Yleistä musiikkileikkikoulusta

Musiikkileikkikoulun, kuten muunkin musiikinopetuksen tavoitteena on muodostaa lapselle ja hänen perheelleen myönteinen ja elämää rikastuttava musiikkisuhde. Musiikin ilon kokeminen ja musiikillisten taitojen kehittäminen ovat myös keskeisiä tavoitteita. Pienimpien lasten opetuksessa on aina enemmän kyse lapsen kokonaispersoonallisuuden kasvun ohjaamisesta kuin esim. korkeatasoisen taiteen tekemisestä. Musiikkileikkikoulussa pyritään myös edistämään sosiaalista kasvua musiikin, musiikkileikkien ja soittamisen avulla.

0–1-vuotiaiden vanhempi-lapsiryhmä

Ryhmää voisi määrittää myös sanamuodolla vauvat eli "ei-kävelevät" lapset. Ryhmässä painottuvat laulaminen, loruileminen ja äänenkäyttö, eri muskarisoitinten soittaminen, musiikkiliikunta/tanssi ja kuuntelu.

1–2-vuotiaiden vanhempi-lapsiryhmä

Ryhmää voisi määrittää myös sanamuodolla "kävelevät" lapset. Ryhmässä painottuvat samat osa-alueet kuin vauvaryhmässä, mutta jo hieman monipuolisemmin. Lasta kannustetaan omaan tekemiseen ja omaan äänenkäyttöön. Vahvistetaan kokonaisvaltaisesti kaikkien aistien käyttöä.

2–3-vuotiaiden vanhempi-lapsiryhmä

Ryhmässä painottuvat samat osa-alueet kuin edellä mainituissa ryhmissä, mutta lasta kannustetaan irtautumaan vanhemmasta ja tuetaan itsenäisissä toiminnoissa.

Musiikkileikkiryhmät 3–4-vuotiaille ja 4–5-vuotiaille

Muskariryhmissä tutustutaan musiikin eri osatekijöihin: rytmi, tempo, melodia, sointiväri, harmonia, dynamiikka ja muoto. Opetus perustuu rytmin kokemiseen ja käsiteparien käyttöön.

Soitinryhmät 5–7-vuotiaille

Opetellaan soittamaan yksinkertaisia melodioita kansanlauluihin ja lastenlauluihin. Harjoitellaan yksinkertaisia säestyskuvioita ja soitetaan monipuolisesti keho- ja rytmisoittimia. Opetellaan soittamiseen ja laulamiseen liittyviä käsitteitä. Koetaan yhteismusisoinnin iloa. Opitaan säestämään omaa laulua. Pyritään vahvistamaan ja kehittämään valmiuksia soitinopintoihin siirtymiseen.