Työelämä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivulle | Sivukartta ja haku | Muuta tekstikokoa

Kohti hyvää työelämää

Kirkon yhteiskunnallisen työn työelämätyö on osa kirkon perustehtävää, jonka avulla pyritään edistämään vastuullista elämäntapaa työelämän vuorovaikutustilanteissa. Siinä tuetaan salolaisten henkistä työhyvinvointia tarjoamalla ammatillista tukea työyhteisöihin liittyvissä kysymyksissä.

Se tapahtuu tukemalla alueella työskenteleviä yksityishenkilöitä, alueella toimivia yrityksiä ja kaikkia työelämäikäisä, jotka kaipaavat tukea oman työnsä kehittämiseksi tai tarvitsevat muuta luottamuksellista keskusteluapua työelämän pyörteissä.

Toiminta on yksi vastine Salon seurakunnan jäsenmaksuille ja salolaisten yritysten maksamille yhteisöveroille, joista osa tuloutetaan sittemmin valtionrahoituksen kautta seurakunnille. Palvelut ovat tästä syystä aina maksuttomia Salossa työskenteleville.

Tavoitteena on tukea henkilöstön jatkuvaa oppimista ja kehittymistä, jaksamista työpaikalla ja ihmissuhdeverkostossa sekä elämän eri haastavissa tilanteissa. Työyhteisökehittäjä on kumppani kaikille niille, jotka haluavat kehittää ja tarkastella omaa työtään. Usein työaika viekin niin mukanaan, ettei tunnu olevan aikaa pohtia omaa työtään eikä kehittää omaa osaamistaan.

Lähtökohtana on aina ihmisten hyvän elämän ja arjen työnteon turvaaminen salolaisissa työyhteisöissä. Palvelujen piiriin voit tulla milloin vain ottamalla yhteyttä allekirjoittaneeseen. Työnantajan lupaa ei tarvita, jos esimerkiksi haluaa tarkastella tai kehittyä omassa työssäsi työajan ulkopuolella. Lähes kaikki työnantajat antavat luvan käydä ohjauksessa myös työajalla.

Kaikki seurakunnan tarjoama tuki yhteisöille, yrityksille ja kaupungin asukkaille on ammatillista ja ehdottoman luottamuksellista. Työn keskeisiksi alueiksi ovat muodostuneet yksilö-, ryhmä- ja tiimityönohjaus, konsultaatiot, henkilöstön ongelmien kuunteleminen, työyhteisösovittelu ja oman osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät luennot ja tarvittaessa yhteistyö myös työterveydenhuollon kanssa.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro omista tai työyhteisösi tarpeista.

Työelämäterveisin,

Ari Oinas
johtava työyhteisökehittäjä

työhyvinvointiasiantuntija
organisaatio- ja työyhteisökonsultti
työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija SSF 

044 727 8604
**@**

 

___

Seurakuntien tarjoamat työelämän tukipalvelut ovat osa sekä henkistä työsuojelua että kristillistä elämänkatsomusta. Toiminta on avoinna kaikille ja se on uskonnollisesti riippumatonta. Uskonnollisista asioista puhutaan vain silloin, jos ohjattava tekee itse siitä aloitteen. Toiminnassamme keskitymme aina vahvasti työelämän kehittämiseen, jonka keinoin tuemme ihmisten hyvinvointia siellä missä he tekevät työtä arjen keskellä.

Työelämätyöstä vastaa Salon seurakunnan työelämän ja työyhteisöjen kehittämiskeskus. Salon seurakunnan työyhteisökehittäjä toimii myös seurakunnan sisäisenä työyhteisöasiantuntijana. Työnohjaajan ja työyhteisökonsultin pätevyydet on hankittu Turun yliopiston liiketalouden koulutuksessa Työnohjaaja ja prosessikonsulttikoulutusohjelman kautta, jota on myöhemmin täydennetty useiden eri tahojen jatkokoulutusten kautta, mm. kirkon työelämän kehittämiseen liittyvien erikoistumiskoulutusten avulla.

Työelämä koostuu palapelien sovittamisesta yhteen.