Toimitusten poikkeusjärjestelyt

Kirkolliset toimitukset

Erityisesti hautaan siunaamisen suhteen on mahdollista käyttää harkintaa niin, että lähimmät omaiset voivat olla läsnä. 

Jos tila on riittävän väljä, voidaan hautaan siunauksessa pastoraalisista syistä ylittää sallittu maksimimäärä, jotta vainajan kaikkein läheisimmät ihmiset pääsevät mukaan. Väkimäärät tulee kuitenkin pyrkiä aina pitämään mahdollisimman pieninä. Osallistujamäärästä voi käydä tarkemman keskustelun siunaavan papin kanssa.

Kotikasteita ei suositella. Kasteet on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä järjestämään seurakuntien väljemmissä tiloissa.

Seurakunnan työntekijöiden osallistumista kastekahveille tai muistotilaisuuksiin ei suositella.

Kaikille osallistujille suositellaan vahvasti maskin käyttöä.

Tiedustelut:

Kirkkoherranvirasto puh. 02 774 5207.