Salo ja työpaikkatyön historia
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Salon työelämän vahvistaminen

TYÖELÄMÄN JA TYÖYHTEISÖJEN KEHITTÄMISKESKUS

Salon työelämä on viime vuosina joutunut kokemaan kovia rakennemuutoksia. Olemassa olevien yhteisöjen ja yritysten vahvistaminen on työ jota nyt pitää Salossa tehdä. Tärkeä osa sitä on tukea työntekoa eri tavoin. Myös Salon seurakunta haluaa tukea Salon seutukunnan työpaikkoja. Kehittämiskeskuksemme palvelut ovat vastinetta Salon seurakuntalaisten jäsenmaksuille (kirkollisveroille) ja salolaisten yritysten maksamille yhteisöveroille, joista osa tuloutuu myös paikallisseurakunnille.

Työelämän ja työyhteisöjen kehittämiskeskus antaa työyhteisöille ja työntekijöille eväitä selvitä työn vaatimusten ristiaallokossa. Eri keinoin tuetaan jaksamista työpaikoilla, työpaikan ihmissuhdeverkostossa ja työpaikan kriiseissä. Kaikki seurakunnan tarjoama apu on ammatillista ja ehdottoman luottamuksellista.

Seurakuntien tarjoamat työelämän tukipalvelut nähdään osana sekä henkistä työsuojelua että kristillistä elämänkatsomusta, jonka mukaan tulee tukea ihmisten hyvinvointia siellä, missä he tekevät työtä arjen keskellä. Näin voidaan ennaltaehkäisevästi sekä ylläpitää työkykyä että tukea niitä, joiden työelämässä on vaikeuksia tai kehittämistarpeita. Palvelut ovat maksuttomia Salon alueella toimiville työyhteisöille ja alueen asukkaille.

Pieni historiikki kirkon työelämätyöstä

Seurakuntien tarjoama maksuton työelämätyö ei ole mikään uusi ilmiö.  Sen  synnystä  on jo yli 75 vuotta, jolloin sitä alettiin tekemään mm. työnohjaustyyliin. Siinä painopiste on ollut sosiaalisten suhteiden kehittämisessä työyhteisössä ja ihmisten hyvinvoinnin sekä elämänlaadun parantamisessa, jotka vaikuttavat koko työyhteisöön.

Ensimmäiset työpaikkapapit aloittivat toiminnan toisen maailmansodan aikana, jossa he olivat sotilaiden tukena rintamalla. Siellä he auttoivat sekä hengellisissä kysymyksissä että toimivat konsultteina työyhteisön sosiaalisten suhteiden korjaamisessa.

Sotien jälkeen työpaikkapapit siirtyivät teollisuusyrityksiin eri puolille Suomea työapikkapapeiksi samalla,  kun he toimivat myös perinteisissä virkatehtävissä. Silloin siitä ei puhuttu esimerkiksi työnohjauksena tai konsulttityönä, koska sellaisia nimikkeitä ei ollut vielä olemassa.

Kirkon työpaikkapapit olivat osaltaan suunnannäyttäjinä, kun Suomeen alettiin tekemään laajemmin järjestäytynyttä nykymuotoista työnohjausta 80-luvulla alan järjestöjen perustamisen yhteydessä, koska heillä oli vuosikymmenten kokemus työstä  yrityksissä. Kirkko oli mukana perustamassa mm. Suomen työnohjaajat ry:tä (STOry).

Monilla Suomen seurakuntien työelämätyön työpaikkapapeilla ja -diakoneilla on työnohjaajan koulutus, joista osa on jatkokouluttautunut myös työyhteisökonsulttitehtäviin. Myös muilla työaloilla on työnohjauskoulutuksen käyneitä.

Salon  seudullakin on tehty työpaikkatyötä eri muodoissa jo kymmenet vuodet. Kun aiemmin Salon alueen kymmenessä seurakunnassa moni virkatehtävissä oleva toimi myös työpaikkapapin tehtävissä osana papin tointa, päätettiin organisaation uudistamisen yhteydessä, että Salon seurakuntaan perustetaan työelämän ja työyhteisön kehittämiskeskus, joka vastaa keskitetysti työelämätyöstä Salon kaikilla alueilla.

Maksuttomat työelämätyön palvelut ovat yksi vastineen muoto Salon seurakunnan jäsenmaksuille ja salolaisten yritysten maksamille yhteisöveroille, joista osa tulotuu myös paikalliseurakuntien käyttöön.  Palvelut ovat kädenojennus seurakunnan jäsenille ja paikallisille yrityksille, jotta he saavat tarvittavan tuen myös työelämän asioissa.

Palvelujen piiriin voi hakeutua myös itse ilman työnantajan lupaa, jos esimerkiksi haluaa kehittyä omassa työssä myös työajan ulkopuolella. Moni työnantaja antaa luvan käydä ohjauksessa myös työajalla.

Vasemmalla olevasta palkista voit tutustua eri työelämätyön maksuttomiin palveluihin. Ota rohkeasti yhteyttä.