Läheisen kuoltua

Surun keskellä on pakko hoitaa monenlaisia käytännön asioita siunaustilaisuuden sopimisesta ja hautapaikan varaamisesta muistotilaisuuden tarjoiluun. Alkuun pääsee ottamalla yhteyttä hautaustoimistoon tai seurakuntaan.

Siunauksen ajankohdasta, papista ja kanttorista sekä tilavarauksesta muistotilaisuutta varten voi sopia soittamalla seurakuntatoimistoon p. 02 774 5206 (avoinna ma-to 9-13, pe suljettu). Seurakuntatoimisto palvelee osoitteessa Kirkkokatu 6 (kolmas kerros).

Hautapaikasta ja haudan hoidosta sovitaan hautauspalveluissa p. 02 774 5209 (avoinna ma-to 9-13, pe suljettu). Hautauspalvelut palvelee osoitteessa Kirkkokatu 6 (kolmas kerros).

Haudan lepoon

Salon seurakunnan hautaan siunaaminen toimitetaan siunauskappelissa, kirkossa tai haudalla. Siunaustilaisuudet pidetään pääosin lauantaisin, mutta arkenakin voidaan siunata.

Siunauksen toimittava pappi ottaa yhteyttä vainajan lähiomaisiin viimeistään hautajaisviikolla ja sopii tapaamisesta. Pappi varaa aikaa osallistua myös siunauksen jälkeiseen muistotilaisuuteen, jos sellainen pidetään.

Vainaja, joka ei kuulu mihinkään uskontokuntaan, voidaan siunata kirkollisesti, jos omaiset sitä pyytävät. Kirkollista siunausta ei kuitenkaan saa toimittaa, jos tiedetään sen olevan vainajan vakaumusta vastaan. Uurnan laskupäivä on yleensä perjantai, ja se pitäisi varata viimeistään hautausta edeltävällä viikolla.

Hautapaikka

Arkussa haudattavan vainajan viimeiseksi leposijaksi tulee yleensä hautausmaa. Jos vainaja tuhkataan, uurna voidaan laskea uurnahautausmaalla olevaan hautaan, tai jo olemassa olevaan arkkuhautaan. Uurnia voi haudata arkkuhautaan, vaikka edellisestä arkkuhautauksesta ei olisikaan kulunut vaadittavaa 25 vuotta.

Lähes jokaisella seurakunta-alueellamme on myös muistolehto, jonne haudataan vain vainajan tuhka. Muistolehtoon haudattaessa omaiset eivät voi olla läsnä tilaisuudessa. Muistolehto on yhteinen hautapaikka, johon on mahdollista saada nimikyltti tai kaiverrus kiveen, mutta muistoesineitä ja kukkapurkkeja sinne ei voi viedä. Leikkokukat ja kynttilät ovat sallittuja. Maa- tai vesialueen omistajan kirjallisella luvalla tuhka voidaan haudata myös muualle kuin hautausmaalle.

Hautapaikka luovutetaan kuolemantapahtuman yhteydessä, ja se on maksullinen. Hauta lunastetaan 25 vuodeksi kerrallaan, ja uuden hautapaikan voi valita joltakin seurakuntamme 23 hautausmaalta. Hallinta-aikojen kuulutusten yhteydessä palautuneita hautapaikkoja voi myös kysellä alueen seurakuntamestarilta. Näitäkään hautapaikkoja ei voi kuitenkaan varata etukäteen. Maksut määräytyvät kirkkovaltuuston vahvistaman hinnaston mukaan. Sotiemme veteraaneilta ja lotilta ei peritä maksuja hautauksen yhteydessä. Vieraskuntalaisille sekä hautapaikka että hautausmaksu ovat kalliimpia kuin oman kunnan jäsenille.

Kun hautaus tulee jo olemassa olevaan hautaan, jatketaan hallinta-aikaa niin, että se on voimassa vainajan koskemattomuusajan 25 vuotta. Hautaamisjärjestyksestä määrätään kirkkolain 17 luvun pykälässä 4. Tarvittaessa pyydämme omaisilta kirjallista lupaa, mikäli vainaja haudataan hautaan, johon hänellä ei kirkkolain mukaan olisi suoraan oikeutta tulla haudatuksi ilman omaisten suostumusta.

Haudanhoidot

Seurakunnan kautta hoitosopimuksen voi tehdä esimerkiksi vuodeksi kerrallaan, jolloin lähetämme automaattisesti seuraavana vuonna tarjouslaskun vastaavilla tiedoilla. Hautaan voi tehdä myös pitkäaikaisen hoitosopimuksen, jolloin hoito maksetaan 5, 10 tai 15 vuoden ajalle.

Sopimukseen voi koota tarvitsemansa palvelut. Voi ottaa pelkän hoidon, jolloin omaiset vievät itse kukat ym. haudalle, ja seurakunta kastelee, hoitaa kukat ja nurmikon, pitää hautapaikan siistinä ja torjuu tuholaiset. Tai voi ostaa esimerkiksi kevään orvokit, kesän kukat ja syksyn havutuksen ja callunan hoitosopimukseen sisältyvinä palveluina. Hoitosopimuksen hintaan vaikuttaa haudan leveys (montako arkkupaikkaa on rinnakkain), sekä onko hauta nurmikkopintainen, tai onko varsinainen hautaosuus hiekkaa.

Hoitokaudelle sopimuksia voi tehdä 15.6. saakka.
Sopimuksen voi tehdä soittamalla numeroon 02 774 5209 ma-to klo 9-13. Maksut määräytyvät kirkkovaltuuston vahvistaman hinnaston mukaan. Omaiset voivat myös itse hoitaa hautaa.

Hautakivien hoito ja suoristus kuuluvat omaisille. He voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä suoraan kiviliikkeisiin.

Haudan hallintaoikeuden uusiminen

Kukkia arkun päällä hautausmaalla.

Hautaustoimen maksut

 

Hinnasto 2024