Kiikalan kirkon urut

1957 Kangasalan Urkutehdas opus 612
24 äänikertaa, kaksi sormiota, sähköpneumaattinen
Urkuihin on käytetty neljä äänikertaa J.A. Zachariassenin uruista vuodelta 1879

I sormio: 
Bordun 16´, Principal 8´, Hohlflöte 8´, Salicional 8´, Oktave 4´, Gedacktflöte 4´, Oktave 2´, Mixtur 4-6 f, Trompete 8´
Näistä Gedacktflöte (Fl.dolce) ja Oktave 2´ ovat Zachariassen- äänikertoja.

II sormio:
Holzgedackt 8´, Quintaden 8´, Spitzgamba 8´, Principal 4´, Blockflöte 4´, Flachflöte 2´, Sesquialter 2f, Zimbel 3f, Engl. Horn 8´, Oboe 4´, Tremolo
Näistä Holzgedackt ja Principal 4 o´vat Zachariassen-äänikertoja.

Jalkio:
Subbas 16´, Zartbass 16´, Principal 8´, Gedackt 8´, Oktavflöte 4´, Fagott 16´, Englisch Horn 4´

Koppelit: II/I 16´+8´+4´, I 4´, II 4´, I/P 8´, II/P 8´, II/P 4´

Uruissa on erillinen soittopöytä, kaksi kombinaatiota, Tutti, Yleispaisutin.

Äänialat: C-f1-a3, sormiopillistöissä lisäoktaavit - a4

Dispositio: Sulo Muurikoski

Äänitys: Vilho Putero

Julkisivu: Erkki Valanki

Viimeisin isompi korjaus 2015 Hardo Kriisa. Soittopöydän tekniikka korjattiin.

 

Zachariassenin urkurakentamo teki Kiikalan kirkkoon 6-äänikertaiset urut vuonna 1879. Ne romutettiin vuonna 1957, mutta neljä äänikertaa säilytettiin uusiin urkuihin.

Vuonna 1957 Kangasalan urkurakentamo teki kirkon nykyiset 24-äänikertaiset sähköpneumaattiset urut. Kiikalan urkuparvella olisi ollut hyvin tilaa sijoittaa urut vähän isommallekin alueelle - nykymuodossaan urut ovat virittämisen ja korjaamisen kannalta erittäin hankalat. Osa pilleistä on poissa käytöstä, koska niitä ei pysty virittämään ollenkaan. 

Kiikalan kirkon urkujen julkisivu