Kastejuhla on ilon juhla

Lapsenne on kasteessa lämpimästi tervetullut seurakunnan jäseneksi!

Lapsenne suositellaan kastettavaksi kolmen kuukauden kuluessa syntymästä. Kasteen ajankohdasta voitte sopia ottamalla yhteyttä seurakuntatoimistoon.

Teillä on myös mahdollisuus vuokrata seurakunnan tiloja maksutta kastejuhlaa varten.

Lapsenne tarvitsee vähintään yhden kummin, joka on kastettu, rippikoulun käynyt ja konfirmoitu seurakunnan jäsen. Ylärajaa kummien määrällä ei ole.

Lapsenne kasteen toimittava pappi sopii ennen kastepäivää kanssanne tapaamisesta, jossa keskustellaan kasteen merkityksestä ja juhlan järjestelyistä. Seurakunnan lahjana kastettava saa kastekynttilän.

Nuoren ja aikuisen kaste

Aikuisen kaste toimitetaan silloin, kun kirkkoon haluaa liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, jota ei ole aiemmin kastettu. Ennen kastetta hän saa kristillistä opetusta. Kaste on samalla myös konfirmaatio.

 

 Tietoa kasteesta: kaste.fi

YouTube-video

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä