Työelämä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Työelämän kehittäminen

Työelämätyötä tehdään Salon seurakunnan työelämän ja työyhteisöjen kehittämiskeskuksen toimesta. Seurakunnan työyhteisökehittäjä toimii sekä Salon seurakunnan sisäisenä konsulttina että on käytettävissä kaikille Salon alueen asukkaille ja työyhteisöille. Toiminta on osa kirkon perustehtävää ja kirkon yhteiskunnallista työtä Salossa asuville.

Palvelut ovat maksuttomia Salossa toimiville. Maksuton palvelu on yksi niistä tukipalveluista seurakuntalaisille, joilla voidaan ylläpitää työkykyä, pohtia haastavia tilanteita ja ratkaisuja niihin, jotta esim. työyhteisön työnhyvinvointi säilyy hyvänä. Toiminta on yksi vastine Salon seurakunnan jäsenmaksuille ja salolaisten yritysten maksamille yhteisöveroille. Tavoitteena on tukea henkilöstön jatkuvaa oppimista ja kehittymistä, jaksamista työpaikalla ja ihmissuhdeverkostossa sekä elämän eri haastavissa tilanteissa. Lyhyesti ilmaistuna, tavoitteena on tukea vastuullista elämäntapaa työpaikoilla.

Työyhteisökehittäjä on kumppani kaikille niille, jotka haluavat kehittää omaa työtään. Ohjaajana hänellä on laajat johtamisopinnot sekä yliopistossa suoritetut laajat työnohjaajan ja työyhteisökonsultin koulutukset.

Lähtökohtana on ihmisten hyvän elämän ja arjen työnteon turvaaminen salolaisissa työyhteisöissä. Palvelut ovat kädenojennus seurakunnan jäsenille ja paikallisille yrityksille sekä yhteisöille, jotta ne saavat tarvittavan tuen myös työelämän asioissa.

Palvelujen piiriin voi hakeutua myös itse ilman työnantajan lupaa, jos esimerkiksi haluaa kehittyä omassa työssä myös työajan ulkopuolella. Lähes kaikki työnantajat antavat luvan käydä ohjauksessa myös työajalla.

Kaikki seurakunnan tarjoama tuki yhteisöille, yrityksille ja kaupungin asukkaille on ammatillista ja ehdottoman luottamuksellista. Työn keskeisiksi alueiksi ovat muodostuneet yksilö- ja ryhmätyönohjaus, konsultaatiot, henkilöstön ongelmien kuunteleminen, työyhteisösovittelu, työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät luennot sekä tarvittaessa yhteistyö myös työterveydenhuollon kanssa.

Vaikka kyse on kirkon toiminnasta, niin uskonnollisista asioista puhutaan vain, jos työntekijä tekee itse siitä aloitteen. Ohjaaja on ennen kaikkea ihmisten ongelmien kuuntelija, ei julistaja. Seurakuntien tarjoamat työelämän tukipalvelut ovat osa sekä henkistä työsuojelua että kristillistä elämänkatsomusta, jonka mukaan tulee tukea ihmisten hyvinvointia siellä missä he tekevät työtä arjen keskellä.

Vasemmalla olevasta palkista voit tutustua Salon seurakunnan työelämätyön historiaan ja sen maksuttomiin palveluihin. Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro omista tai työyhteisösi kehittämistarpeista.

 

Ari Oinas
johtava työyhteisökehittäjä

työnohjaaja STOry
prosessi- ja työyhteisökonsultti
johdon & esimiestyön coach
TM kappalainen

044 727 8604
**@**

 

Työelämä koostuu palapelien sovittamisesta yhteen