Työelämä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Kohti hyvää työelämää

Kirkon yhteiskunnallisen työn työelämätyö on osa kirkon perustehtävää, jonka avulla pyritään edistämään vastuullista elämäntapaa työelämän vuorovaikutustilanteissa, tukemalla salolaisten henkistä työhyvinvointia ja tarjoamalla ammatillista tukea työyhteisöihin liittyvissä kysymyksissä.

Salon seurakunnan työyhteisökehittäjä toimii seurakunnan sisäisenä työyhteisöasiantuntijana, jonka tehtävänä on tukea myös alueella työskenteleviä yksityishenkilöitä riippumatta heidän uskonnollisesta vakaumuksestaan, alueella toimivia yrityksiä ja kaikkia työelämäikäisä, jotka kaipaavat tukea oman työnsä kehittämiseksi tai tarvitsevat muuta luottamuksellista keskusteluapua työelämän pyörteissä.

Työelämätyöstä vastaa Salon seurakunnan työelämän ja työyhteisöjen kehittämiskeskus. Toiminta on yksi vastine Salon seurakunnan jäsenmaksuille ja salolaisten yritysten maksamille yhteisöveroille, joista osa tuloutetaan sittemmin valtionrahoituksen kautta seurakunnille.

Tavoitteena on tukea henkilöstön jatkuvaa oppimista ja kehittymistä, jaksamista työpaikalla ja ihmissuhdeverkostossa sekä elämän eri haastavissa tilanteissa. Työyhteisökehittäjä on kumppani kaikille niille, jotka haluavat kehittää ja tarkastella omaa työtään. Usein työaika viekin niin mukanaan, ettei tunnu olevan aikaa pohtia omaa työtään eikä kehittää omaa osaamistaan.

Lähtökohtana on aina ihmisten hyvän elämän ja arjen työnteon turvaaminen salolaisissa työyhteisöissä. Palvelujen piiriin voi hakeutua myös itse ilman työnantajan lupaa, jos esimerkiksi haluaa kehittyä omassa työssä työajan ulkopuolella. Lähes kaikki työnantajat antavat luvan käydä ohjauksessa myös työajalla. Palvelut ovat maksuttomia.

Kaikki seurakunnan tarjoama tuki yhteisöille, yrityksille ja kaupungin asukkaille on ammatillista ja ehdottoman luottamuksellista. Työn keskeisiksi alueiksi ovat muodostuneet yksilö-, ryhmä- ja tiimityönohjaus, konsultaatiot, henkilöstön ongelmien kuunteleminen, työyhteisösovittelu ja oman osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät luennot ja tarvittaessa yhteistyö myös työterveydenhuollon kanssa.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro omista tai työyhteisösi tarpeista.

Työelämäterveisin,

Ari Oinas
johtava työyhteisökehittäjä

organisaatio- ja työyhteisökonsultti
työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija SSF
johtamisen ja esimiestyön valmentaja 

044 727 8604
**@**

 

___

Seurakuntien tarjoamat työelämän tukipalvelut ovat osa sekä henkistä työsuojelua että kristillistä elämänkatsomusta, kuitenkin niin, että uskonnollisista asioista puhutaan vain silloin, jos ohjattava tekee itse siitä aloitteen. Toiminnassamme keskitymme vahvasti työelämän kehittämiseen, jonka keinoin tuemme ihmisten hyvinvointia siellä missä he tekevät työtä arjen keskellä.

Työnohjaajan ja työyhteisökonsultin pätevyydet on hankittu Turun yliopiston liiketalouden koulutuksessa (Työnohjaaja ja prosessikonsulttikoulutusohjelma), jota on myöhemmin täydennetty useiden eri tahojen jatkokoulutusten kautta, mm. kirkon työelämän kehittämiseen liittyvien erikoistumiskoulutusten avulla.

Työelämä koostuu palapelien sovittamisesta yhteen