Uutisia seurakunnasta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Uutisia seurakunnasta

Tilastotietoja vuodelta 2017

Salon seurakunnassa oli vuoden 2017 päättyessä 40587 jäsentä. Se on 803 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Seurakunnan jäsenmäärää laskivat eniten kuolleisuus ja muuttoliike. Noin neljännes laskusta johtuu kirkosta eroamisista.

Salon seurakuntaan liittyi 137 henkilöä ja siitä erosi 347 henkilöä. Liittyneitä on hieman enemmän ja eronneita hieman vähemmän kuin vuonna 2016.

Kastettuja kirjattiin viime vuodelta 255 ja kuolleita 548, joten tämä epäsuhta vähensi jäsenmäärää 293:lla.

Paikkakunnalta pois muuttaneita oli 291 enemmän kuin tänne tulleita, mutta kaiken kaikkiaan muuttoliike oli yhä vilkasta molempiin suuntiin: tulijoita 1051, lähteneitä 1342.

Kirkkoon kuuluu 76,6 % Salon asukkaista.

Salossa syksyllä piispantarkastus

Turun arkkihiippakunnan alueella on käynnissä tai suunnitteilla useita seurakuntaliitoksia. Tuomiokapituli haluaa kartoittaa kokemuksia aiemmista liitoksista ja tekee siksi piispantarkastuksen Salon seurakuntaan 24.–26.10. ja 28.10.2018.

Suomusjärvellä menossa muutostyöt

Seurakunnan nykyään omistama entinen Osuuspankin kiinteistö Suomusjärvellä tyhjeni pankkitoiminnasta loppusyksystä. Tammikuussa päästiin aloittelemaan rakennuksen muuttamista seurakunnan käyttöön soveltuvaksi.

Päiväkerho, nuoret ja diakoniatyö saavat uudessa talossa entisiä isommat ja kätevämmät tilat, ja hyvänkokoinen salikin on luvassa. Viimeistään syyskauden alkuun mennessä viikkotoiminta siirtyy nykyisistä vuokratiloista uuteen seurakuntakeskukseen.

Naarila liitettiin jätevesiosuuskuntaan

Naarilan leirikeskuksessa on ollut oma, toimiva puhdistamo, mutta liittyminen viemäriverkkoon tuli mahdolliseksi, kun seudulle perustettiin Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunta. Nyt Naarila on siihen liitettynä. Enää ei tarvitse huolehtia oman puhdistamon valvonnasta eikä käyttöiästä.

Puita kaatuu

Jos Perniön hautausmaalla näkyy punainen piste puun rungossa, se on merkki siitä, että puu on todettu huonokuntoiseksi ja kaadetaan lähiaikoina. Vaarallisia puita on viime syksystä lähtien jo poistettu muun muassa Salon hautausmaalta ja Uskelan kirkonmäestä.

Kokousten pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokouspöytäkirjat ovat luettavissa täällä.


pdf liite

Piispantarkastuksen raportti

pdf liite

Salon seurakunnan selvitys tuomiokapitulille piispantarkastuksen lausuntoihin

pdf liite

Seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän 2008–2011 loppuraportti

Marraskuussa 2018 järjestettävien seurakuntavaalien teema on Minun kirkkoni. Lue lisää.