Hautaan siunaaminen

Surun keskellä on pakko hoitaa monenlaisia käytännön asioita siunaustilaisuuden sopimisesta ja hautapaikan varaamisesta muistotilaisuuden tarjoiluun. Alkuun pääsee ottamalla yhteyttä seurakuntaan tai hautaustoimistoon.

Siunauksen ajankohdasta, papista ja kanttorista sekä tilavarauksesta muistotilaisuutta varten voi sopia kirkkoherranvirastossa.

Hautapaikasta ja haudan hoidosta sovitaan hautauspalveluissa.

Haudan lepoon

Salon seurakunnassa hautaan siunaaminen toimitetaan siunauskappelissa, kirkossa tai haudalla. Siunaustilaisuudet pidetään pääosin lauantaisin, mutta myös arkena voidaan siunata.

Arkussa haudattavan vainajan viimeiseksi leposijaksi tulee tavallisimmin hautausmaa. Jos vainaja tuhkataan, uurna voidaan laskea uurnahautausalueelle tai muistolehtoon esim. Uskelan kirkonmäen rinteeseen. Uurna on mahdollista laskea myös sellaiseen vanhaan (suku)hautaan, johon ei vielä saisi haudata uutta vainajaa arkussa.

Siunauksen toimittava pappi ottaa yhteyttä vainajan lähiomaisiin viimeistään hautajaisviikolla ja sopii tapaamisesta. Pappi varaa aikaa osallistua myös siunauksen jälkeiseen muistotilaisuuteen, jos sellainen pidetään.

Hautaamiseen ja haudanhoitoon liittyvät maksut

Hautapaikka on maksullinen. Uurnapaikka on arkkupaikkaa edullisempi. Maksut määräytyvät kirkkovaltuuston vahvistaman hinnaston mukaan. Veteraaneilta ja lotilta ei maksuja kuitenkaan peritä.

Vieraskuntalaiselle hautapaikka on kalliimpi kuin salolaisille. Myös vieraskuntalaisen hautausmaksu on jonkin verran korkeampi kuin salolaisen.

Haudan hoidosta omaiset ja seurakunta voivat tehdä sopimuksia yhden kesän hoitosopimuksesta 15 vuoden täysihoitoon. Tarkempia tietoja saa taloustoimistosta.

Entä jos ei kuulu kirkkoon?

Vainaja, joka ei kuulu mihinkään uskontokuntaan, voidaan siunata kirkollisesti, jos omaiset sitä pyytävät. Kirkollista siunausta ei kuitenkaan saa toimittaa, jos tiedetään sen olevan vainajan vakaumusta vastaan.

Kukkia arkun päällä hautausmaalla.

Hautajaisten järjestäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä joko oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaamistilaisuudesta voi tehdä vainajan näköisen.

Hautaan siunaaminen

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Ennen hautajaisia

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Hautaus ja hautapaikka

Muistotilaisuudessa muistellaan vainajaa ystävien ja sukulaisten kesken. Pappia voi pyytää osallistumaan tilaisuuteen.

Muistotilaisuus