Salo ja työpaikkatyön historia
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Salon työelämän vahvistaminen

TYÖELÄMÄN JA TYÖYHTEISÖJEN KEHITTÄMISKESKUS

Salon työelämä on viime vuosina joutunut kokemaan kovia rakennemuutoksia. Olemassa olevien yhteisöjen ja yritysten vahvistaminen on työ jota nyt pitää Salossa tehdä. Tärkeä osa sitä on tukea työntekoa eri tavoin. Myös Salon seurakunta haluaa tukea Salon seutukunnan työpaikkoja. Kehittämiskeskuksemme palvelut ovat vastinetta Salon seurakuntalaisten jäsenmaksuille l. kirkollisveroille ja salolaisten yritysten maksamille yhteisöveroille.

Työelämän ja työyhteisöjen kehittämiskeskus antaa työyhteisöille ja työntekijöille eväitä selvitä työn vaatimusten ristiaallokossa. Eri keinoin tuetaan jaksamista työpaikoilla, työpaikan ihmissuhdeverkostossa ja työpaikan kriiseissä. Kaikki seurakunnan tarjoama apu on ammatillista ja luottamuksellista.

Seurakuntien tarjoamat työelämän tukipalvelut nähdään osana sekä henkistä työsuojelua että kristillistä elämänkatsomusta, jonka mukaan tulee tukea ihmisten hyvinvointia siellä, missä he tekevät työtä arjen keskellä. Näin voidaan ennaltaehkäisevästi sekä ylläpitää työkykyä että tukea niitä, joiden työelämässä on vaikeuksia tai kehittämistarpeita. Palvelut ovat maksuttomia Salon alueella toimiville työyhteisöille ja alueen asukkaille.

Pieni historiikki kirkon työpaikkatyöstä

Seurakuntien tarjoama työpaikkatyö ei ole mikään uusi ilmiö.  Sen  synnystä  on jo yli 75 vuotta, jolloin sitä alettiin tekemään työnohjaustyyliin. Siinä painopiste on ollut sosiaalisten suhteiden kehittämisessä työyhteisössä ja ihmisten hyvinvoinnin sekä elämänlaadun parantamisessa, jotka vaikuttavat koko työyhteisöön.

Ensimmäiset työpaikkapapit aloittivat toiminnan toisen maailmansodan aikana, jossa he olivat sotilaiden tukena rintamalla. Siellä he auttoivat sekä hengellisissä kysymyksissä että toimivat konsultteina työyhteisön sosiaalisten suhteiden korjaamisessa.

Sotien jälkeen työpaikkapapit siirtyivät teollisuusyrityksiin eri puolille Suomea samalla,  kun he toimivat myös perinteisissä virkatehtävissä. Silloin siitä ei puhuttu esimerkiksi työnohjauksena tai konsulttityönä, koska sellaisia nimikkeitä ei ollut vielä olemassa.

Kirkon työpaikkapapit olivat osaltaan suunnannäyttäjinä, kun Suomeen alettiin tekemään laajemmin järjestäytynyttä nykymuotoista työnohjausta 80-luvulla alan järjestöjen perustamisen yhteydessä, koska heillä oli vuosikymmenten kokemus työstä  yrityksissä. Monilla Suomen seurakuntien yhteiskunnallisen työn työpaikkapapeilla ja -diakoneilla on työnohjaajan koulutus, joista osa on jatkokouluttautunut myös työyhteisökonsulttitehtäviin. Myös muilla työaloilla on työnohjauskoulutuksen käyneitä.

Salon  seudullakin on tehty työpaikkatyötä eri muodoissa jo kymmenet vuodet. Kun aiemmin Salon alueen kymmenessä seurakunnassa moni virkatehtävissä oleva toimi myös työpaikkapapin tehtävissä osana papin tointa, päätettiin organisaation uudistamisen yhteydessä, että Salon seurakuntaan perustetaan työelämän ja työyhteisön kehittämispalvelut, joka vastaa keskitetysti yhteiskunnallisen työn työpaikkatyöstä Salon kaikilla alueilla.

Työpaikkatyö on yksi vastineen muoto Salon seurakunnan jäsenmaksuille ja salolaisten yritysten maksamille yhteisöveroille.  Palvelut ovat kädenojennus seurakunnan jäsenille ja paikallisille yrityksille, jotta he saavat tarvittavan tuen myös työelämän asioissa. Palvelut ovat maksuttomia Salon alueella toimiville työyhteisöille ja alueen asukkaille.

Palvelujen piiriin voi hakeutua myös itse ilman työnantajan lupaa, jos esimerkiksi haluaa kehittyä omassa työssä myös työajan ulkopuolella. Moni työnantaja antaa luvan käydä ohjauksessa myös työajalla.

 

Palvelumuotoja ovat:

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Ohjaus tähtää osaamisen, muutoskykyisyyden, tuottavuuden, työmotivaation ja ammatillisen uudistumisen ylläpitoon ja lisääntymiseen. Lue lisää

Työyhteisön kehittäminen

Työyhteisön kehittäminen on sovittujen kehittämistoimenpiteiden tekemistä suunnitelmallisesti yhdessä. Jokainen työntekijä - niin esimies kuin alainen - on itse vaikuttamassa asioihin, jotka parantavat työn sujumista, yhteistyötä, toimintatapoja ja työpaikan ilmapiiriä. Lue lisää

Johdon coaching/valmennus

Johdon coaching on henkilökohtainen valmennussuhde, joka tarjoaa johtajalle tai esimiehelle sparrauskumppanin johtamisen ja itsensä kehittämiseen. Se vaatii itsensä likoon laittamista sekä halua oman itsensä ja omien toimintatapojensa kriittiseen tarkasteluun ja kehittämiseen. Samalla valmennettavalle avautuu mahdollisuus oppia valmentavaa johtamistapaa. Lue lisää

Deep Talk -ryhmät

Deep Talk -ryhmässä ei tarvitse puhua eikä tehdä mitään muutakaan, vain olla ja eläytyä. Deep Talkin ikiaikaisten kertomusten aiheita ovat mm. ihmisen vaellus, ero ja toivo. Lue lisää

Muista myös!

Työpaikan muutostilanteisiin liittyvä pitkäkestoinen stressi voi ilmetä myös fyysisinä reaktioina kun elimistö ei pääse lepäämään. Oireita voivat olla esimerkiksi jatkuva unettomuus, keskittymiskyvyttömyys, ärtyneisyys ja voimakas väsymys. Tällöin on syytä harkita yhteydenottoa myös työterveyshuoltoon.

Samalla on suositeltavaa etsiä joku ulkopuolinen, jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti, sillä stressiä on tärkeä purkaa myös sanallisesti.

Muita palveluita

Perheasiain neuvottelukeskus

Usein työn ja kodin ongelmat risteävät toisiaan. Salon perheasiain neuvottelukeskus (Rummunlyöjänkatu 5, Salo) antaa keskusteluapua mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen yhdessä etsimiseen erilaisiin perheen ja kodin elämäntilanteisiin. Perheasian neuvottelukeskukseen voi tulla yksin, puolison kanssa tai koko perhe yhdessä. Lue lisää.