Uutisia seurakunnasta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Uutisia seurakunnasta

Seurakunnan ilmastotyöryhmä aloitti

Salon seurakuntaan on koottu ilmastotyöryhmä. Sen ensimmäinen tehtävä on miettiä, miten ympäristöasiat otetaan huomioon seurakunnan uutta strategiaa valmisteltaessa.

Ryhmässä ovat mukana kirkkoherra Timo Hukka, kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström, seurakuntapuutarhuri Markku Johansson, ruokapalvelu- ja siivousesimies Jaana Koli, lähetyssihteeri Henna Seppälä ja luottamushenkilöistä kirkkovaltuuston jäsen Helmi Lipiäinen.

Henkilöstöuutisia

Kaisa Rauma tuli vuoden alussa diakonian työalajohtajaksi ja Jaana Koli ruokapalvelu- ja siivousesimieheksi.

Pappisvihkimyksen tammikuussa saanut Lasse Lindberg sijaistaa virkavapaalle jäänyttä rippikoulupappi Anna Knuutilaa vuoden loppupuolelle asti ja Marika Lähteenmäki hoitaa 50-prosenttista seurakuntapastorin virkaa kuluvan vuoden ajan.

Piispa on antanut rovastin nimen ja arvon Särkisalon aluekappalaiselle Juha Hekkalalle.

Salosta Reilun kaupan seurakunta

Kirkkoneuvosto päätti 30.1. kokouksessaan, että Salon seurakunta liittyy Reilun kaupan seurakunnaksi.

Seurakuntaa numeroina

Salon seurakunnassa oli viime vuoden päättyessä 39697 jäsentä. Kirkkoon kuuluu nyt 75,8 % salolaisista. Koko Suomen vastaava luku on 69,7 %.

Jäsenmäärä laski 872:lla edelliseen vuoteen verrattuna. Laskuun vaikutti eniten muuttotappio, sillä paikkakunnalta muuttaneita oli 319 enemmän kuin tänne tulleita. Muuttoluvut olivat edelleen melko suuria kumpaankin suuntaan, sillä lähtijöitä oli 1288 ja tulijoita 969.

Kastettuja kirjattiin viime vuodelta 272, mutta kun kuolleita oli 579, tämä epäsuhta vähensi väkeä 307:llä.

Loppuosan jäsenmäärän muutoksesta selittää kirkosta eroaminen. Eroajia oli 385 ja liittyjiä 139, joten miinusta kertyi 246 henkilön verran.

Seurakuntalaiset solmivat avioliittoja kirkollisesti 87 ja siviilisti 60. Avioliiton kirkollisia siunaamisia toimitettiin neljä. Kirkollisten vihkimisten sesonkia olivat odotetusti kesäkuukaudet. Erityisen suosittu oli elokuu, jolloin toimitettiin 34 vihkimistä. Suosiota kasvatti osaltaan päivämäärä 18.8.18.

Seurakunnan jäsenistä oli vuoden lopussa ruotsinkielisiä 465. Muu kuin suomi tai ruotsi oli äidinkielenä 296:lla.

Uusi rakennustoimikunta

Luottamushenkilöiden toimikauden vaihduttua kirkkoneuvosto asetti uuden rakennustoimikunnan jatkamaan Salo-Uskelan seurakuntatalon suunnittelua. Toimikunnan luottamushenkilöjäseniksi nimettiin Marjatta Hyttinen, Jari Laiho, Ari-Pekka Luoma, Jouko Marjalaakso, Jorma Peltonen, Jouko Siivo ja Timo Tammi. Viranhaltijoista toimikuntaan kuuluvat kirkkoherra, talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö. Seurakuntatalon uudisosan suunnittelu on luonnosvaiheessa, ja varsinaiset suunnitelmat valmistuvat kuluvan vuoden aikana. Vanhan osan purku alkaa syksyllä.

Veroprosentti ennallaan

Kirkkovaltuusto on päättänyt, että Salon seurakunnan veroprosentti on 1,4 % myös vuonna 2019.

Kokousten pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokouspöytäkirjat ovat luettavissa täällä.