Hallinto
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Hallinto

KIRKKOVALTUUSTO

Seurakunnan ylin päättävä elin on seurakuntavaaleissa nelivuotiskaudeksi valittava kirkkovaltuusto. Salon kokoisessa seurakunnassa valtuustoon kuuluu 33 jäsentä. Valtuusto päättää mm. talousarviosta, toimintasuunnitelmasta ja rakentamisista sekä perustaa virat ja valitsee osan työntekijöistä, esimerkiksi kappalaiset ja kanttorit.

Kirkkovaltuuston jäsenet
Esityslista ja pöytäkirjat


KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto on valtuuston valitsema elin, joka johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloudenhoitoa, hyväksyy sopimukset sekä valitsee useimmat työntekijät ja viranhaltijat. Neuvostossa on 12 jäsentä, puheenjohtajana on kirkkoherra.

Kirkkoneuvoston jäsenet
Esityslista ja pöytäkirjat


JOHTO- JA NEUVOTTELUKUNNAT

Salon seurakunnassa toimii kirkkoneuvoston alaisena kuusi johtokuntaa: diakoniatyön, kiinteistö- ja hautaustoimen, lähetystyön, lapsityön, musiikkityön ja nuorisotyön johtokunnat.

Aluetyöllä, perheneuvonnalla ja sairaalasielunhoidolla on kullakin  neuvottelukunta. Lisäksi seurakunnassa toimii tarvittaessa erilaisia toimikuntia ja työryhmiä.

Jokaisella kymmenellä seurakunta-alueella on oma alueneuvosto.
 

Alueneuvoston sekä johto- ja neuvottelukuntien johtosäännöt löytyvät täältä.

Kirkkovaltuusto 2015 - 2018

Jäsenet, kokousten esityslistat ja pöytäkirjat. Lue lisää

Kirkkoneuvosto 2017 - 2018

Jäsenet, kokousten esityslistat ja pöytäkirjat. Lue lisää

Johto- ja neuvottelukunnat 2015–2018

Diakonia, kiinteistö- ja hautaustoimi, lapsityö, lähetystyö, musiikki, nuorisotyö, aluetyö, perheneuvonta, sairaalasielunhoito. Lue lisää

Alueneuvostot

Kymmenen alueneuvoston jäsenet. Lue lisää

Johtosäännöt

Alueneuvoston, johto- ja neuvottelukuntien johtosäännöt. Lue lisää