Nuisku

NUorten IhmisSuhdetaitojen KUrssi

17 vuotta täyttäville ja erityisesti sinulle jo vanha isonen, jolla on isostodistus. Nuisku-kurssilla opiskellaan vuorovaikutustaitoja nuorten näkökulmasta.

Kurssi sopii kaikille ihmissuhteista ja vuorovaikutustaidoista kiinnostuneille. Se sisältää aineksia, joita tarvitaan niin elämän ystävyys- ja parisuhteissa kuin koulu- ja työmaailmassakin. Vuorovaikutustaitojen kehittyminen voi vaikuttaa myönteisesti paitsi ihmissuhteisiin myös oman elämän hallintaan ja omaan hyvinvointiin.

Kurssi kestää noin 30 tuntia (2 op) ja sen aikana käsitellään mm. omia tunteita ja arvoja, ystävyyttä sekä perheen ihmissuhteita ja tulevaisuuden suunnittelua. Lyhyiden luento-osuuksien lisäksi kurssi sisältää runsaasti käytännön harjoituksia. Kurssilla harjoitellaan kuuntelemisen taitoja, omien ajatusten ja tunteiden ilmaisemista sekä ristiriidan ratkaisemista yhteistyössä toisten kanssa.
 

Kurssin hinta on 20 €. Kurssista saa todistuksen, josta voit saada oppilaitoksessasi kurssisuorituksen.

Nuisku-työkirja, stabilotusseja ja tunnepalikoita

Seuraava Nuisku-kurssi on keväällä 2024. Tarkemmat päivät ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja Lealta 044 7745280.