Työyhteisökonsultaatio
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Työyhteisön kehittäminen

Johdanto

Tällä sivulla on kerrottuna Salon seurakunnan maksuttomasta työyhteisökonsultaatiosta.

Työelämätyötä tehdään Salon seurakunnan työelämän ja työyhteisöjen kehittämiskeskuksen toimesta alueen asukkaille ja työyhteisöille. Seurakunnan työyhteisökehittäjä toimii sekä Salon seurakunnan sisäisenä henkilöstökonsulttina että on käytettävissä kaikille Salon alueen asukkaille ja työyhteisöille. Toiminta on osa kirkon perustehtävää ja kirkon yhteiskunnallista työtä Salossa asuville

Toiminta on yksi vastine Salon seurakunnan jäsenmaksuille ja salolaisten yritysten maksamille yhteisöveroille. Tavoitteena on tukea henkilöstön jatkuvaa oppimista ja kehittymistä, jaksamista työpaikalla ja ihmissuhdeverkostossa sekä elämän eri haastavissa tilanteissa. Lyhyesti ilmaistuna, tavoitteena on tukea vastuullista elämäntapaa työpaikoilla.

Kaikki tuki on ammatillista ja ehdottoman luottamuksellista.

Mitä on työyhteisökonsultaatio?

Se on työyhteisön kehittämistä, eli sovittujen kehittämistoimenpiteiden tekemistä suunnitelmallisesti yhdessä. Konsultaatiolla tarkoitetaan organisaation ja työyhteisön tilanteen tutkimista ja kehittämistä. Tutkivalla työotteella organisaatiodynaamisia ilmiöitä voidaan käsitellä ja ymmärtää - myös muutostilanteessa keskellä epävarmuutta ja kaoottisuutta.

Työskentely pyrkii pintailmiöihin keskittymisen asemesta tavoittamaan organisatoriset perusprosessit ja pitkäaikaisvaikutukset sekä tukemaan ohjattavien oppimista. Painopiste on työyhteisön sisäisen vuorovaikutuksen kehittämisessä ja oivaltamisen kautta tapahtuvassa pysyvässä muutoksessa ohjattavissa.

Liikkeellelähtö

Työyhteisön kehittäminen lähtee liikkeelle konsultaatiotilanteessa kehittämistoimenpiteiden tarkastelusta eri näkökulmista, josta edetään sovittujen kehittämistoimenpiteiden sopimiseen, suunnitteluun ja tekemiseen yhdessä, sillä jokainen työntekijä on vaikuttamassa itse niihin työn tekemiseen liittyviin asioihin, jotka parantavat työn sujumista, yhteistyötä, ilmapiiriä ja toimintatapoja työpaikalla.

Kehittäminen on asioiden muuttamista yhdessä työyhteisön johdon tukemana. Kehittäminen lähtee usein liikkeelle keskustelusta. Yhdessä käsiteltäviä asioita voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 

- Pohdi työyhteisösi toimivuutta: mikä toimii ja missä on kehitettävää?

- Mikä työyhteisön toiminnassa sinua eniten mietityttää?

- Miten työntekijät voivat?

 

Toimivaa työyhteisöä kuvaavat mm. seuraavat asiat: 

  • Tiedonkulku toimii

  • Ilmapiiri on avoin ja kannustava

  • Ongelmista uskalletaan puhua ja yhteistyö sujuu

  • Omaan työhön pystyy vaikuttamaan

  • Muutoksen hallintavalmiudet ovat hyvät

  • Henkilökunnan työkuorma on sopiva

 

Tavoitteena on edistää työyhteisön hyvinvointia ja arkipäivän työn tekemistä. Työn luonne ja tavoitteet ohjaavat asioiden parantamista. Joskus voi riittää pienten käytännön asioiden muuttaminen (esimerkiksi säännöllisten palaverien sisällön pohtiminen), jotta myönteiset asiat työssä ja työyhteisössä lisääntyvät. Toisinaan tarvitaan laajempia kokonaisuuksia ja uusia työnteon tapoja työyhteisön kehittämiseksi.

Yhdessä tiimin ja johdon kanssa kehitetään organisaation toimintaprosesseja. Työyhteisökonsultti auttaa johtoa määrittelemään organisaation tilaa ja kehittämistarpeita sekä parantamaan työnteon edellytyksiä. Omaa työyhteisöä kannattaa aina tehdä entistäkin paremmaksi. Yhdessä tehty kehittäminen johtaa myönteisiin vaikutuksiin ja palkitsee, jolloin:  

  • työntekijän henkilökohtainen työhyvinvointi paranee, työn motivoivan kokemuksen imu lisääntyy, vastuunotto lisääntyy yrityksen tulevaisuuden suhteen ja vuorovaikutustaidot kehittyvät.
  • työyhteisön työhyvinvointi kohenee, joustavuus lisääntyy, opitaan toimimaan vuorovaikutuksessa entistä paremmin, muutosten ennakointi lisääntyy ja esimiestyön paranee

Jos kiinnostuit ota rohkeasti yhteyttä,