Työyhteisösovittelu
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelun tavoitteena on työyhteisön eheyttäminen, joka tapahtuu koulutetun työyhteisösovittelijan avulla. Sovittelu on nopea menetelmä konfliktien ratkaisemiseen työpaikalla, jossa konfliktin osapuolet ottavat vastuun tekemisistään. Työyhteisösovittelijana toimii Ari Oinas.

Sovittelussa ei syyllistetä ketään, vaan etsitään ratkaisua yhdessä keskustelun avulla. Konfliktin tukahduttaminen, kieltäminen ja taistelu ovat vain tapoja reagoida konfliktiin, mutta niiden avulla konflikti ei voida ratkaista, vaan se jatkuu jopa vuosikausia. Tarvitaan menetelmä, jota voidaan kutsua aidoksi korjaavaksi konfliktin ratkaisuksi.

 

Ei ole olemassa ongelmaa, mistä puhumatta jättäminen auttaisi sen ratkaisemisessa.

 

Työyhteisösovittelu alkaa konfliktiosapuolten yksilöllisellä kuulemisella (n. 1 tunti/osapuoli). On tärkeää, että työyhteisösovittelussa kuullaan kaikkia osapuolia henkilökohtaisesti.

Erillistapaamisten jälkeen koko tiimi/työyhteisö kokoontuu yhteen konfliktia ratkomaan. Tehokkaimmaksi on todettu riittävän pitkät yhteiset kokoontumiset (esim. 2-3 tuntia) 2-4 kertaa noin 2 kukauden aikana. Se nopeuttaa prosessia huomattavasti ja nostaa merkittävästi onnistumisen mahdollisuuksia.

Sovittelun arvoina ovat ihmisten kunnioittaminen, luottamus, dialogi, suvaitsevaisuus, myötätunto, toisen ihmisen näkökulman ymmärtäminen, vapaus ilmaista itseään omana itsenään ja kasvava halu sopia konflikti prosessin kuluessa.

Yhteisen päivän päätteeksi laaditaan sovitteluehdotus, jonka osapuolet ja työyhteisö yhdessä laativat ja allekirjoittavat. Teho perustuu tavoitekeskeiseen ratkaisuprosessiin ohjaukseen sovittelijan toimesta ja yhteisölliseen päätösprosessiin, jossa koko konfliktista kärsivä työyhteisö on mukana.

Sovittelija ei osallistu erimielisyyden ratkaisuun vaan toimii sovinnon mahdollistajana, jossa osapuolet löytävät itse ratkaisun heidän työyhteisössä valitsevaan konfliktiin. Sovittelija huolehtii siitä, että sopimus on kaikille osapuolille kohtuullinen.

Työyhteisösovittelu on maksutonta Salon alueella toimiville työyhteisöille ja alueen asukkaille.

Ota rohkeasti yhteyttä,

Ari Oinas
johtava työyhteisökehittäjä, työpaikkapappi

työyhteisösovittelija
työnohjaaja STOry
prosessi- ja työyhteisökonsultti
johdon & esimiestyön coach
TM kappalainen

044 727 8604
**@**