Avioliittoon vihkiminen

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen edellyttää kihlakumppanien olevan rippikoulun käyneitä evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Vihkiminen on mahdollinen myös silloin, jos toinen on kirkon jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen uskontokuntaan.

Jos avioliitto solmitaan maistraatissa, pappi voi pyydettäessä toimittaa avioliiton kirkollisen siunaamisen. Siinä solmittu avioliitto siunataan ja aviopuolisoiden puolesta rukoillaan. Avioliiton siunaamisen edellytyksenä on, että avioliitto on solmittu oikeudellisesti pätevällä tavalla, esimerkiksi siviilivihkimisenä, ja että toinen puolisoista on kirkon jäsen.

Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliiton esteiden tutkinnassa tarkistetaan väestötiedoista, että naimisiin aikovat ovat täysi-ikäisiä ja vapaita solmimaan avioliiton.

Avioliiton esteiden tutkinnan voi tehdä sähköisesti osoitteessa www.esteidentutkinta.fi. Palvelu on käytettävissä verkossa joka päivä vuorokauden ympäri.

Esteiden tutkintaa täytyy hakea vähintään seitsemän päivää ennen vihkimistä. Tutkinta on voimassa neljä kuukautta. Kuulutus luetaan kirkossa, elleivät avioliittoon aikovat tätä kiellä.

Kirkon varaus ajoissa

Morsiuspari vihitään tavallisesti kirkossa tai seurakuntatalon kappelissa. Vihkiminen voidaan kuitenkin toimittaa myös kotona tai muussa, yhdessä papin kanssa sovitussa paikassa.

Jos haluaa vihkimiselle tietyn ajan ja paikan, varaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, kesähäihin jopa vuotta aikaisemmin. Kirkon ja papin voi varata ottamalla yhteyttä seurakuntatoimistoon.

Vihkipappi

Vihittäville järjestyy omasta seurakunnasta aina myös pappi, ja morsiusparin toiveet henkilöstä otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Jos pappi halutaan muualta, morsiusparin pitää itse sopia asiasta hänen kanssaan.

Pappi ottaa yhteyttä ja sopii vihkikeskustelusta yleensä vihkimistä edeltävällä viikolla. Vihkikeskustelussa puhutaan avioliiton merkityksestä sekä sovitaan vihkikaavasta ja virsistä. Keskustelun yhteydessä voidaan järjestää vihkiharjoitus. Vihkipappi voi osallistua myös hääjuhlaan, jos morsiuspari sitä toivoo.

Häämusiikki ja koristelut

Seurakunta järjestää vihkimiseen kanttorin. Hänen kanssaan sovitaan häämarsseista, muusta musiikista ja tarvittaessa myös häämusiikin esittelystä. Musiikin pitää olla kirkon pyhään toimitukseen sopivaa.

Vihkimistä varten seurakunta koristaa kirkon vihkiryijyllä ja alttarikukilla. Muusta koristelusta sovitaan suntion kanssa. Sellaisina päivinä, jolloin kirkossa on monta vihkimistä peräkkäin, olisi ihanteellista, jos morsiusparit voisivat sopia yhteisestä koristelusta.

Tieto kulkee virkatietä

Pappi toimittaa vihkitodistuksen eteenpäin, ja tieto menee edelleen väestörekisterikeskukseen ja sitä kautta Kelaan, verottajalle ja muille viranomaisille.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Raamatun lehdet taitettu sydämen muotoon, kaksi hopeista sormusta.
Kuva: Pixabay

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Mikäli avioliittonne on solmittu aiemmin Digi- ja väestötietovirastossa, se voidaan siunata kirkossa tai muussa toivomassanne paikassa. Avioliiton siunaaminen muistuttaa hyvin paljon kirkollista vihkimistä. Mutta nyt siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle.

Avioliiton siunaaminen