Työnohjaus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Työnohjaus

Tällä sivulla on kerrottuna Salon seurakunnan maksuttomista työnohjauspalveluista Salon seurakunnan alueen asukkaille ja alueella toimiville työyhteisöille. Palvelut ovat vastinetta Salon seurakuntalaisten jäsenmaksuille l. kirkollisveroille ja salolaisten yritysten maksamille yhteisöveroille.

Työnohjauspalveluista vastaa työyhteisökehittäjä Ari Oinas, joka on koulutukseltaan kunta- ja yrityselämän työnohjaaja, työyhteisö- ja prosessikonsultti. Hänellä on myös monipuolinen johtamiskoulutus ja –kokemus esimiestyöstä.

Mitä on työnohjaus?

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan tukemana. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Tavoitteena on henkilökohtainen kasvu siinä tehtävässä, jossa työskentelee sekä voimavarojen ja identiteetin tutkailu, jotta voi kehittyä omassa työssä. Työskentely on luonteeltaan tavoitteellista, pitkäjänteistä ja dialogista osaamisen, muutoskykyisyyden, tuottavuuden, työmotivaation ja ammatillisen uudistumisen ylläpitämiseen ja lisääntymiseen tähtäävää toimintaa.

Työnohjauksessa odotetaan, että ohjattava on valmis pohtimaan suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin.

Esimiestyön työnohjauksessa ja -coachauksesta käsitellään näiden asioiden lisäksi myös esimiestyön aiheuttamia haasteita ja niistä selviämistä. Usein se voi johtaa myös työyhteisön prosessien tarkasteluun prosessikonsultoinnin keinoin. Sen vaikutus voi olla koko työyhteisölle merkittävä, ja siten koko työyhteisön kehittymistä ja hyvinvointia edistävä.

Yksilö- ja ryhmätyönohjausta

Työnohjausta voidaan antaa sekä yksilölle että ryhmille. Työnohjausryhmän jäsenet voivat olla saman työpaikan eri yksiköistä, jopa eri työpaikoista. Ryhmän jäsenet ovat silloin saman ammatin edustajia tai yhdistävä tekijä on työnantaja, vastuualue tai toimiala, jossa voidaan oppia myös toisilta työnohjattavilta. Osa haluaa peilata omia kehittymismahdollisuuksia ja osa haluaa pohtia yhdessä työn aiheuttamia ristiriitatilanteita, ja miten niitä voidaan yhdessä ratkoa omassa työyhteisössä.

Luottamuksellisuus

Työnohjaukseen kuuluu aina luottamuksellisuus ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Ohjaaja harvoin antaa suoria ohjeita ja neuvoja ohjattavalle. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavaa löytämään omia ratkaisuja pulmiinsa, joita hän ei yksin löytäisi.

Työnohjauksessa käsitellään työtilanteita tarkoituksena oppia niistä. Työnohjaus on tilaisuus kehittyä omassa työssä. Siellä käsitellään myös työhön liittyviä mieltä kuormittavia asioita.

Työnohjaus vapauttaa ohjattavan käyttöön energiaa, joka on sitoutunut erilaisiin työtunteisiin, ongelmiin ja vaikeisiin asioihin, joista harvoin on voitu puhua avoimesti työyhteisössä.

Työnohjauksen tavoitteet

  • auttaa onnistumaan ja jaksamaan työssä
  • avaa työhön uusia näkökulmia
  • kehittää kykyä käsitellä ristiriitoja
  • auttaa ajan hallinnassa
  • kehittää vuorovaikutustaitoja
  • tukee kehittymistä ammatissa
  • auttaa työyhteisöä hyvän ilmapiirin luomisessa