Siirry suoraan sisältöön.
Arkkipooki-palkinto
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Arkkipooki-palkinto

Arkkipooki-palkinto vuonna 2020
Kirkkopolku-taidekasvatushankkeelle

Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuusto on myöntänyt 19.3.2020 Arkkipooki-palkinnon Salon seurakunnan Kirkkopolku-taidekasvatushankkeelle. Arkkipooki jaetaan tunnustuksena merkityksellisestä, ansiokkaasta ja innovatiivisesta työstä kirkon, hiippakunnan tai seurakuntien ja niiden jäsenten hyväksi.

Kirkkopolku-hankkeessa kehitetään koulujen ja seurakunnan välistä yhteistyötä. Hanketta on ohjannut erityisopettaja Anna Kaisa Siltanen Salossa vuosina 2018 ja 2019, ja se jatkuu edelleen. Hankkeessa ideoidaan TaiT Marjo Räsäsen kokemuksellisen taideoppimisen mallin avulla kirkkotaiteeseen perustuva oppimiskokonaisuus. Anna Kaisa Siltanen on ohjannut Kirkkopolun tähän mennessä Halikon, Kuusjoen, Perniön, Perttelin ja Särkisalon kouluissa.

Kirkkopolku-hankkeessa koululaiset ovat tutustuneet kotikirkkonsa taiteeseen ja kokemuksensa perusteella jatkaneet oppimista koulussa kuvataiteen, äidinkielen ja uskonnon oppitunneilla. He ovat tuottaneet taidetta, joka on ollut kaikkien nähtävillä kirkoissa näyttelyiden ajan.

Kirkkopolku-hankkeen ensimmäinen näyttely pidettiin Särkisalon kirkossa syksyllä 2018. Kevätkaudella 2019 hanke toteutettiin Halikossa ja Kuusjoella ja syyskaudella 2019 Perniössä ja Perttelissä. Hanke jatkuu edelleen ja tavoitteena on, että Kirkkopolku kiertää loputkin Salon seurakunta-alueet. 

Arkkipooki-palkinto vuonna 2015
Tuula Valkoselle ja Deep Talk -menetelmälle

Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuusto on myöntänyt vuonna 2015 Arkkipookin Salon seurakunnan lapsityönohjaaja Tuula Valkoselle ja hänen kehittämälleen Deep Talk -menetelmälle.

Arkkipooki jaetaan tunnustuksena merkityksellisestä, ansiokkaasta ja innovatiivisesta työstä kirkon, hiippakunnan tai seurakuntien ja niiden jäsenten hyväksi.

Deep Talk on ryhmille suunnattu, muutamasta kokoontumisesta koostuva työyhteisön kehittämismenetelmä. Se on lapsityössä käytetyn uskontokasvatusmenetelmän Godly Playn aikuisversio.

Deep Talk perustuu ohjaajan kertomaan voimauttavaan hengelliseen kertomukseen. Menetelmässä on kyse työntekijälle ja työyhteisöille suunnatusta hengellisen minuuden ja voimaantumisen kielestä, jossa opitaan kuuntelemalla ihmisen sisintä. Olennaista menetelmässä on dialogisuus, arvostava kuuleminen ja leikin tila, jossa kaikki ajatukset ovat sallittuja.

Erilaisiin ryhmämenetelmiin perehtyneet asiantuntijat pitävät Deep Talkia lupaavana menetelmänä ylläpitää avoimuutta ja luovuutta työyhteisöissä.

Tuula Valkonen on kirjoittanut menetelmästä kirjan Deep Talk – Tunnista yhteisön voima (Kirjapaja 2014). Menetelmä on herättänyt jo kansainvälistäkin huomiota.

Vuosittain jaettava Arkkipooki-palkinto jaettiin nyt neljännen kerran. Palkinto on taidekäsityönä valmistettu Pooki eli tunnusmajakka. Kiertopalkinto on saajan hallussa siihen asti, kunnes uusi palkittava valitaan. Palkinnon saajalle jää muistoksi Pookin pienoismalli.

Lisää Deep Talk -työstä täällä.

