Kasvokkain - kuvia työtovereistani

Jo vuosien ajan olen kiusannut valokuvaamisellani työtovereitani ja vähän muitakin. Kamera on kulkenut mukana niin työssä kuin työn liepeillä. Kuvamateriaalia on kertynyt, ja nyt olen koonnut kuvia yhteen kuvasarjaksi. Siihen on tullut luonteva syy eläkkeelle siirtymiseni myötä. Kuvat kertovat siitä, keiden kanssa olen saanut papin työtä tehdä.

Sarjan kuvat ovat täysin sattumanvaraisessa järjestyksessä. Siirtymät ajassa ja paikassa ovat siis nopeita ja yhtäkkisiä. Viimeisiin kuviin olen tiivistänyt joitakin ajankohtaisia tuntemuksiani. Kuvien joukossa on spontaaneja tilannekuvia, lavastettuja asetelma-otoksia ja tiukasti rajattuja henkilöpotretteja. Vanhimmat sarjan kuvat ovat n. 15 vuoden takaa, jolloin siirryin filmikuvaamisesta digikuvaamiseen, tuoreimmat elokuulta 2021.

Kuvissa on pääosin Salon seurakunnan työntekijöitä. Kuvia on myös ajalta ennen Salon seudun seurakuntien yhdistymistä. Kuvissa esiintyvistä osa on jo eläkkeellä, moni jo edesmennytkin.

Eniten kuvia on papeista ja kanttoreista, mutta olen halunnut kuvata myös muihin seurakunnan henkilöstöryhmiin kuuluvia. Olen yrittänyt koota sarjaa niin, että mahdollisimman moni työntekijä olisi kuvissa mukana, mutta täysin kattavasti se ei ole kuitenkaan toteutunut. Älköön kukaan pahoittako mieltään siitäkään, että muutamat läheiset työtoverini ovat kuvissa runsaamminkin edustettuina! Olen tehnyt kuvavalintaa paljolti myös valokuvauksen ja kuvallisen ilmaisun lähtökohdista.

Kuvasarjalla haluan osoittaa kiitollisuutta työtovereilleni vuosien varrelta. Viime vuosina olen havahtunut siihen, kuinka hienojen työtovereiden kanssa olen saanut työskennellä.

Martti Santakari
eläkkeellä papin virasta 1.9. 2021 lähtien