Ajankohtaista
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Ajankohtaista

Millainen on sinun kirkkosi?

Seurakuntavaaleissa su 18.11. valitaan kirkkovaltuutetut kaudeksi 2019–2022.
Ennakkoon voi äänestää 6.–10.11.

Melkein neljä viidestä salolaisesta on evankelisluterilaisen kirkon jäseniä. Seurakuntalaisia edustamaan valitaan 33 kirkkovaltuutettua päättämään toiminnan painotuksista, avun kohteista ja kiinteistöjen kohtalosta. Kirkkovaltuutetuilla on myös välillistä valtaa, sillä heillä on äänioikeus valittaessa maallikkojäseniä kirkolliskokoukseen, joka päättää kirkon uskoon ja oppiin liittyvistä asioista.

Nyt on aika asettua ehdolle

Ennen kuin päästään äänestämään, tarvitaan ehdokkaita. Listojen pitää olla valmiina syyskuun 17. päivään mennessä, joten kevät- ja kesätöiksi menee seurakuntalaisten keskuudessa ehdokkaiden etsintä.

Ehdokkaiksi toivotaan kaikenikäisiä ja monenlaisista taustoista tulevia seurakuntalaisia. Virallisten kelpoisuusvaatimusten mukaisesti ehdokkaaksi voi ryhtyä konfirmoitu seurakunnan jäsen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä, antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta ja on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu.

Ehdokkaaksi asetutaan valitsijayhdistyksen kautta. Yhdistys kerää listalleen ehdokkaita, joilla on yhteinen näkemys seurakunnan tehtävästä ja toiminnasta.

Valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään 10 äänioikeutettua seurakunnan jäsentä. Yksi perustamisasiakirjan allekirjoittajista nimetään asiamieheksi ja joku toinen hänen varamiehekseen. He eivät saa olla valitsijayhdistyksen ehdokkaita, muut allekirjoittajat sen sijaan voivat olla itse ehdokkaana.

Valitsijayhdistys määrittelee teemansa ja tavoitteensa sekä antaa listalle nimen. Nimestä olisi suotavaa käydä ilmi, mikä yhteisö on ryhmän taustalla tai mitkä ovat sen tavoitteet.

Valitsijayhdistykset esiin netissä

Valitsijayhdistyksiin liittyy yksi tämänkertaisten vaalien uutuus: Sivusto www.seurakuntavaalit.fi sisältää palvelun, jossa sivustolle voi syöttää tiedot perusteilla olevista valitsijayhdistyksistä. Tätä kannattaa paikallisten toimijoiden hyödyntää. Ehdokkuutta – ja miksei jo äänestämistäkin – miettivä pääsee näin katsomaan, minkälaisia valitsijayhdistyksiä omaan seurakuntaan on tulossa, ja voi tarjoutua ehdokkaaksi ryhmään, jonka tavoitteet parhaiten vastaavat omia ajatuksia.

Valitsijayhdistyksen perustamiseen ja ehdokkuuteen liittyvät lomakkeet ovat tulostettavissa vaalisivustolta.

Perustamisasiakirja ja ehdokkaiden kirjalliset suostumukset pitää toimittaa kirkkoherranvirastoon viimeistään 17.9. klo 16:een mennessä.