Arkkipooki-palkinto vuonna 2012
Salon nuorten draamamessutiimille

Turun arkkihiippakunnan seurakunnissa tehdään paljon hyvää työtä ja kehitetään uusia ideoita, toimintamalleja ja käytäntöjä, jotka voivat helposti jäädä huomaamatta. Siksi hiippakuntavaltuusto päätti perustaa kerran vuodessa jaettavan kiertopalkinnon, Arkkipookin, joka on taidekäsityönä valmistettu Pooki eli tunnusmajakka. Arkkipooki annetaan tunnustuksena merkityksellisestä, ansiokkaasta ja innovatiivisesta työstä kirkon, hiippakunnan tai seurakuntien ja niiden jäsenten hyväksi.

Ensimmäinen Arkkipooki-palkinto vuonna 2012 päätettiin myöntää Salon seurakunnan draamamessutiimille, sekä nuorille että työntekijöille. Simone Koiviston käsikirjoittamia ja ohjaamia nuorten draamoja on esitetty Salossa jo vuosien ajan. Mukana on aina ollut 40–80 nuoren tiimi näyttelijöinä, kuorossa, bändissä, tekniikassa, markkinoinnissa ja muissa tehtävissä. Draamoja on ollut Uskelan ja Salon kirkoissa noin kolme kertaa vuodessa ja ne ovat aina keränneet suuren määrän kirkkokansaa.

Uutta ja esimerkillistä

Palkintotyöryhmä halusi nostaa esille draamamessutiimin erityisansiot: Salon nuorten draamamessuissa toteutuu palkinnon myöntämisperusteista erityisen vahvasti se, että kyseessä on huomionarvoinen ja uutta luova toimintamuoto, joka edustaa kiinnostavalla tavalla kirkon uskon ilmenemistä seurakuntatyössä ja erityisesti nuorten maailmassa. Messut ovat tavoittaneet poikkeuksellisen hyvin seurakuntalaisia, tukeneet seurakuntayhteyttä ja herättäneet kiinnostusta Raamattuun ja sen sanoman eläväksi tekemiseen tässä ajassa. Merkittävää on myös se, että draamamessut ovat liittyneet yhtä aikaa nuorten todellisuuteen ja toisaalta kirkon uskon ytimeen, joka ilmenee kirkkovuoden kulussa ja ehtoollisen vietossa.

Nuorten luovuuden ja itsensä likoon laittamisen kautta on selvästi tavoitettu laaja joukko salolaisia ja onnistuttu palvelemaan paljon nuorisotyötä laajempaakin yhteisöä. Salon nuorten esimerkki olisi nostettavissa rohkaisevaksi malliksi ja toivon merkiksi myös muille arkkihiippakunnan seurakunnille, jotka pohtivat nuorisotyön kehittämisen muotoja, jumalanpalveluselämän rikastuttamista sekä nuorten ja heidän perheidensä sitouttamista myönteisellä tavalla seurakunnan elämään.

Anna-Kaisa Siltanen kädessään Arkkipooki-palkinto

Arkkipooki-palkinto

Anna Kaisa Siltanen sai 17.11. jo keväällä myönnetyn Arkkipooki-palkinnon Kirkkopolku-taidekasvatushankkeestaan. Työ alkoi aikanaan Perniön kirkon joulupolusta.

Perniön kirkon alttarin luona paperisia lintuja roikkumassa

Kirkkopolku Perniön kirkossa

kuva Marja Roiko

Maalaus Halikon kirkon ikkunassa

Kirkkopolku Halikon kirkossa

kuva Miika Rosendahl

Tuula Valkonen ja arkkipookipalkinnon jakajia

Arkkipooki-palkinto luovutettiin Tuula Valkoselle ti 7.4.2015 Salo-Uskelan seurakuntatalossa.

Kuvat Annika Määttänen

Nuoria ja arkkipookipalkinnon jakajia

Arkkipooki-palkinto luovutettiin draamamessutiimille pe 25.5.2012 Salon kirkossa.

Kuva Annika Määttänen

Siirry päävalikkoon. Takaisin sisältöosion alkuun.