Siirry suoraan sisältöön.
Hautaan siunaaminen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaamiset hoidetaan toistaiseksi poikkeusjärjestelyin.

Katso toimitusten poikkeusjärjestelyt

Surun keskellä on pakko hoitaa monenlaisia käytännön asioita siunaustilaisuuden sopimisesta ja hautapaikan varaamisesta muistotilaisuuden tarjoiluun. Alkuun pääsee ottamalla yhteyttä seurakuntaan tai hautaustoimistoon.

  • Siunauksen ajankohdasta, papista ja kanttorista sekä tilavarauksesta muistotilaisuutta varten voi sopia kirkkoherranvirastossa, Torikatu 6, puh. 02 774 5207.
  • Hautapaikasta ja haudan hoidosta sovitaan taloustoimistossa, Torikatu 6, toinen kerros, puh. 02 774 5209.

Hautaustoimen maksut 

Haudan lepoon

Salon seurakunnassa hautaan siunaaminen toimitetaan siunauskappelissa, kirkossa tai haudalla. Siunaustilaisuudet pidetään pääosin lauantaisin, mutta myös arkena voidaan siunata.

Arkussa haudattavan vainajan viimeiseksi leposijaksi tulee tavallisimmin hautausmaa. Jos vainaja tuhkataan, uurna voidaan laskea uurnahautausalueelle tai muistolehtoon esim. Uskelan kirkonmäen rinteeseen. Uurna on mahdollista laskea myös sellaiseen vanhaan (suku)hautaan, johon ei vielä saisi haudata uutta vainajaa arkussa.

Pappi omaisten tukena

Siunauksen toimittava pappi ottaa yhteyttä vainajan lähiomaisiin viimeistään hautajaisviikolla ja sopii tapaamisesta. Pappi varaa aikaa osallistua myös siunauksen jälkeiseen muistotilaisuuteen, jos sellainen pidetään.

Omaiset voivat hautajaisten jälkeenkin ottaa yhteyttä siunauksen toimittaneeseen pappiin, joka voi keskusteluin tukea heitä surun keskellä. Seurakunta järjestää vuosittain myös sururyhmiä läheisensä menettäneille.

Hautaamiseen ja haudanhoitoon liittyvät maksut

Hautapaikka on maksullinen. Uurnapaikka on arkkupaikkaa edullisempi. Maksut määräytyvät kirkkovaltuuston vahvistaman hinnaston mukaan. Veteraaneilta ja lotilta ei maksuja kuitenkaan peritä.

Vieraskuntalaiselle hautapaikka on kalliimpi kuin salolaisille. Myös vieraskuntalaisen hautausmaksu on jonkin verran korkeampi kuin salolaisen.

Haudan hoidosta omaiset ja seurakunta voivat tehdä monensisältöisiä ja monenmittaisia sopimuksia yhden kesän hoitosopimuksesta 15 vuoden täysihoitoon. Tarkempia tietoja saa taloustoimistosta.

Entä jos ei kuulu kirkkoon?

Vainaja, joka ei kuulu mihinkään uskontokuntaan, voidaan siunata kirkollisesti, jos omaiset sitä pyytävät. Kirkollista siunausta ei kuitenkaan saa toimittaa, jos tiedetään sen olevan vainajan vakaumusta vastaan.


*********

Tutustu hautajaismusiikkiin

 

Kukkaseppeleitä arkun päällä hautausmaalla

Kaipauksen askelissa
suru kauas tähyää.
Muistoissamme kaipaavissa
kiitosmieleen mennyt jää.
Kiitos, Herra, matkasta!
Ole tienä, valona.
Näytä meille määränpäämme,
käsiisi me täällä jäämme.


Virsi 825
Kuva Martti Santakari

Siirry päävalikkoon. Takaisin sisältöosion alkuun.