Muualla riparin käyvät

Hei sinä, joka käyt rippileirisi muualla kuin Salon seurakunnassa!

Tutustuminen seurakunnan toimitaan

Rippikouluun kuuluu varsinaisen rippileirin lisäksi tutustuminen kotiseurakunnan toimintaan. Muualla rippileirinsä käyvät nuoret tutustuvat seurakuntaan koulupappi Villen ja nuorisotyönohjaaja Vilhon ohjaamina.

Aloituspäivä Salon seurakuntatalolla 11.11.2023 kello 16.

Ota yhteyttä

Ville Väänänen
koulupappi
p. 044 774 5218
ville.vaananen@evl.fi

Vilho Routasalo
nuorisotyönohjaaja
p. 044 774 5290
vilho.routasalo@evl.fi

Räiskäle nuotiolla