Siirry suoraan sisältöön.
Työyhteisösovittelu
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Työyhteisösovittelu

Johdanto

Tällä sivulla on kerrottuna Salon seurakunnan maksuttomista työyhteisösovittelupalveluista Salon seurakunnan alueen asukkaille ja alueella toimiville työyhteisöille.

Työelämätyötä tehdään Salon seurakunnan työelämän ja työyhteisöjen kehittämiskeskuksen toimesta. Seurakunnan työyhteisökehittäjä toimii sekä Salon seurakunnan sisäisenä henkilöstökonsulttina että on käytettävissä kaikille Salon alueen asukkaille ja työyhteisöille. Toiminta on osa kirkon perustehtävää ja kirkon yhteiskunnallista työtä Salossa asuville

Toiminta on yksi vastine Salon seurakunnan jäsenmaksuille ja salolaisten yritysten maksamille yhteisöveroille. Tavoitteena on tukea henkilöstön jatkuvaa oppimista ja kehittymistä, jaksamista työpaikalla ja ihmissuhdeverkostossa sekä elämän eri haastavissa tilanteissa. Lyhyesti ilmaistuna, tavoitteena on tukea vastuullista elämäntapaa työpaikoilla.

Kaikki tuki on ammatillista ja ehdottoman luottamuksellista.

Työyhteisösovittelumenetelmä

Työyhteisösovittelun tavoitteena on työyhteisön eheyttäminen, joka tapahtuu koulutetun työyhteisösovittelijan avulla. Sovittelu on nopea menetelmä konfliktien ratkaisemiseen työpaikalla, jossa konfliktin osapuolet ottavat vastuun tekemisistään.

Sovittelussa ei syyllistetä ketään, vaan etsitään ratkaisua yhdessä keskustelun avulla. Konfliktin tukahduttaminen, kieltäminen ja taistelu ovat vain tapoja reagoida konfliktiin, mutta niiden avulla konflikti ei voida ratkaista, vaan se jatkuu jopa vuosikausia. Tarvitaan menetelmä, jota voidaan kutsua aidoksi korjaavaksi konfliktin ratkaisuksi.

 

Ei ole olemassa ongelmaa, mistä puhumatta jättäminen auttaisi sen ratkaisemisessa.

 

Työyhteisösovittelu alkaa konfliktiosapuolten yksilöllisellä kuulemisella (n. 1 tunti/osapuoli). On tärkeää, että työyhteisösovittelussa kuullaan kaikkia osapuolia henkilökohtaisesti.

Erillistapaamisten jälkeen koko tiimi/työyhteisö kokoontuu yhteen konfliktia ratkomaan. Tehokkaimmaksi on todettu riittävän pitkät yhteiset kokoontumiset (esim. 2-3 tuntia) 2-4 kertaa noin 2 kuukauden aikana. Se nopeuttaa prosessia huomattavasti ja nostaa merkittävästi onnistumisen mahdollisuuksia.

Sovittelun arvoina ovat ihmisten kunnioittaminen, luottamus, dialogi, suvaitsevaisuus, myötätunto, toisen ihmisen näkökulman ymmärtäminen, vapaus ilmaista itseään omana itsenään ja kasvava halu sopia konflikti prosessin kuluessa.

Yhteisen päivän päätteeksi laaditaan sovitteluehdotus, jonka osapuolet ja työyhteisö yhdessä laativat ja allekirjoittavat. Teho perustuu tavoitekeskeiseen ratkaisuprosessiin ohjaukseen sovittelijan toimesta ja yhteisölliseen päätösprosessiin, jossa koko konfliktista kärsivä työyhteisö on mukana.

Sovittelija ei osallistu erimielisyyden ratkaisuun vaan toimii sovinnon mahdollistajana, jossa osapuolet löytävät itse ratkaisun heidän työyhteisössä valitsevaan konfliktiin. Sovittelija huolehtii siitä, että sopimus on kaikille osapuolille kohtuullinen.

Työyhteisösovittelu on maksutonta Salon alueella toimiville työyhteisöille ja alueen asukkaille.

Ota rohkeasti yhteyttä,

 

Ari Oinas
johtava työyhteisökehittäjä

työyhteisösovittelija
työnohjaaja STOry
prosessi- & työyhteisökonsultti
johdon & esimiestyön coach 

044 727 8604
**@**

 

Siirry päävalikkoon. Takaisin sisältöosion alkuun.