Rippikoulut 2024

Tervetuloa riparille!

Vuonna 2024 Salon seurakunnassa järjestetään monta rippikouluryhmää. Kesällä ja talvella, leireinä ja päiväripareina. Vuonna 2024 rippikouluun kutsutaan erityisesti vuonna 2009-syntyneet Salon seurakunnan jäsenet. Myös seurakuntaan kuulumattomat nuoret ovat tervetulleita rippikouluun! Kolme ripariryhmää ovat niin sanottuja teemaripareita: lasketteluripari, tunturiripari, ja luova ripari.

Leirejä vietetään Naarilan, Kesä-Angelan, ja Reilan leirikeskuksessa, sekä Juvankosken kesäkodissa. Voit ilmoittautua mihin ryhmään vain haluat huolimatta siitä, missä päin Salon seurakuntaa asut.

Voit tutustua seurakunnan leirikeskuksiin täällä.

Jos leirit eivät ole sinun juttusi, voit käydä riparin myös päiväriparina kesällä tai talvella. Päiväriparilla vietetään viikko yhdessä Salon keskustassa, mutta yöksi pääsee kotiin nukkumaan.

Onko teillä kotona erityisnuori, joka tarvitsisi erityisjärjestelyjä rippikoulun käymisen kanssa? Ole yhteydessä rippikoulupappiin, niin löydämme  yhdessä hänelle sopivan tavan käydä rippikoulua, joko omassa seurakunnassa tai erityisnuorten riparilla yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa. Tarvittaessa järjestetään yksityisiä ripareita.

Ilmoittautuminen ripareille on päättynyt

Vuonna 2009-syntyneille seurakunnan jäsenille lähetettiin kesäkuussa postitse kutsu rippikouluun. Nuori, joka ei ole seurakunnan jäsen, sai kutsun riparille erikseen pyytämällä. Ilmoittautuminen tapahtui näiden nettisivujen kautta ilmoittautumislomakkeen avulla. 

Ryhmäjaot on ilmoitettu sähköpostilla 17.9.2023 Jos et löydä sähköpostia, tarkista myös roskapostikansio. Ryhmäjakoa voi kysyä myös riparipappi Lasselta.

Kaverin kanssa samaan ryhmään?

Rippikouluihin ilmoittautuessa valitaan vähintään neljä ryhmävaihtoehtoa ja lähtökohtaisesti saat paikan joistakin näistä annetuista vaihtoehdoista. Ilmoittautuessa on mahdollista esittää yksi kaveritoive, joka varmasti voidaan toteuttaa. Ryhmiä ei jaeta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kun olet ilmoittautunut riparille, saat ilmoittautumisvahvistuksessa henkilökohtaisen kaverikoodin, jonka voit antaa yhdelle kaverillesi. Kun kaverisi kirjoittaa sinulta saamansa koodin ilmoittautumislomakkeeseen, järjestelmä linkittää hänet automaattisesti samoihin ryhmävaihtoehtoihin jotka sinä olet ilmoittanut, ja näin varmistaa että pääsette samaan ryhmään kaverisi kanssa. Huomaa, että sinulla tulee olla samat ryhmätoiveet kuin kaverillasi. Kannattaa siis jutella kaverin kanssa etukäteen, mitkä ryhmävaihtoehdot sopivat molemmille. Kaveri, joka on käyttänyt sinun koodia, ei saa ilmoittautumisvahvistuksessa enää omaa koodia jaettavaksi toiselle kaverille.

Rippileirille jonnekin muualle kuin Salon seurakuntaan?

Mene ihmeessä! Jos olet löytänyt sinua kiinnostavan rippileirin jostain muualta kuin Salosta niin kannattaa ilman muuta hakea sinne. Ilmoittauduthan kuitenkin myös Salon seurakunnan riparille ja valitse ilmoittautuessa ensimmäiseksi vaihtoehdoksi "Käyn rippileirin muualla kuin Salossa." Ripariin kuuluu leirin lisäksi keväällä seurakuntaan tutustumisjakso, johon pääset osallistumaan muiden mukana.

Monenlaista teemariparia

Vuonna 2024 teemaripareille ilmoittaudutaan samaan aikaan muiden ryhmien kanssa. Teemaripareita järjestetään vain yhdet ryhmät. 

Tutustu teemaripareihin täällä.

Ihmisiä istuu piirissä nurmella

Riparifaktaa

  • Salossa riparin käy vuosittain reilu 80% kaikista 15-vuotiaista
  • Rippileiri maksaa Salossa  10 euroa leirivuorokaudelta, eli leirin pituudesta riippuen 60 euroa tai 70 euroa. Leirimaksusta voi taloudellisin perustein pyytää vapautusta seurakunnan diakoniatyöltä. Päiväripari on maksuton. Teemaripareilla on oma hinnoittelunsa.
  • Rippikoulu on noin puolen vuoden kokonaisuus, joka koostuu kahdesta osasta: seurakuntajaksosta ja leiristä tai päiväripariviikosta. Seurakuntajakson aikana tutustutaan seurakunnan toimintaan ja omaan rippikouluryhmään. Leirillä tai päiväripariviikolla eletään yhdessä ja perehdytään siihen, mitä kaikkea kristillinen usko on.
  • Ripari huipentuu konfirmaatioon, joka on nuorten ja perheiden yhteinen juhlajumalanpalvelus.
  • Riparille ovat  tervetulleita myös ne nuoret, jotka eivät ole kastettuja tai seurakunnan jäseniä. Riparin aikana on mahdollisuus halutessaan tulla kastetuksi ja liittyä seurakunnan jäseneksi. Mikäli nuori on kastettu toisen kristillisen yhteisön jäseneksi, tarkoittaa konfirmaatiotoimitukseen osallistuminen hänelle Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittymistä.
  • Myös erityistä tukea tarvitsevat nuoret voivat käydä rippikoulun. Erityistä tukea tarvitsevien rippikoulu järjestetään tarvittaessa yhteistyössä muiden Varsinais-Suomen seurakuntien kanssa. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten rippikouluvaihtoehto voidaan suunnitella hänen tarpeidensa mukaan. Ota yhteyttä, jos perheessänne on erityistä tukea tarvitseva nuori.
  • Riparin käyminen antaa oikeuden kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen. Konfirmaatioon osallistuminen antaa oikeuden kummin tehtävään ja oikeuden asettua ehdolle kirkollisissa vaaleissa.

Ota yhteyttä