Tukea työelämään

Ajankohtaista

Takana on osittain jo huoli koronaviruksen osalta, uusia huolenaiheita kuitenkin tulee. Jokainen poikkeus- tai kriisitilanne on syvästi ihmistä koskettava tilanne, joka koskettaa usein koko yhteisöä. Se voi herättää epätietoisuutta tai ahdistusta. Tosasia on, että niitä on lukematon määrä, niin työelämässä kuin arjen elämässä, mm. erilaiset toimeentulovaikeudet kuin terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät seikat. Tällä hetkellä esim. osalla työtaistelut vievät paljon voimia, osalla voi olla itrisanomisuhka edessä tai muut työelämän muutokset voivat ovat mahdollisia. 

Seurakunnan näkökulmasta tilanteen tunnistaminen myös näiden tilanteiden keskellä on erityisen tärkeää. Kirkon työntekijöinä olemme saaneet koulutuksen niin kriisi- kuin arjen monien työelämän tilanteiden käsittelyä varten.

Kirkon tehtävä tässä tilanteessa on olla ihmisten rinnalla ja välittää toivon sanomaa. Usein ääneen ilmaisu omista huolenaiheista voi antaa suuren avun, jonka avulla voit hahmottaa miten edetä niin työyhteisössä kuin arjen elämässä.

Työpaikkatyölle se merkitsee keskustelumahdollisuuksien tarjoamista ja paikkaa, jossa voi luottamuksellisesti käydä omaa tilannetta läpi.

Työelämäterveisin,

Ari Oinas 
johtava työyhteisökehittäjä

työnohjaaja (STOry) 
prosessi- ja organisaatiokonsultti 
esihenkilö- ja johtamistyön valmennus 
työyhteisösovittelu

044 727 8604
ari.oinas@evl.fi

_____

Kaikki seurakunnan tarjoama tuki yhteisöille, yrityksille ja kaupungin asukkaille on ammatillista ja ehdottoman luottamuksellista. Työn keskeisiksi alueiksi ovat muodostuneet yksilö-, ryhmä- ja tiimityönohjaus, konsultaatiot, henkilöstön ongelmien kuunteleminen, työyhteisösovittelu ja oman osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät luennot ja tarvittaessa yhteistyö myös työterveydenhuollon kanssa.

Seurakuntien tarjoamat työelämän tukipalvelut ovat osa sekä henkistä työsuojelua että kristillistä elämänkatsomusta. Toiminta on avoinna kaikille ja se on uskonnollisesti riippumatonta. Työpaikkatyön toiminnassa keskitymme työelämän kehittämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Usein, ellei aina, siinä yhdistyy niin työn kuin arjen elämän yhteensovittaminen.