Työelämä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Työpaikkatyö

Salon keskustassa toimivan Salon seurakunnan työelämän ja työyhteisöjen kehittämiskeskuksen palvelut ovat osa kirkon yhteiskunnallista työtä työelämässä oleville.

Työpaikkapapin työn tavoitteena on tukea henkilöstön jaksamista työpaikalla, sen ihmissuhdeverkossa ja elämän eri kriiseissä. Työpaikkapappitoiminta voidaan mieltää henkisen työsuojelun osa-alueeksi. Uskonnollisista asioista puhutaan, jos työntekijä tekee itse siitä aloitteen.

Työpaikkapappi on siis ennen kaikkea ihmisten ongelmien kuuntelija, ei julistaja. Kynnys lähestyä häntä elämän pienissä ongelmissa on kokemusten mukaan matala. Ammatillisen avun piiriin työntekijä hakeutuu elämänkriiseissä usein vasta, kun työkyky on vakavasti uhattuna.

Työpaikkapappi, jolla on työnohjaajan ja työyhteisökonsultin koulutukset, on yksi niistä ennaltaehkäisevistä tukipalveluista, joilla voidaan ylläpitää työkykyä ja havaita ongelmat riittävän ajoissa. Lähtökohtana on ihmisten hyvän elämän ja arjen työnteon turvaaminen työyhteisöissä.

Keskus on yksi vastine Salon seurakunnan jäsenmaksuille ja salolaisten yritysten maksamille yhteisöveroille. Palvelut ovat kädenojennus seurakunnan jäsenille ja paikallisille yrityksille sekä yhteisöille, jotta ne saavat tarvittavan tuen myös työelämän asioissa. Palvelut ovat maksuttomia Salon alueella toimiville työyhteisöille ja alueen asukkaille.

Palvelujen piiriin voi hakeutua myös itse ilman työnantajan lupaa, jos esimerkiksi haluaa kehittyä omassa työssä myös työajan ulkopuolella. Moni työnantaja antaa luvan käydä ohjauksessa myös työajalla.

Kaikki seurakunnan tarjoama tuki yhteisöille, yrityksille ja kaupungin asukkaille on ammatillista ja ehdottoman luottamuksellista. Työn keskeisiksi alueiksi ovat muodostuneet henkilöstön ongelmien kuunteleminen, työhyvinvointiin ja –jaksamiseen liittyvät luennot ja konsultaatiot sekä yhteistyö työterveyden kanssa.

Seurakunnan työelämän ja työyhteisöjen kehittämiskeskusta johtaa Ari Oinas. Ole häneen yhteydessä ja kerro omista tai työyhteisösi kehittämistarpeista.

 

Palvelumuotoja ovat:

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja auttaa ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin. Työnohjaus auttaa kehittymään oman työn asiantuntijana, jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.

Lue lisää

Työyhteisösovittelu

Ei ole olemassa ongelmaa, josta puhumatta jättäminen auttaisi sen ratkaisemisessa.

Työyhteisösovittelun perussääntö on yllä oleva. Sen tavoitteena on työpaikan eheyttäminen ja sovinnon mahdollistaminen. Se on nopea yhteisöllinen menetelmä konfliktien ratkaisemiseen työpaikalla. Se tarjoaa turvallisen, luottamuksellisen ja rakentavan keinon saada sovinto aikaan omassa työyhteisössä tai tiimissä. Sovittelussa ei etsitä syyllistä, vaan kartoitetaan tilanne yhdessä ja ryhdytään pohtimaan ja toteuttamaan konkreettisia ratkaisuja, jotta työyhteisön jäsenten välinen luottamus ja me-henki voi jälleen palautua. 

Lue lisää

Työyhteisön kehittäminen

Kehittämishankkeiden tavoitteena on edistää työyhteisön hyvinvointia ja arkipäivän työn tekemistä. Yhdessä tehty kehittämistyö johtaa myönteisiin tuloksiin, jonka myötä mm. työn tuottavuus kohenee ja innovatiivisuus lisääntyy.

Työyhteisön kehittäminen on sovittujen kehittämistoimenpiteiden tekemistä suunnitelmallisesti yhdessä, joka tapahtuu koulutetun prosessi- ja työyhteisökonsultin avulla.

Lue lisää

Esimiestyössä kehittyminen

Johdon coaching eli esimiestyön kehittämistyö perustuu henkilökohtaiseen valmennussuhteeseen, joka tarjoaa esimiestehtävässä olevalle sparrauskumppanin johtamisen ja itsensä kehittämiseen. Se vaatii itsensä likoon laittamista sekä halua oman itsensä ja omien toimintatapojensa kriittiseen tarkasteluun ja kehittämiseen. Samalla avautuu mahdollisuus oppia lisää valmentavasta johtamisesta.

Lue lisää

Deep Talk työyhteisöille

Deep Talk -ryhmä auttaa ihmistä elämän rankoissakin muutostilanteissa. Ryhmässä ei tarvitse puhua eikä tehdä mitään muutakaan, vain olla ja eläytyä. Deep Talkin ikiaikaisten kertomusten aiheita ovat mm. ihmisen vaellus, ero ja toivo.

Lue lisää

Muista myös!

Työpaikan muutostilanteisiin liittyvä pitkäkestoinen stressi voi ilmetä myös fyysisinä reaktioina, kun elimistö ei pääse lepäämään. Oireita voivat olla esimerkiksi jatkuva unettomuus, keskittymiskyvyttömyys, ärtyneisyys ja voimakas väsymys. Tällöin voi olla syytä harkita yhteydenottoa myös työterveyshuoltoon.

Samalla on suositeltavaa etsiä joku ulkopuolinen, jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti työelämän asioista, sillä stressiä on tärkeä purkaa myös sanallisesti. Tällöin esim. työnohjaus voi olla hyvä apu.

___

Seurakuntien tarjoamat työelämän tukipalvelut nähdään osana sekä henkistä työsuojelua että kristillistä elämänkatsomusta, jonka mukaan tulee tukea ihmisten hyvinvointia siellä missä he tekevät työtä arjen keskellä.

Työelämä koostuu palapelien sovittamisesta yhteen