Yleistä musiikkileikkikoulusta

Musiikkileikkikoulun, kuten muunkin musiikinopetuksen tavoitteena on muodostaa lapselle ja hänen perheelleen myönteinen ja elämää rikastuttava musiikkisuhde. Musiikin ilon kokeminen ja musiikillisten taitojen kehittäminen ovat myös keskeisiä tavoitteita. Pienimpien lasten opetuksessa on aina enemmän kyse lapsen kokonaispersoonallisuuden kasvun ohjaamisesta kuin esim. korkeatasoisen taiteen tekemisestä. Musiikkileikkikoulussa pyritään myös edistämään sosiaalista kasvua musiikin, musiikkileikkien ja soittamisen avulla.

0–1-vuotiaiden vanhempi-lapsiryhmä

Ryhmää voisi määrittää myös sanamuodolla vauvat eli "ei-kävelevät" lapset. Ryhmässä painottuvat laulaminen, loruileminen ja äänenkäyttö, eri muskarisoitinten soittaminen, musiikkiliikunta/tanssi ja musiikin kuuntelu yhdessä oman aikuisen kanssa.

1–vuotta täyttäneiden vanhempi-lapsiryhmä

Tämä ryhmä sopii 1-vuotta täyttäneille "pikkutaaperoille" (tai heti lukukauden alussa 1-vuotta täyttäville). Ryhmässä painottuvat samat osa-alueet kuin vauvaryhmässä, mutta jo hieman monipuolisemmin. Lasta kannustetaan omaan tekemiseen ja omaan äänenkäyttöön. Perhemuskaritunneilla tutustutaan laulun, soittamisen, kuuntelemisen, tanssin, musiikkiliikunnan ja leikin kautta musiikin elementteihin yhdessä oman aikuisen kanssa.

1,5-3-vuotiaiden vanhempi-lapsiryhmä

Tämä ryhmä sopii 1,5-3-vuotiaille lapsille. Ryhmässä painottuvat samat osa-alueet kuin 1-vuotta täyttäneiden vanhempi-lapsiryhmässä; laulaminen, soittaminen, loruilu, leikki, tanssi, musiikkiliikunta... (tässä ryhmässä ollut usein mukana myös isovanhempia lastenlasten kanssa).  

3-5-vuotiaiden muskariryhmä

Muskariryhmässä totutellaan musisoimaan itsenäisesti ja yhdessä leikin, loruttelun, soitton ja laulun keinoin. Muskariryhmässä ollaan ilman omaa aikuista.