Nimikkolähetit

Salon seurakunnalla on kahdeksan nimikkolähettiä.

Ennen lähtöään kentälle lähetystyöntekijä käy ulkomaantyöhön valmentavan koulutuksen ja tekee työsopimuksen lähetysjärjestön kanssa. Kohdemaassaan lähetti tekee työtä paikallisen kirkon tai järjestön työyhteydessä. Lähetystyöntekijällä on useita nimikkoseurakuntia, jotka tukevat hänen työtään.