Esimiestyössä kehittyminen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Johdon ja esimiestyön kehittäminen

Johdanto

Tällä sivulla on kerrottuna Salon seurakunnan johtamistyöhön liittyvistä kehittämispalveluista, joilla pyritään tukemaan esimiehiä mm. vastuullisen työpaikkakulttuurin kehittämisessä työyhteisöjen sisäisissä vuorovaikutustilanteissa.

Työelämätyötä tehdään Salon seurakunnan työelämän ja työyhteisöjen kehittämiskeskuksen toimesta. Seurakunnan työyhteisökehittäjä toimii sekä Salon seurakunnan sisäisenä konsulttina että on käytettävissä kaikille Salon alueen asukkaille ja työyhteisöille. Toiminta on osa kirkon perustehtävää ja kirkon yhteiskunnallista työtä Salossa asuville.

Toiminta on yksi vastine Salon seurakunnan jäsenmaksuille ja salolaisten yritysten maksamille yhteisöveroille. Tavoitteena on tukea henkilöstön jatkuvaa oppimista ja kehittymistä, jaksamista työpaikalla ja ihmissuhdeverkostossa sekä elämän eri haastavissa tilanteissa. Lyhyesti ilmaistuna, tavoitteena on tukea vastuullista elämäntapaa työpaikoilla.

Kaikki tuki on ammatillista ja ehdottoman luottamuksellista.

Mitä on johtamistyön kehittäminen?

Johdon coaching eli esimiestyössä kehittyminen perustuu henkilökohtaiseen valmennussuhteeseen, joka tarjoaa johtajalle tai esimiehelle sparrauskumppanin johtamisen ja itsensä kehittämiseen. Se muistuttaa osin työnohjausta, joskin sen painopiste on vahvasti esimiestyössä kehittymisessä ja siinä tarvittavissa taidoissa (≈  esimiestyön työnohjaus). Kehittyminen esimiestyössä ja johtotasolla lähtee yksilöstä itsestään ja onnistuu vain lisäämällä ymmärrystä ja vahvistamalla minäkuvaa. Samalla valmennettavalle avautuu mahdollisuus oppia valmentavaa johtamistapaa. Se vaatii itsensä likoon laittamista sekä halua oman itsensä ja omien toimintatapojensa kriittiseen tarkasteluun ja kehittämiseen.

Johdon coaching eli esimiestyön kehittäminen perustuu henkilökohtaiseen valmennussuhteeseen, joka tarjoaa johtajalle tai esimiehelle sparrauskumppanin johtamisen ja itsensä kehittämiseen. Kehittyminen esimiestyössä ja johtotasolla lähtee yksilöstä itsestään ja onnistuu vain lisäämällä ymmärrystä ja vahvistamalla minäkuvaa. Samalla valmennettavalle avautuu mahdollisuus oppia valmentavaa johtamistapaa. Se vaatii itsensä likoon laittamista sekä halua oman itsensä ja omien toimintatapojensa kriittiseen tarkasteluun ja kehittämiseen.

Coach raottaa ovia, mutta ohjattavan on itse oivallettava omat vahvuutensa ja heikkoutensa valmentajan tuella. Coach auttaa tarkastelemaan asioita kriittisesti uusista näkökulmista ja haastaa valmennettavan kehittämään itsetuntemustaan, ryhmädynamiikan tuntemustaan ja johtamistyötään.

Valmentaja tuo joskus valmennukseen kokemuksiaan toimivista hyvistä johtamisen käytännöistä. Häneltä kuitenkin harvemmin saa suoria ohjeita, sillä valmennuksessa on aina kyse ohjattavan omien oivallusten tekemisestä ja niiden suunnitelmallisesta asteittaisesta täytäntöön panosta valmentajan tuella. Vain siten saadaan pysyviä tuloksia. Tässä pätee se, että hyviä tuloksia ei saada vain kirjoja lukemalla ja niiden ulkoa pänttäämisellä. Todelliseen muutokseen tarvitaan syvemmälle menevä oppimista, joka muuttaa omia toiminta- ja johtamistapoja.

Tavoitteena on auttaa johtamis- ja esimiestyössä toimivia tunnistamaan vahvuuksiaan ja lähtemään liikkeelle niistä. Yhtä tärkeää on auttaa heitä myös tunnistamaan ja ottamaan huomioon omat heikkoutensa. Missä on parannettavaa? Edeltävät oivallukset yhdistämällä päästään pysyviin tuloksiin, jotka auttavat myös koko työyhteisön kehittämistyötä pitkällä tähtäimellä.

Ota rohkeasti yhteyttä,