Työelämä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Työelämän kehittäminen

Työelämätyötä tehdään Salon seurakunnan työelämän ja työyhteisöjen kehittämiskeskuksen toimesta. Se on kumppani kaikille niille, jotka haluavat kehitää omaa työtään. Toiminta on osa kirkon perustehtävää ja yhteiskunnallista työtä Salossa asuville. Toiminta on täysin maksutonta Salon alueen asukkaille ja työyhteisöille.
Tavoitteenamme on tukea henkilöstön jaksamista työpaikalla,  ihmissuhdeverkostossa ja elämän eri haastavissa tilanteissa. Työpaikkapappitoiminta voidaan mieltää henkisen työsuojelun osa-alueeksi.

Työyhteisöjen kehittäjä & työpaikkapappi on siis ennen kaikkea ihmisten ongelmien kuuntelija, ei julistaja. Ohjaajana hänellä on yliopistossa suoritetut laajat työnohjaajan ja työyhteisökonsultin koulutukset.

Maksuton palvelu on yksi niistä ennaltaehkäisevistä tukipalveluista, joilla voidaan ylläpitää työkykyä, pohtia haastavia tilanteita ja ratkaisuja niihin, jolla työn mielekyys säilyy. Lähtökohtana on aina ihmisten hyvän elämän ja arjen työnteon turvaaminen salolaisissa työyhteisöissä. Toiminta on yksi vastine Salon seurakunnan jäsenmaksuille ja salolaisten yritysten maksamille yhteisöveroille. 

Palvelut ovat kädenojennus seurakunnan jäsenille ja paikallisille yrityksille sekä yhteisöille, jotta ne saavat tarvittavan tuen myös työelämän asioissa.

Palvelujen piiriin voi hakeutua myös itse ilman työnantajan lupaa, jos esimerkiksi haluaa kehittyä omassa työssä myös työajan ulkopuolella. Lähes kaikki työnantajat antavat luvan käydä ohjauksessa myös työajalla.

Kaikki seurakunnan tarjoama tuki yhteisöille, yrityksille ja kaupungin asukkaille on ammatillista ja ehdottoman luottamuksellista. Työn keskeisiksi alueiksi ovat muodostuneet yksilö- ja ryhmätyönohjaus, konsultaatiot, henkilöstön ongelmien kuunteleminen, työyhteisösovittelu, työhyvinvointiin ja –jaksamiseen liittyvät luennot sekä tarvittaessa yhteistyö myös työterveydenhuollon kanssa.

Vaikka kyse on kirkon toiminnasta, niin uskonnollisista asioista puhutaan vain, jos työntekijä tekee itse siitä aloitteen. Tavoitteena on aina tukea vastuullista elämäntapaa työpakoilla eri tavoin.

Seurakunnan työelämän ja työyhteisöjen kehittämiskeskuksesta vastaa työyhteisökehittäjä ja työpaikkapappi Ari Oinas. Ole häneen yhteydessä ja kerro omista tai työyhteisösi kehittämistarpeista.

Vasemmalla olevasta palkista voit tutustua eri työelämätyön maksuttomiin palveluihin. Ota rohkeasti yhteyttä.

___

Seurakuntien tarjoamat työelämän tukipalvelut nähdään osana sekä henkistä työsuojelua että kristillistä elämänkatsomusta, jonka mukaan tulee tukea ihmisten hyvinvointia siellä missä he tekevät työtä arjen keskellä.

Työelämä koostuu palapelien sovittamisesta yhteen