Työyhteisön kehittäminen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Työyhteisön kehittäminen

Johdanto

Tällä sivulla on kerrottuna Salon seurakunnan maksuttomista työyhteisökonsultti- ja prosessikonsulttipalveluista Salon seurakunnan alueen asukkaille ja alueella toimiville työyhteisöille.

Työelämätyötä tehdään Salon seurakunnan työelämän ja työyhteisöjen kehittämiskeskuksen toimesta. Seurakunnan työyhteisökehittäjä toimii sekä Salon seurakunnan sisäisenä henkilöstökonsulttina että on käytettävissä kaikille Salon alueen asukkaille ja työyhteisöille. Toiminta on osa kirkon perustehtävää ja kirkon yhteiskunnallista työtä Salossa asuville

Toiminta on yksi vastine Salon seurakunnan jäsenmaksuille ja salolaisten yritysten maksamille yhteisöveroille. Tavoitteena on tukea henkilöstön jatkuvaa oppimista ja kehittymistä, jaksamista työpaikalla ja ihmissuhdeverkostossa sekä elämän eri haastavissa tilanteissa. Lyhyesti ilmaistuna, tavoitteena on tukea vastuullista elämäntapaa työpaikoilla.

Kaikki tuki on ammatillista ja ehdottoman luottamuksellista.

Mitä ovat kehittämispalvelut?

Työyhteisön kehittäminen on sovittujen kehittämistoimenpiteiden tekemistä suunnitelmallisesti yhdessä.

Työyhteisön kehittäminen lähtee liikkeelle konsultaatiotilanteessa kehittämistoimenpiteiden tarkastelusta eri näkökulmista, josta edetään sovittujen kehittämistoimenpiteiden sopimiseen, suunnitteluun ja tekemiseen yhdessä, sillä jokainen työntekijä on vaikuttamassa itse niihin työn tekemiseen liittyviin asioihin, jotka parantavat työn sujumista, yhteistyötä, ilmapiiriä ja toimintatapoja työpaikalla.

Kehittäminen on asioiden muuttamista yhdessä työyhteisön johdon tukemana. Ohjaaja (konsultti) ei osallistu esim. kehittämistoimenpiteistä sopimiseen, vaan toimii mahdollistajana, jotta osapuolet löytävät parhaan mahdollisen kehittämisratkaisun, joka sopii juuri heidän työyhteisöönsä.

Jokainen työntekijä - niin esimies kuin alainen - on itse vaikuttamassa asioihin, jotka parantavat työn sujumista, yhteistyötä, toimintatapoja ja työpaikan ilmapiiriä. Kehittäminen lähtee liikkeelle keskustelusta. Yhdessä kysyttäviä asioita voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 

Pohdi onko työyhteisösi toimiva: mikä toimii hyvin ja missä on parannettavaa?

 

Mitä työyhteisön työnteon prosessien kehittämiseksi voidaan tehdä?

 

Voivatko työntekijät hyvin?

 

Tervettä ja toimivaa työyhteisöä kuvaavat mm. seuraavat asiat:

 • Tiedonkulku toimii
 • Ilmapiiri on avoin ja kannustava
 • Ongelmista uskalletaan puhua ja yhteistyö sujuu
 • Omaan työhön pystyy vaikuttamaan
 • Muutoksen hallintavalmiudet ovat hyvät
 • Työkuorma on sopiva

Yhdessä tiimin ja johdon kanssa kehitetään organisaation toimintaprosesseja. Prosessikonsultti auttaa johtoa määrittelemään organisaation tilaa ja kehittämistarpeita, luomaan kehittämissuunnitelmia ja parantamaan työnteon edellytyksiä. Prosessikonsultti toimii myös monessa eri roolissa organisaation muutos- ja kehittämishankkeiden toteuttamisessa.

Tavoitteena on edistää työyhteisön hyvinvointia ja arkipäivän työn tekemistä. Työn luonne ja tavoitteet ohjaavat asioiden parantamista. Joskus voi riittää pienten käytännön asioiden muuttaminen (esimerkiksi säännöllisten palaverien sisällön pohtiminen), jotta myönteiset asiat työssä ja työyhteisössä lisääntyvät. Toisinaan tarvitaan laajempia kokonaisuuksia ja uusia työnteon tapoja työyhteisön kehittämiseksi.

Kehittämisen hyödyt

Kehittämisestä hyötyvät kaikki. Työyhteisön kehittämistaito on resurssi, jonka avulla osataan toimia jatkossakin haasteellisissa tilanteissa. Omaa työyhteisöä kannattaa aina tehdä entistäkin paremmaksi. Yhdessä tehty kehittäminen johtaa myönteisiin vaikutuksiin ja palkitsee.

Työntekijän hyötyy muun muassa:

 • hyvinvointi paranee
 • työn imu lisääntyy
 • sitoutuminen vahvistuu
 • vastuunotto lisääntyy
 • yhteistyötaidot kehittyvät

Työyhteisön hyödyt

 • toimivuus paranee
 • joustavuus lisääntyy
 • opitaan toimimaan työyhteisönä entistä paremmin
 • muutosten ennakointi lisääntyy
 • esimiestyö paranee

Muutosten maailmassa organisaatioiden on tärkeää huolehtia omasta tilastaan, menestymisen edellytyksistä ja työntekijöiden hyvinvoinnista. Työnteon edellytysten parantaminen on menestyvien organisaatioiden jokapäiväistä toimintaa. Kehittämistyön avulla voidaan varmistaa toiminnan tuloksellisuus, henkilöstön hyvinvointi ja innovatiivisuus jatkossakin.

Tutustu myös työyhteisösovitteluun tästä.

Jos kiinnostuit ota rohkeasti yhteyttä,