Kotiäänestys
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Kotiäänestys

Kotiäänestys palvelee myös laitoksissa asuvia

Seurakuntavaaleissa voi äänestää ennakolta kotona, jos pääsy äänestyspaikoille on kohtuuttoman vaikeaa esimerkiksi liikuntarajoitteen tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi. Samassa yhteydessä voi äänestää myös omaishoitaja, jos hän asuu samassa taloudessa kotiäänestykseen oikeutetun kanssa. Kotiäänestys tarjoaa tarvittaessa äänestysmahdollisuuden myös niille seurakuntalaisille, jotka asuvat palvelutalossa tai vanhainkodissa.

Kotiäänet annetaan ennakkoäänestysviikolla

Kotiäänestykset toimitetaan ennakkoäänestysviikolla
6.–10. marraskuuta.

Paikalla toimitsija ja todistaja

Kotiäänestysten toimittamisesta huolehtii tähän tehtävään määrätty vaalitoimitsija. Lisäksi tarvitaan todistajaksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä täysi-ikäinen henkilö, joka ei saa olla vaalin ehdokas eikä ehdokkaan lähiomainen.

Ilmoittautuminen tarvitaan!

Kotiäänestystä haluavan, asuipa hän kotona tai laitoksessa, pitää ilmoittaa siitä viimeistään pe 2.11. klo 16:een mennessä kirkkoherranvirastoon. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti (lomakkeita saa virastosta) tai puhelimitse. Kotiäänestyspyynnön voi äänioikeutetun puolesta tehdä myös tämän valitsema henkilö, esimerkiksi lähiomainen.

Kirkkoherranvirasto on avoinna ma, ti, ke, pe klo 9–13, to klo 9–16, viimeisenä ilmoittautumispäivänä 2.11. kuitenkin klo 9–16, puh. (02) 774 5206.