Avioliittoon vihkiminen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Avioliittoon vihkiminen

Kirkollinen vihkiminen eli avioliiton solmiminen edellyttää kihlakumppanien olevan rippikoulun käyneitä evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Vihkiminen on mahdollinen myös silloin, jos toinen on kirkon jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen uskontokuntaan.

Kirkollinen vihkiminen ei tarkoita, että on pidettävä suuret kirkkohäät. Kaksi todistajaa riittää, ja paikaksi sopii esimerkiksi seurakuntatalon kappeli, koti tai vaikkapa rantakallio.

Jos avioliitto solmitaan maistraatissa, pappi voi pyydettäessä toimittaa avioliiton kirkollisen siunaamisen. Siinä solmittu avioliitto siunataan ja aviopuolisoiden puolesta rukoillaan. Avioliiton siunaamisen edellytyksenä on, että avioliitto on solmittu oikeudellisesti pätevällä tavalla, esimerkiksi siviilivihkimisenä, ja että toinen puolisoista on kirkon jäsen.

Ensin tutkitaan

Avioliiton esteiden tutkinnassa, jota ennen sanottiin kuulutukseksi, tarkistetaan väestötiedoista, että naimisiin aikovat ovat täysi-ikäisiä ja vapaita solmimaan avioliiton. Tutkintaa haetaan sulhasen tai morsiamen kotiseurakunnan kirkkoherranvirastosta vähintään seitsemän päivää ennen vihkimistä. Tutkinta on voimassa neljä kuukautta.

Kuulutus luetaan kirkossa, elleivät avioliittoon aikovat tätä kiellä.

Kirkon varaus ajoissa

Morsiuspari vihitään tavallisesti kirkossa tai seurakuntatalon kappelissa. Vihkiminen voidaan kuitenkin toimittaa myös kotona tai muussa, yhdessä papin kanssa sovitussa paikassa.

Jos haluaa vihkimiselle tietyn ajan ja paikan, varaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, kesähäihin jopa vuotta aikaisemmin.

Kirkon ja papin voi varata ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon
(Torikatu 6) puh. (02) 774 5207.

Papin puheille

Vihittäville järjestyy omasta seurakunnasta aina myös pappi, ja morsiusparin toiveet henkilöstä otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Jos pappi halutaan muualta, morsiusparin pitää itse sopia asiasta hänen kanssaan.

Pappi ottaa yhteyttä ja sopii vihkikeskustelusta yleensä vihkimistä edeltävällä viikolla. Vihkikeskustelussa puhutaan avioliiton merkityksestä sekä sovitaan vihkikaavasta ja virsistä. Keskustelun yhteydessä voidaan järjestää vihkiharjoitus.

Vihkipappi voi osallistua myös hääjuhlaan, jos morsiuspari sitä toivoo.

Mikä häämarssiksi?

Seurakunta järjestää vihkimiseen kanttorin. Hänen kanssaan sovitaan häämarsseista, muusta musiikista ja tarvittaessa myös häämusiikin esittelystä. Musiikin pitää olla kirkon pyhään toimitukseen sopivaa.

Häämusiikkiin voi tutustua täällä.

Kukkia ja kynttilöitä

Vihkimistä varten seurakunta koristaa kirkon vihkiryijyllä ja alttarikukilla. Muusta koristelusta sovitaan suntion kanssa. Sellaisina päivinä, jolloin kirkossa on monta vihkimistä peräkkäin, olisi ihanteellista, jos morsiusparit voisivat sopia yhteisestä koristelusta.

Tieto kulkee virkatietä

Pappi toimittaa vihkitodistuksen kirkkoherranvirastoon, josta tieto menee edelleen väestörekisterikeskukseen ja sitä kautta Kelaan, verottajalle ja muille viranomaisille.

Lisää avioliittoon ja vihkimiseen liittyvää asiaa:

Suomen ev. lut. kirkko


pdf liite

Kirkollinen vihkiminen Ohjeita ja vihjeitä

pdf liite

Vihkikaava

"Rakkaus on kärsivällinen,
rakkaus on lempeä.
Rakkaus ei kadehdi,
ei kersku,
ei pöyhkeile,
ei käyttäydy sopimattomasti,
ei etsi omaa etuaan,
ei katkeroidu,
ei muistele kärsimäänsä pahaa,
ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa.
Kaiken se kestää,
kaikessa uskoo,
kaikessa toivoo,
kaiken se kärsii."

1. Kor. 13:4

Kuva Aarne Ormio
Kirkon kuvapankki