Kanttoreita sekä muutama pappi Uskelan kirkon pihalla syksyllä 2020

Salon kanttorit

Salon seurakunnassa on yhdeksän kanttoria, jotka vastaavat musiikkityön suunnittelusta ja toteutuksesta alueillaan. Kaikki tekevät messuja ja kirkollisia toimituksia myös koko seurakunnan alueella. Kanttoreilla on paljon yhteisiä konsertteja, välillä koko kuorona vahvistettuna parilla papilla, ja välillä pienemmillä kokoonpanoilla. Yhteistyötä tehdään myös kuorojen kesken.

Salo-Uskela ja Halikko: Kaisa Suutela-Kuisma, johtava kanttori, Pirjo LahtiSamuli TakkulaMatti Rantatalo ja Lauriina Hurtig,

Kiikala-Suomusjärvi: Maria Sirén

Kisko-Muurla: Hanna-Leena Keinänen, opintovapaalla. Sijainen: Virpi Vähäpassi

Perniö ja Särkisalo: Maria Rainio-Alaranta

Pertteli ja Kuusjoki: Kirsi Laakkonen

Kanttorit musisoivat paljon yhdessä. Tässä esitetään Adiemusta Salon Taiteiden Yässä 2019.

Kanttoreita istuu ja nauraa Uskelan kirkossa
Kanttorikuoro vahvistettuna laulavilla papeilla ja sijaiskanttoreilla syksyllä 2020. Kuva: Martti Santakari