Työyhteisön kehittäminen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Työyhteisön kehittäminen

Tällä sivulla on kerrottuna Salon seurakunnan maksuttomista työyhteisökonsultti- ja prosessikonsulttipalveluista. Palvelut ovat vastinetta Salon seurakuntalaisten jäsenmaksuille (kirkollisveroille) ja salolaisten yritysten maksamille yhteisöveroille, joista osa tuloutuu myös paikallisseurakuntien käyttöön. Työelämätyön palvelut ovat maksuttomia mm. tästä syystä.

Palveluista vastaa Työelämän ja työyhteisöjen kehittäjä TM Ari Oinas, joka on koulutukseltaan kunta- ja yrityselämän työnohjaaja, johdon coach ja prosessikonsultti (Turun yliopisto). Hänellä on myös laaja johtamiskoulutus sekä kokemus esimies- ja johtamistyöstä. Kaikki tuki on ammatillista ja ehdottoman luottamuksellista.

Mitä ovat kehittämispalvelut?

Työyhteisön kehittäminen on sovittujen kehittämistoimenpiteiden tekemistä suunnitelmallisesti yhdessä.

Työyhteisön kehittäminen lähtee liikkeelle konsultaatiotilanteessa kehittämistoimenpiteiden tarkastelusta eri näkökulmista, josta edetään sovittujen kehittämistoimenpiteiden sopimiseen, suunnitteluun ja tekemiseen yhdessä, sillä jokainen työntekijä on vaikuttamassa itse niihin työn tekemiseen liittyviin asioihin, jotka parantavat työn sujumista, yhteistyötä, ilmapiiriä ja toimintatapoja työpaikalla.

Kehittäminen on asioiden muuttamista yhdessä työyhteisön johdon tukemana. Ohjaaja (konsultti) ei osallistu esim. kehittämistoimenpiteistä sopimiseen, vaan toimii mahdollistajana, jotta osapuolet löytävät parhaan mahdollisen kehittämisratkaisun, joka sopii juuri heidän työyhteisöönsä.

Jokainen työntekijä - niin esimies kuin alainen - on itse vaikuttamassa asioihin, jotka parantavat työn sujumista, yhteistyötä, toimintatapoja ja työpaikan ilmapiiriä. Kehittäminen lähtee liikkeelle keskustelusta. Yhdessä kysyttäviä asioita voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 

Pohdi onko työyhteisösi toimiva: mikä toimii hyvin ja missä on parannettavaa?

 

Mitä työyhteisön työnteon prosessien kehittämiseksi voidaan tehdä?

 

Voivatko työntekijät hyvin?

 

Tervettä ja toimivaa työyhteisöä kuvaavat mm. seuraavat asiat:

 • Tiedonkulku toimii
 • Ilmapiiri on avoin ja kannustava
 • Ongelmista uskalletaan puhua ja yhteistyö sujuu
 • Omaan työhön pystyy vaikuttamaan
 • Muutoksen hallintavalmiudet ovat hyvät
 • Työkuorma on sopiva

Yhdessä tiimin ja johdon kanssa kehitetään organisaation toimintaprosesseja. Prosessikonsultti auttaa johtoa määrittelemään organisaation tilaa ja kehittämistarpeita, luomaan kehittämissuunnitelmia ja parantamaan työnteon edellytyksiä. Prosessikonsultti toimii myös monessa eri roolissa organisaation muutos- ja kehittämishankkeiden toteuttamisessa.

Tavoitteena on edistää työyhteisön hyvinvointia ja arkipäivän työn tekemistä. Työn luonne ja tavoitteet ohjaavat asioiden parantamista. Joskus voi riittää pienten käytännön asioiden muuttaminen (esimerkiksi säännöllisten palaverien sisällön pohtiminen), jotta myönteiset asiat työssä ja työyhteisössä lisääntyvät. Toisinaan tarvitaan laajempia kokonaisuuksia ja uusia työnteon tapoja työyhteisön kehittämiseksi.

Kehittämisen hyödyt

Kehittämisestä hyötyvät kaikki. Työyhteisön kehittämistaito on resurssi, jonka avulla osataan toimia jatkossakin haasteellisissa tilanteissa. Omaa työyhteisöä kannattaa aina tehdä entistäkin paremmaksi. Yhdessä tehty kehittäminen johtaa myönteisiin vaikutuksiin ja palkitsee.

Työntekijän hyötyy muun muassa:

 • hyvinvointi paranee
 • työn imu lisääntyy
 • sitoutuminen vahvistuu
 • vastuunotto lisääntyy
 • yhteistyötaidot kehittyvät

Työyhteisön hyödyt

 • toimivuus paranee
 • joustavuus lisääntyy
 • opitaan toimimaan työyhteisönä entistä paremmin
 • muutosten ennakointi lisääntyy
 • esimiestyö paranee

Muutosten maailmassa organisaatioiden on tärkeää huolehtia omasta tilastaan, menestymisen edellytyksistä ja työntekijöiden hyvinvoinnista. Työnteon edellytysten parantaminen on menestyvien organisaatioiden jokapäiväistä toimintaa. Kehittämistyön avulla voidaan varmistaa toiminnan tuloksellisuus, henkilöstön hyvinvointi ja innovatiivisuus jatkossakin.

Tutustu myös työyhteisösovitteluun tästä.

Jos kiinnostuit ota rohkeasti yhteyttä,