Kansainvälinen diakonia

Kaksi nepalilaista tyttöä istuu koulussa.

Kirkon Ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) toteuttaa kirkon kansainvälisen diakonian tehtävää. Se on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö, joka toimii kriisialueilla 13 maassa Keski- ja Itä-Afrikassa, Lähi-idässä sekä Kaakkois-Aasiassa. Pysyvä muutos syntyy pitkäjänteisellä yhteistyöllä paikallisten yhteisöjen ja ihmisten kanssa.

Tärkeitä arvoja KUA:n toiminnassa ovat

  • kristillinen lähimmäisenrakkaus
  • kaikkien valikoimaton auttaminen uskontoon, etniseen taustaan, poliittiseen vakaumukseen tms. katsomatta
  • ihmisoikeuksien edistäminen
  • tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutuminen sekä
  • uskontojen välinen vuoropuhelu

Salon seurakunta tukee Kirkon Ulkomaanavun työtä talousarviovaroin, kolehdein ja Yhteisvastuukeräyksellä.

Seurakunnassamme Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilöinä toimivat Päivi Pulkkinen-Watson, Sari Rämö ja Henna Seppälä. Heiltä saa lisätietoa Kirkon Ulkomaanavun työstä.

Afrikkalainen nainen ja ompelukone

Naisten Pankki ja Toisenlainen Lahja

Kirkon Ulkomaanavun Naisten Pankki tukee hauraassa asemassa olevien naisten ammatillista koulutusta, yrittäjyyttä ja tasa-arvon toteutumista Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Toiminta perustuu yhteisössä elävien naisten itse määrittelemille tarpeille. Säästö- ja lainaryhmien sekä kouluksen avulla naiset pääsevät kiinni toimeentuloon ja heidän asemansa yhteisössä paranee. Naisten tasa-arvoisemman aseman myötä lapset, perheet ja yhteisöt voivat paremmin. Varsinais-Suomessa toimii yksi Naisten Pankin alueryhmistä.

Toisenlainen Lahja on Kirkon Ulkomaanavun aineeton lahja, jolla voi ilahduttaa läheistään ja samalla auttaa kaikkein köyhimpiä perheitä kehittyvissä maissa. Esimerkiksi vuohien, koulupukujen ja puuntaimien avulla ihmiset pystyvät itse parantamaan elinolojaan. Lahjavalikoima on laaja. Lahjoituksesta saa annettavaksi perinteisen postikortin tai sähköisen kortin. Kortissa kerrotaan, miten lahja muuttaa perheiden elämää.

Toisenlaisia Lahjoja on seurakuntatoimistossa (Torikatu 6, ma-to klo 9-13), useimmissa seurakuntataloissamme sekä Halikon, Perttelin ja Salon kirkossa. Lahjat maksetaan korttien luota löytyvällä tilisiirrolla tai Toisenlainen Lahja-nettisivulla