Siirry suoraan sisältöön.
Työnohjaus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Työnohjaus

Johdanto

Tällä sivulla on kerrottuna Salon seurakunnan maksuttomista työnohjauspalveluista Salon seurakunnan alueen asukkaille ja alueella toimiville työyhteisöille.

Työelämätyötä tehdään Salon seurakunnan työelämän ja työyhteisöjen kehittämiskeskuksen toimesta. Seurakunnan työyhteisökehittäjä toimii sekä Salon seurakunnan sisäisenä henkilöstökonsulttina että on käytettävissä kaikille Salon alueen asukkaille ja työyhteisöille. Toiminta on osa kirkon perustehtävää ja kirkon yhteiskunnallista työtä Salossa asuville.

Toiminta on yksi vastine Salon seurakunnan jäsenmaksuille ja salolaisten yritysten maksamille yhteisöveroille. Tavoitteena on tukea henkilöstön jatkuvaa oppimista ja kehittymistä, jaksamista työpaikalla ja ihmissuhdeverkostossa sekä elämän eri haastavissa tilanteissa. Lyhyesti ilmaistuna, tavoitteena on tukea vastuullista elämäntapaa työpaikoilla.

Kaikki tuki on ammatillista ja ehdottoman luottamuksellista.

Mitä on työnohjaus?

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan tukemana kahdenkeskisessä tapaamisessa tai työnohjausryhmässä.

Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Tavoitteena on henkilökohtainen kasvu siinä tehtävässä, jossa työskentelee sekä voimavarojen ja identiteetin tutkailu, jotta voi kehittyä omassa työssä. Työskentely on luonteeltaan tavoitteellista, pitkäjänteistä ja dialogista osaamisen, muutoskykyisyyden, tuottavuuden, työmotivaation ja ammatillisen uudistumisen ylläpitämiseen ja lisääntymiseen tähtäävää toimintaa.

Työnohjauksessa odotetaan, että ohjattava on valmis pohtimaan suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja/tai mahdolliset muut ohjaukseen osallistujat auttavat toisiaan näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin.

Yksilö- ja ryhmätyönohjausta

Työnohjausta voidaan antaa sekä yksilölle että ryhmille. Työnohjausryhmän jäsenet voivat olla saman työyhteisön jäseniä (ns. tiimityönohjaus) tai eri työpaikoista koottuja (ns. ryhmätyönohjaus).

Ryhmän jäsenet voivat olla saman ammatin edustajia tai yhdistävä tekijä on työnantaja, vastuualue tai toimiala, jossa voidaan oppia myös toisilta työnohjattavilta. Osa haluaa peilata omaa työtään, kehittymismahdollisuuksia ja samoja asioita kuin edellä yksilötyönohjauksessa. Osa haluaa pohtia yhdessä toisten kanssa esim. työn aiheuttamia ristiriitatilanteita, ja miten niitä voidaan yhdessä ratkoa omassa työyhteisössä.

Luottamuksellisuus

Työnohjaukseen kuuluu aina luottamuksellisuus ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Ohjaaja harvoin antaa suoria ohjeita ja neuvoja ohjattavalle. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavaa löytämään omia ratkaisuja pulmiinsa, joita hän ei yksin löytäisi.

Työnohjauksessa käsitellään työtilanteita tarkoituksena oppia niistä. Työnohjaus on tilaisuus kehittyä omassa työssä. Siellä voidaan käsitellä myös työhön liittyviä mieltä kuormittavia asioita sekä kodin ja työelämän yhdistämiseen liittyviä haastellisia tilanteita esimerkiksi työhyvinvoinnin näkökulmista.

Työnohjaus vapauttaa ohjattavan käyttöön energiaa, joka on sitoutunut erilaisiin työtunteisiin, niin onnistumisiin kuin vaikeisiin asioihin. Usein keskusteluIlle ei jää tarpeeksi aikaa omassa työyheisössä ja/tai niistä ei voida puhua avoimesti.

Työnohjauksen tavoitteet

  • auttaa onnistumaan ja jaksamaan työssä
  • avaa työhön uusia näkökulmia
  • kehittää kykyä käsitellä ristiriitoja
  • auttaa ajan hallinnassa
  • kehittää vuorovaikutustaitoja
  • tukee kehittymistä ammatissa
  • auttaa työyhteisöä hyvän ilmapiirin luomisessa
  • kodin ja työn sujuva yhteensovittaminen

 

Ota yhteyttä ja kerro omista tai työyhteisösi tarpeista.

 

Ari Oinas
johtava työyhteisökehittäjä

työhyvinvointiasiantuntija
organisaatio- ja työyhteisökonsultti
työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija SSF

044 727 8604
**@**

Siirry päävalikkoon. Takaisin sisältöosion alkuun.