Siirry suoraan sisältöön.
Alueneuvosto
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Halikon alueneuvosto 2019–2022

Alueneuvostoon kuuluvat kirkkovaltuuston valitsemat 11 maallikkojäsentä Halikon alueelta ja Halikon aluekappalainen virkansa puolesta. Aluekappalainen toimii myös alueneuvoston esittelijänä ja sihteerinä.

Jäsenet

Jari Laiho, puheenjohtaja
Anne Järvinen, varapuheenjohtaja
Miika Rosendahl, aluekappalainen, esittelijä ja sihteeri

Marjaana Mänkäri
Reijo Niemi
Mika Nummila
Markku Oksanen
Mari Rannikko
Pirkko Rannikko
Satu Syrjälä
Osmo Vapalahti
Jarmo Viander

Varajäsenet (eivät henkilökohtaisia)

Karoliina Kankaanpää
Sanna Saarinen
Ritva Sorvari
Hilkka Virtanen

Kirkkoneuvoston edustaja

Jorma Peltonen


Alueneuvoston kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoherralla, kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla edustajalla sekä seurakunnan aluetyöstä vastaavalla kappalaisella.
 

Alueneuvoston tehtävänä kullakin alueella on

  • johtaa yhdessä aluekappalaisen kanssa alueen toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi
  • toimia yhteistyöelimenä alueen eri työmuotojen ja työalojen välillä
  • laatia aluetyön johtokunnalle toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä toimintakertomus
  • seurata talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä alueelle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja päättää hyväksytyn talousarvion puitteissa alueelle suunnattujen määrärahojen käytöstä
  • tehdä alueen seurakuntatyötä edistäviä ehdotuksia
  • etsiä ja kouluttaa vapaaehtoisia alueen seurakuntavastuun kantamiseen
  • osallistua tarvittaessa alueella toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnan valmisteluun
  • suorittaa seurakunnan hautausmaiden katselmus sekä kiinteistöjen tarkastus yhteistyössä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan edustajien kanssa
  • suorittaa muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät.
Siirry päävalikkoon. Takaisin sisältöosion alkuun.