Musiikkileikkikoulu
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Musiikkileikkikoulu

Muskariryhmiä opettaa salolainen musiikkipedagogi Anna Schukov.

Lukukausimaksu on 90 €/lapsi/lukukausi.
Lukukaudessa on 15 opetuskertaa.

Muskarit alkavat maanantaina 20.8.2018.

Ilmoittautua voi osoitteeseen **@**. Ilmoittautumiseen ryhmätoive, lapsen ikä, nimi ja aikuisen yhteystiedot.

Tiedustelut Annalta p. 040 533 8946.

Muskariryhmät syyslukukaudella 2018

Salo-Uskelan seurakuntatalo, Kirkkokatu 6

Maanantaisin

  • klo 10.3011.15, 13-vuotiaat, vanhempi-lapsiryhmä
  • klo 11.1512.00, kerhoryhmä
  • klo 12.00–12.45, vauvat, vanhempi-lapsiryhmä
  • klo 16.1517.00, 35-vuotiaat
  • klo 17.0017.45, 13-vuotiaat, vanhempi-lapsiryhmä
  • klo 17.4518.30, soittoryhmä
     

Kiikalan kerhoryhmä

Maanantaisin klo 9.00–9.45

Seurakuntatalon päiväkerhotiloissa


♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Yleistä musiikkileikkikoulusta

Musiikkileikkikoulun, kuten muunkin musiikinopetuksen tavoitteena on muodostaa lapselle ja hänen perheelleen myönteinen ja elämää rikastuttava musiikkisuhde. Musiikin ilon kokeminen ja musiikillisten taitojen kehittäminen ovat myös keskeisiä tavoitteita. Pienimpien lasten opetuksessa on aina enemmän kyse lapsen kokonaispersoonallisuuden kasvun ohjaamisesta kuin esim. korkeatasoisen taiteen tekemisestä. Musiikkileikkikoulussa pyritään myös edistämään sosiaalista kasvua musiikin, musiikkileikkien ja soittamisen avulla.

0–1-vuotiaiden vanhempi-lapsiryhmä

Ryhmää voisi määrittää myös sanamuodolla vauvat eli "ei-kävelevät" lapset. Ryhmässä painottuvat laulaminen, loruileminen ja äänenkäyttö, eri muskarisoitinten soittaminen, musiikkiliikunta/tanssi ja kuuntelu.

1–2-vuotiaiden vanhempi-lapsiryhmä

Ryhmää voisi määrittää myös sanamuodolla "kävelevät" lapset. Ryhmässä painottuvat samat osa-alueet kuin vauvaryhmässä, mutta jo hieman monipuolisemmin. Lasta kannustetaan omaan tekemiseen ja omaan äänenkäyttöön. Vahvistetaan kokonaisvaltaisesti kaikkien aistien käyttöä.

2–3-vuotiaiden vanhempi-lapsiryhmä

Ryhmässä painottuvat samat osa-alueet kuin edellä mainituissa ryhmissä, mutta lasta kannustetaan irtautumaan vanhemmasta ja tuetaan itsenäisissä toiminnoissa.

Musiikkileikkiryhmät 3–4-vuotiaille ja 4–5-vuotiaille

Muskariryhmissä tutustutaan musiikin eri osatekijöihin: rytmi, tempo, melodia, sointiväri, harmonia, dynamiikka ja muoto. Opetus perustuu rytmin kokemiseen ja käsiteparien käyttöön.

Soitinryhmät 5–7-vuotiaille

Opetellaan soittamaan yksinkertaisia melodioita kansanlauluihin ja lastenlauluihin. Harjoitellaan yksinkertaisia säestyskuvioita ja soitetaan monipuolisesti keho- ja rytmisoittimia. Opetellaan soittamiseen ja laulamiseen liittyviä käsitteitä. Koetaan yhteismusisoinnin iloa. Opitaan säestämään omaa laulua. Pyritään vahvistamaan ja kehittämään valmiuksia soitinopintoihin siirtymiseen.

Yli 3-vuotiaat lapset osallistuvat muskariopetukseen ilman vanhempia. Asiassa toimitaan kuitenkin joustavasti. Toivottavaa on myös, ettei 12- ja 23-vuotiaiden ryhmätunneille osallistuisi muita perheen sisaruksia. Erityistapauksissa asiasta voi neuvotella opettajan kanssa.

Tunnille tarvitset rennot vaatteet, jotka soveltuvat musiikkiliikuntaan. Vauvaryhmään voi ottaa pienen peitteen tai makuupussin mukaan. Lapsilla olisi hyvä olla jarrusukat tai sisätossut liikuntaleikkeihin soveltuen. Ensimmäisille tunneille ei tarvitse tuoda omia soittimia. Toki saa tuoda, jos esim. kanteleita on jo hankittu aiemmin perheeseen. Ryhmän koosta riippuen opettajan kanssa yhdessä sovitaan, olisiko joku soitin hyvä hankkia omaksi, kun opetus ensin käynnistyy.


pdf liite

Muskari-ilmoittautumislomake tulostettavaksi

Anna Schukov