Uutisia seurakunnasta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Uutisia seurakunnasta

Pelastusrengas lahjoitettiin Naarilaan

LähiTapiola ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) lahjoittivat kesän aikana 100 pelastusrengasta eri puolille Suomea. Ehdotuksia pelastusrenkaiden paikoiksi kerättiin alueyhtiöiltä, kansalaisilta ja yhteisöiltä. Pelastusrenkaiden paikat valittiin tehtyjen ehdotusten joukosta LähiTapiolan ja SUH:n toimesta. Yksi valituista paikoista oli seurakunnan Naarilan leirikeskus.

Henkilöstöuutisia

Halikon kirkon suntio Veijo Hiilovaara on jäänyt eläkkeelle ja hänen paikalleen on siirtynyt Uskelan kirkon suntio Jani Ursin. Janin työn jatkajaksi on valittu Timo Määttänen.

Diakoniatyöntekijä Taina Lindholm on jäänyt opintovapaalle. Hänen sijaisenaan työttömien toiminnassa ja kansainvälisessä työssä toimii diakoniatyöntekijä Railimaria Lehto.

Perniön kanttori Maria Rainio-Alaranta on aloittanut opintovapaan. Hänen sijaisenaan on Hannu-Pekka Heikkilä, joka on virkavapaalla Hämeenkylän seurakunnasta.

Halikon kanttori Samuli Takkula jatkaa opintovapaataan ja häntä sijaistaa Sanna Räisänen.

Jussi Houttu on irtisanoutunut seurakuntapastorin virasta 1.9. alkaen. Hän on toiminut nuorisopastorina erityisesti koulupappina.

Terveisiä hautausmailta

Hautojen hoitokausi päättyy viikolla 38, jonka jälkeen ruvetaan poistamaan kesäkukkia. Callunoiden istutus alkaa viikolla 42 niille haudoille, joille tämä palvelu on tilattu. Uusia tilauksia ei enää voi tehdä. Hautausmaiden haravointia ja muita syystöitä helpottaisi, jos omaiset toisivat kanervat, callunat ja muut hautojen talvikaunistukset vasta, kun lehdet ovat pudonneet eli lokakuun lopulla.

Kiinteistökauppaa

Kirkkovaltuusto hyväksyi 15.3. kokouksessaan yksimielisesti kaupat, joilla Salon seurakunta myi Halikon Kanttorilan ja Muurlan Rantamajan sekä noin 80 aarin tontin Kiikalasta. Kaupat menevät vielä kirkkohallituksen vahvistettavaksi, kuten kaikki seurakuntien kiinteistömyynnit.

Salon seurakunnalla on edelleen myynnissä asuinkäyttöön muutettavissa oleva kerhohuoneisto Hähkänältä sekä yksi tontti Kiikalasta.

Seurakuntaa numeroina

Salon seurakunnassa oli viime vuoden päättyessä 41390 jäsentä. Se on 689 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Jäsenmäärän lasku johtuu osittain kirkosta eroamisista, osittain kuolleisuudesta ja muuttoliikkeestä.

Kirkkoon kuuluu 77,3 % salolaisista. Koko Suomen vastaava luku on 71,9 %.

Salon seurakuntaan liittyi viime vuonna 120 henkilöä ja siitä erosi 375 henkilöä. Molemmat luvut ovat edellisvuotta pienemmät. Aivan kuten koko Suomessa, myös Salossa aktiivisimpia kirkkoon liittyjiä olivat 30−39-vuotiaat miehet ja 20−29-vuotiaat naiset. Kirkosta erosivat eniten 20−29-vuotiaat.

Kastettuja kirjattiin viime vuodelta 263 ja kuolleita 523, joten tämä epäsuhta vähensi jäsenmäärää 260:llä. Paikkakunnalta muuttaneita oli 127 enemmän kuin tänne tulleita.

Avioliittoja solmittiin kirkollisesti 82 ja siviilisti 63 eli yhteensä 145. Avioliiton kirkollisia siunaamisia toimitettiin yhdeksän. Eroon päättyi 104 avioliittoa.

Seurakunnan jäsenistä 526 on ruotsinkielisiä ja 173 ulkomaiden kansalaisia.

Kokousten pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokouspöytäkirjat ovat luettavissa täällä.


pdf liite

Piispantarkastuksen raportti

pdf liite

Salon seurakunnan selvitys tuomiokapitulille piispantarkastuksen lausuntoihin

pdf liite

Seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän 2008–2011 loppuraportti

Uskelan kirkon sankarihautausmaa kunnostettiin. Kuvassa Petri Haapaniemi ja Jukka Ståhlström.

Kuva Kai Fagerström.

Matias Kuisma urkupilleistä valmistamansa taideteoksen vierellä Helisnummen kappelissa.

Kuva Kai Fagerström.