Esimiestyössä kehittyminen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Johdon ja esimiestyön kehittäminen

Tällä sivulla on kerrottuna Salon seurakunnan johtamistyöhön liittyvistä kehittämispalveluista, joilla pyritään tukemaan esimiehiä mm. vastuullisen työpaikkakulttuurin kehittämisessä työyhteisöjen sisäisissä vuorovaikutustilanteissa. 

Palvelut ovat vastinetta Salon seurakuntalaisten jäsenmaksuille (kirkollisveroille) ja salolaisten yritysten maksamille yhteisöveroille, joista osa tuloutuu myös paikallisseurakunnille. Palvelut ovat mm. tästä syystä aina maksuttomia.

Johdon kehittämistyöstä vastaa Työelämän ja työyhteisöjen kehittäjä TM Ari Oinas, joka on koulutukseltaan kunta- ja yrityselämän työnohjaaja, johdon coach ja prosessikonsultti (Turun yliopisto). Hänellä on myös laaja johtamiskoulutus sekä kokemus esimies- ja johtamistyöstä.

Mitä on johtamistyön kehittäminen?

Johdon coaching eli esimiestyössä kehittyminen perustuu henkilökohtaiseen valmennussuhteeseen, joka tarjoaa johtajalle tai esimiehelle sparrauskumppanin johtamisen ja itsensä kehittämiseen. Se muistuttaa osin työnohjausta, joskin sen painopiste on vahvasti esimiestyössä kehittymisessä ja siinä tarvittavissa taidoissa (≈  esimiestyön työnohjaus). Kehittyminen esimiestyössä ja johtotasolla lähtee yksilöstä itsestään ja onnistuu vain lisäämällä ymmärrystä ja vahvistamalla minäkuvaa. Samalla valmennettavalle avautuu mahdollisuus oppia valmentavaa johtamistapaa. Se vaatii itsensä likoon laittamista sekä halua oman itsensä ja omien toimintatapojensa kriittiseen tarkasteluun ja kehittämiseen.

Johdon coaching eli esimiestyön kehittäminen perustuu henkilökohtaiseen valmennussuhteeseen, joka tarjoaa johtajalle tai esimiehelle sparrauskumppanin johtamisen ja itsensä kehittämiseen. Kehittyminen esimiestyössä ja johtotasolla lähtee yksilöstä itsestään ja onnistuu vain lisäämällä ymmärrystä ja vahvistamalla minäkuvaa. Samalla valmennettavalle avautuu mahdollisuus oppia valmentavaa johtamistapaa. Se vaatii itsensä likoon laittamista sekä halua oman itsensä ja omien toimintatapojensa kriittiseen tarkasteluun ja kehittämiseen.

Coach raottaa ovia, mutta ohjattavan on itse oivallettava omat vahvuutensa ja heikkoutensa valmentajan tuella. Coach auttaa tarkastelemaan asioita kriittisesti uusista näkökulmista ja haastaa valmennettavan kehittämään itsetuntemustaan, ryhmädynamiikan tuntemustaan ja johtamistyötään.

Valmentaja tuo joskus valmennukseen kokemuksiaan toimivista hyvistä johtamisen käytännöistä. Häneltä kuitenkin harvemmin saa suoria ohjeita, sillä valmennuksessa on aina kyse ohjattavan omien oivallusten tekemisestä ja niiden suunnitelmallisesta asteittaisesta täytäntöön panosta valmentajan tuella. Vain siten saadaan pysyviä tuloksia. Tässä pätee se, että hyviä tuloksia ei saada vain kirjoja lukemalla ja niiden ulkoa pänttäämisellä. Todelliseen muutokseen tarvitaan syvemmälle menevä oppimista, joka muuttaa omia toiminta- ja johtamistapoja.

Tavoitteena on auttaa johtamis- ja esimiestyössä toimivia tunnistamaan vahvuuksiaan ja lähtemään liikkeelle niistä. Yhtä tärkeää on auttaa heitä myös tunnistamaan ja ottamaan huomioon omat heikkoutensa. Missä on parannettavaa? Edeltävät oivallukset yhdistämällä päästään pysyviin tuloksiin, jotka auttavat myös koko työyhteisön kehittämistyötä pitkällä tähtäimellä.

Ota rohkeasti yhteyttä,