Uutisia seurakunnasta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Uutisia seurakunnasta

Seurakunnan työntekijöiksi tekeytyviä liikkeellä

Kiskossa on viime viikkoina kierrellyt yksi tai kaksi naista, jotka ovat esittäytyneet seurakunnan uusiksi työntekijöiksi. Ainakaan Salon seurakunnan työntekijöitä he eivät ole. Naiset ovat hakeutuneet vanhusten luo ja kaupitelleet ainakin kerrastoja. Toisella tai molemmilla on usein ollut mukana pieni koira. Jos naiset on otettu vastaan, heidän mukanaan on asunnoista kadonnut rahaa.

Henkilöstöuutisia

Kirsi Forss on aloittanut henkilöstöpäällikön virassa syyskuun alussa.

Nuorisotyönohjaaja Vilho Routasalo on virkavapaana kahden vuoden ajan ja lähetyssihteeri Henna Seppälä ensi toukokuun loppuun. Lähetyssihteerin tehtäviä hoitaa sijaisena Riitta Sillankorva.

Pastori Anna Knuutilan virkavapaus jatkuu alkuvuoteen 2021. Hänen sijaisenaan jatkaa Lasse Lindberg.

Leena Toivosen irtisanouduttua on Taina Koski ottanut hoitaakseen Naarilan leirikeskuksen emännyyden. Kiikalan ja Suomusjärven alueiden osa-aikaiseksi siivoojaksi on palkattu Minna Kuusinen.

Vaihdos valtuustoon

Helmi Lipiäinen on opiskelun takia hakenut ja saanut eron luottamustoimistaan. Kirkkovaltuustoon hänen tilalleen nousee Sari Pesonen. Halikon alueneuvoston jäseneksi valittiin Helmin tilalle Mika Nummila.

Kaupantekoa

Kirkkovaltuusto on viime kokouksissaan tehnyt maakauppoja. Kesäkuussa myytiin tontti Kiikalasta. Syyskuussa valtuusto myi Kuusjoelta Männistö-nimisen tilan, joka oli osa seurakunnan saamaa testamenttilahjoitusta. Tämä kauppa menee vielä kirkkohallituksen vahvistettavaksi, Kiikalan osalta vahvistus on jo saatu.

Kirkkoneuvosto on myynyt Horninkadulla sijaitsevan yksiön, joka kuului samaan testamenttiin kuin Männistön tila.

Mitä myyntiin seuraavaksi?

Kirkkovaltuusto hyväksyi syyskuussa listan kiinteistöistä, joista seurakunnan on tarkoitus luopua tulevien vuosien aikana – kuinka pian, sen aika näyttää.

Listalla ovat Kiskon Pappilanniemi (luonnonsuojelukohteeksi) ja Kuusjoen pappila sekä Suomusjärven ja Angelniemen seurakuntatalot. Salo-Uskelan alueen seurakuntakodeista (Mahlakankare, Ollikka ja Paunala) voidaan päätöksen mukaan luopua sen jälkeen, kun Kirkkokadun uudisrakennus valmistuu, samoin Rummunlyöjänkadun kerrostalosta.

Kaikista seurakuntataloista ja niiden läheisyydessä sijaitsevista seurakunnan muista rakennuksista tehdään erillinen selvitys, miten toiminnot olisivat järjestettävissä, mistä kiinteistöistä
voitaisiin luopua ja millä aikataululla. Kirkkoja tämä selvitys ei koske.

Hakastuvan leirialueen pitkäaikaisvuokrausta tai myynnin mahdollisuutta selvitetään, samoin Rotholman rakennuksen lahjoittamista Perniön partiolaisille.

Markkinakiitos

Alkusyksyn suuri koitos, Salon syysmarkkinat, tuotti tänä vuonna ennätystuloksen: 10 419 € soppamyynnistä toriteltassa ja
seurakuntatalossa. Sisämarkkinoiden oheismyynnistä kertyi 698 €, joten kokonaistuotto lähetystyölle on 11 117 €. Lämmin kiitos asiakkaille, talkoolaisille ja tarvikkeiden lahjoittajille!

Tuo tullessas, vie mennessäs

Kausityöntekijät lopettavat työnsä 31. lokakuuta, joten he eivät
enää ole siistimässä hautausmaita pyhäinpäivän jälkeen. Omaisten toivotaan itse huolehtivan loppuunpalaneiden kynttilöiden korjaamisesta haudoilta pois.

Seurakunnan ilmastotyöryhmä kokoontui

Seurakunnan ilmastotyöryhmä kokoontui toisen kerran 14.5. Kokoontumisessa käsiteltiin mm. metsänhoitosuunnitelmaa, kierrätyksen kehittämistä, Ilmastolähettiläs-ideaa ja ilmasto- ja ympäristöasioiden sisällyttämistä tulevaan strategiaan.

Ryhmässä ovat mukana kirkkoherra Timo Hukka, kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström, seurakuntapuutarhuri Markku Johansson, ruokapalvelu- ja siivousesimies Jaana Koli, lähetyssihteeri Henna Seppälä, luottamushenkilöistä kirkkovaltuuston jäsen Helmi Lipiäinen ja tiedottaja Marja Roiko.

Seurakuntaa numeroina

Salon seurakunnassa oli viime vuoden päättyessä 39697 jäsentä. Kirkkoon kuuluu nyt 75,8 % salolaisista. Koko Suomen vastaava luku on 69,7 %.

Jäsenmäärä laski 872:lla edelliseen vuoteen verrattuna. Laskuun vaikutti eniten muuttotappio, sillä paikkakunnalta muuttaneita oli 319 enemmän kuin tänne tulleita. Muuttoluvut olivat edelleen melko suuria kumpaankin suuntaan, sillä lähtijöitä oli 1288 ja tulijoita 969.

Kastettuja kirjattiin viime vuodelta 272, mutta kun kuolleita oli 579, tämä epäsuhta vähensi väkeä 307:llä.

Loppuosan jäsenmäärän muutoksesta selittää kirkosta eroaminen. Eroajia oli 385 ja liittyjiä 139, joten miinusta kertyi 246 henkilön verran.

Seurakuntalaiset solmivat avioliittoja kirkollisesti 87 ja siviilisti 60. Avioliiton kirkollisia siunaamisia toimitettiin neljä. Kirkollisten vihkimisten sesonkia olivat odotetusti kesäkuukaudet. Erityisen suosittu oli elokuu, jolloin toimitettiin 34 vihkimistä. Suosiota kasvatti osaltaan päivämäärä 18.8.18.

Seurakunnan jäsenistä oli vuoden lopussa ruotsinkielisiä 465. Muu kuin suomi tai ruotsi oli äidinkielenä 296:lla.

Uusi rakennustoimikunta

Luottamushenkilöiden toimikauden vaihduttua kirkkoneuvosto asetti uuden rakennustoimikunnan jatkamaan Salo-Uskelan seurakuntatalon suunnittelua. Toimikunnan luottamushenkilöjäseniksi nimettiin Marjatta Hyttinen, Jari Laiho, Ari-Pekka Luoma, Jouko Marjalaakso, Jorma Peltonen, Jouko Siivo ja Timo Tammi. Viranhaltijoista toimikuntaan kuuluvat kirkkoherra, talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö. 

Kokousten pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokouspöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Salon lukiossa keramiikkakurssille osallistuneet nuoret valmistivat opettajansa Eija Panttilan ohjauksessa ehtoollisastioita Naarilan leirikeskukseen. Ne siunattiin käyttöön nuorten messussa Salon kirkossa maaliskuussa.