Uutisia Salon seurakunnasta

 

Uutislistaukseen

Seurakuntaliitos 1.1.2023 alkaen

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 25.5. Salon ja Martinkosken seurakuntien liitoksen.

Molempien seurakuntien kirkkovaltuustot äänestivät liitoksesta 27.4. Salossa aloitteen puolesta äänesti 27 jäsentä, vastaan äänesti kolme. Martinkoskella liitos sai hyväksynnän äänin 6–5. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli käsitteli asian 11.5.

Seurakuntaliitoksen myötä Martinkosken seurakunta lakkautetaan 31.12.2022 ja liitetään osaksi Salon seurakuntaa 01.01.2023 lukien niin, että laajentuvan seurakunnan alueena on Marttilan, Kosken Tl ja Salon kuntien alueet. Nykyisen Martinkosken seurakunnan alueesta muodostetaan oma kirkkoalue. Laajentuvan seurakunnan nimi on Salon seurakunta.

Laajentuneen seurakunnan kirkkoherrana on Salon seurakunnan kirkkoherra. Martinkosken seurakunnan kirkkoherra siirretään Salon seurakunnan kappalaisen virkaan. Martinkosken työntekijät siirtyvät Salon seurakuntaan ”vanhoina työntekijöinä”.

Laajentuvan seurakunnan kirkkovaltuusto valitaan seurakuntavaaleissa syksyllä 2022. Seurakunnat pyytävät kirkkohallitusta määräämään, että ennen seurakuntaliitoksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen edellyttämiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin mahdollisista valituksista huolimatta.

2.6.2022 10.21