Ristiäiset
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Ristiäiset

Ristiäiset eli kastejuhla on ilon juhla, jossa kastettava otetaan Jumalan lapseksi ja seurakunnan jäseneksi.

Käytännön järjestelyt

Yleensä ristiäisiä vietetään kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Lapsia voidaan kuitenkin kastaa kaikenikäisinä, ja kasteen voi saada myös aikuisiällä.

Kastepaikkana voi olla koti, kirkko, kappeli tai seurakuntatalo. Kasteen ajankohdan ja paikan voi sopia ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Tilavuokrat löytyvät täältä.

Samalla voi kertoa, kuka seurakunnan papeista haluttaisiin kasteen toimittajaksi. Toive toteutetaan, jos suinkin mahdollista.

Perheen ja papin tapaamisessa, niin sanotussa kastekeskustelussa, pohditaan kasteen merkitystä sekä sovitaan käytännön järjestelyistä, kastekaavaan sisältyvistä vaihtoehdoista, kummeista ja virsistä. Seurakunnan lahjana kastettava saa kastekynttilän.

Kastevirsiin voi tutustua kastevirret.fi-verkkopalvelussa.

Kaksi kummia

Kastettavalla pitää olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelisluterilaisen kirkon jäseniä. Näiden lisäksi kummeina voi olla luterilaisen kirkon kasteen hyväksyvään kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvia henkilöitä.

Kummien tehtävänä on yhdessä seurakunnan kanssa tukea vanhempia lapsen kristillisessä kasvatuksessa. Lue lisää kummiudesta täältä.

Nuoren ja aikuisen kaste

Aikuisen kaste toimitetaan silloin, kun kirkkoon haluaa liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, jota ei ole aiemmin kastettu. Ennen kastetta hän saa kristillistä opetusta. Kaste on samalla myös konfirmaatio. Lue lisää täältä.

"Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä." Psalmi 139