Alueneuvosto
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Halikon alueneuvosto 2015–2018

Halikon alueneuvostoon kuuluvat kirkkovaltuuston valitsemat 11 maallikkojäsentä Halikon alueelta ja Halikon aluekappalainen virkansa puolesta. Aluekappalainen toimii myös alueneuvoston esittelijänä ja sihteerinä.

Alueneuvoston jäsenet:

Puheenjohtaja Jari J. Laiho
Varapuheenjohtaja Anne Järvinen

Muut jäsenet:

Elo Teppo
Mäenpää Jouko
Niemi Reijo
Peltonen Jorma
Rannikko Mari
Rinne Helinä
Syrjälä Satu
Viander Jarmo

Miika Rosendahl, aluekappalainen

Varajäsenet (eivät henkilökohtaisia):

Mäkinen Päivi
Saarinen Sanna
Virtanen Lasse


Alueneuvoston kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoherralla, kirkkoneuvoston keskuudestaan aluetyön johtokuntaan valitsemalla edustajalla sekä alueelta aluetyön johtokuntaan valitulla jäsenellä.

 

Alueneuvoston tehtävänä kullakin alueella on

  • johtaa yhdessä aluekappalaisen kanssa alueen toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi
  • toimia yhteistyöelimenä alueen eri työmuotojen ja työalojen välillä
  • laatia aluetyön johtokunnalle toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä toimintakertomus
  • seurata talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä alueelle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja päättää hyväksytyn talousarvion puitteissa alueelle suunnattujen määrärahojen käytöstä
  • tehdä alueen seurakuntatyötä edistäviä ehdotuksia
  • etsiä ja kouluttaa vapaaehtoisia alueen seurakuntavastuun kantamiseen
  • osallistua tarvittaessa alueella toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnan valmisteluun
  • suorittaa seurakunnan hautausmaiden katselmus sekä kiinteistöjen tarkastus yhteistyössä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan edustajien kanssa
  • suorittaa muut kirkkoneuvoston ja aluetyön johtokunnan sille antamat tehtävät.