Siirry suoraan sisältöön.
Coaching / Esimiestyö
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Johdon ja esimiestyön kehittäminen

Johdanto

Johdon työnohjaus/coaching perustuu henkilökohtaiseen valmennussuhteeseen, joka tarjoaa johtajalle tai esimiehelle sparrauskumppanin johtamisen ja itsensä kehittämiseen.

Se muistuttaa osin työnohjausta, joskin sen painopiste on vahvasti esimiestyössä kehittymisessä ja siinä tarvittavissa taidoissa. Esimiestyön työnohjauksessa käsitellään myös esimiestyön aiheuttamia haasteita ja niistä selviämistä.

Tarkasteltavana ovat myös työyhteisön sisäiset prosessit. Ohjauksen vaikutus voi olla koko työyhteisölle merkittävä, ja siten koko työyhteisön kehittymistä ja hyvinvointia edistävä.

Esimiehenä kehittyminen

Kehittyminen esimiestyössä ja johtotasolla lähtee yksilöstä itsestään ja onnistuu lisäämällä sekä itseymmärrystä että vahvistamalla minäkuvaa. Itsetutkiskelu on keskeinen osa ohjausprosessia. Esimiehenä kehittyminen vaatii itsensä likoon laittamista sekä halua oman itsensä ja omien toimintatapojensa kriittiseen tarkasteluun, sen huomaamista missä on onnistunut ja missä on kehittämisvaraa.

Ohjaajan tehtävä on raottaa ovia, mutta ohjattavan on itse oivallettava omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Ohjaaja auttaa tarkastelemaan asioita kriittisesti uusista näkökulmista ja haastaa valmennettavan kehittämään itsetuntemustaan, ryhmädynamiikan tuntemustaan ja johtamistyötään.

Valmentaja/ohjattava tuo joskus valmennukseen kokemuksiaan toimivista hyvistä johtamisen käytännöistä, joita tarkastellaan yhdessä. Ohjaajalta harvemmin saa suoria ohjeita, sillä valmennuksessa on aina kyse ohjattavan omien oivallusten tekemisestä ja niiden suunnitelmallisesta asteittaisesta täytäntöön panosta valmentajan tuella. Joskus voidaan toki ohjata keskustelua, esimerkiksi kysymysten avulla, siten että oivallus syntyy omaehtoisesti.

Ohjaajan tehtävä on raottaa ovia, mutta ohjattavan on itse oivallettava omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Ohjaaja auttaa tarkastelemaan asioita kriittisesti uusista näkökulmista ja haastaa valmennettavan kehittämään itsetuntemustaan, ryhmädynamiikan tuntemustaan ja johtamistyötään sekä ihmiskäsitystään.

Tässä pätee myös sama kuin kaikessa työnohjauksessa, että hyviä tuloksia ei saada vain kirjoja lukemalla ja tietoa lisäämällä. Todelliseen muutokseen tarvitaan syvemmälle menevää oppimista, joka muuttaa omia toiminta- ja johtamistapoja. Se on asioiden sisäistä oivaltamista, joka muuttaa sekä omaa toimintaa että käytöstä, jolloin se myös mahdollistaa pysyvät tulokset työyhteisön kehittämisessä.

Ota rohkeasti yhteyttä,

Siirry päävalikkoon. Takaisin sisältöosion alkuun.