Tukea työelämään

Ajankohtaista koronatilanteesta

Ihmisten huoli koronaviruksen leviämisestä kasvaa päivä päivältä. Poikkeustilanne on kriisi, joka koskettaa meitä kaikkia. Se herättää epätietoisuutta ja ahdistusta. Tosiasia on myös, että me kaikki olemme jonkinlaisessa karanteenissa, jossa niin oma kuin läheisten terveys on mahdollisesti vaarassa. Monille myös toimeentulo on vaarassa.

Tilanne herättää monenlaista huolta. Lomautukset tai irtisanomiset on osalla edessä. Osaa yrittäjistä uhkaa asiakkaiden puute ja konkurssi. Monissa perheissä voi olla myös edessä, että toinen on kohta työtön. Voi olla myös sekin tilanne, että molemmat ovat lomautettuina. Stressi kasvaa myös kodeissa ympäri Saloa.

Seurakunnan näkökulmasta tilanteen tunnistaminen on nyt erityisen tärkeää, jotta tavoittaisimme mahdollisimman monet eri tavoin eristykseen tai yhteisöjen ulkopuolelle jäävät, ja voimme antaa tukea. Työpaikkatyölle se merkitsee keskustelumahdollisuuksien tarjoamista ja paikkaa, jossa voi luottamuksellisesti käydä omaa tilannetta läpi. Kirkon työntekijöinä olemme saaneet koulutuksen myös kriisitilanteiden käsittelyä varten.

Kirkon tehtävä tässä tilanteessa on olla ihmisten rinnalla ja välittää uskon ja toivon sanomaa. Vaikka seurakunnat joutuvat sulkemaan osan tiloista ja osaa toiminnoista, esim. toteuttamaan rajoituksia kokoontumisten henkilömäärän suhteen, niin silmien, korvien ja sydänten on oltava sitäkin enemmän auki.

Tasavallan presidentin kehotuksen mukaisesti meidän on syytä lisätä tänä aikana henkistä läheisyyttä, vaikka fyysistä etäisyyttä joudutaankin kasvattamaan. Keskusteluja on vallitsevan tilanteen mukaisesti sekä seurakunnan tiloissa että etäyhteyden kautta.

Työelämäterveisin,

Ari Oinas
johtava työyhteisökehittäjä

työnohjaaja STOry
organisaatio- ja työyhteisökonsultti
johdon & esihenkilötyön coach
työyhteisösovittelja

044 727 8604
ari.oinas@evl.fi

Kaikki seurakunnan tarjoama tuki yhteisöille, yrityksille ja kaupungin asukkaille on ammatillista ja ehdottoman luottamuksellista. Työn keskeisiksi alueiksi ovat muodostuneet yksilö-, ryhmä- ja tiimityönohjaus, konsultaatiot, henkilöstön ongelmien kuunteleminen, työyhteisösovittelu ja oman osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät luennot ja tarvittaessa yhteistyö myös työterveydenhuollon kanssa.

Seurakuntien tarjoamat työelämän tukipalvelut ovat osa sekä henkistä työsuojelua että kristillistä elämänkatsomusta. Toiminta on avoinna kaikille ja se on uskonnollisesti riippumatonta. Toiminnassamme keskitymme aina vahvasti työelämän kehittämiseen, jonka keinoin tuemme ihmisten hyvinvointia siellä missä he tekevät työtä arjen keskellä.