Salo ja työpaikkatyön historia

Salon työelämä on viime vuosina joutunut kokemaan kovia rakennemuutoksia. Olemassa olevien työyhteisöjen vahvistaminen sekä työhyvinvoinnin edistäminen on työ jota pitää Salossa tehdä. Tärkeä osa sitä on tukea työntekoa eri tavoin. Myös Salon seurakunta haluaa tukea Salon seutukunnan työpaikkoja. Alla katsaus työelämätyöhön Suomessa ja Salossa.

Pieni historiikki kirkon työelämätyöstä

Seurakuntien tarjoama maksuton työelämätyö ei ole mikään uusi ilmiö. Sen synnystä on jo noin 80 vuotta, jolloin sitä alettiin tekemään mm. työnohjaus- ja konsultaatiokeinojen menetelmin. Painopiste on ollut sosiaalisten suhteiden kehittämisessä työyhteisössä ja ihmisten hyvinvoinnin sekä elämänlaadun parantamisessa, jotka vaikuttavat koko työyhteisöön.

Ensimmäiset päätoimiset työpaikkapapit aloittivat toiminnan toisen maailmansodan aikana, jossa he olivat sotilaiden tukena rintamalla. Siellä he auttoivat sekä hengellisissä kysymyksissä että toimivat konsultteina työyhteisön sosiaalisten suhteiden korjaamisessa.

Sotien jälkeen työpaikkapapit siirtyivät teollisuusyrityksiin eri puolille Suomea työpaikkapapeiksi samalla, kun he toimivat myös perinteisissä virkatehtävissä. Silloin siitä ei puhuttu esimerkiksi työnohjauksena tai konsulttityönä, koska sellaisia nimikkeitä ei ollut vielä olemassa. Sitä se käytännössä kuitenkin oli jo silloin.

Kirkon työpaikkapapit olivat osaltaan suunnannäyttäjinä, kun Suomeen alettiin tekemään laajemmin järjestäytynyttä nykymuotoista työnohjausta 80-luvulla alan järjestöjen perustamisen yhteydessä. Työpaikkapapeilla oli vuosikymmenten kokemus työstä yrityksissä. He olivat aktiivisesti mukana perustamassa mm. Suomen työnohjaajat ry:tä (STOry), jonka puheenjohtajistossa on toiminut myös työpaikkatyötä tekeviä kirkon työntekijöitä.

Osalla Suomen seurakuntien työelämätyön työntekijöillä työnohjaajan koulutus, joista osa on jatko-kouluttautunut myös työyhteisökonsulttitehtäviin sekä kirkon sisäisissä koulutuksissa että yliopistossa.

Salon seudulla on tehty työpaikkatyötä eri muodoissa jo kymmenet vuodet. Kun aiemmin Salon alueen kymmenessä seurakunnassa moni virkatehtävissä oleva toimi myös työpaikkapapin tehtävissä osana papin tointa, päätettiin organisaation uudistamisen yhteydessä, että Salon seurakuntaan perustetaan työelämän ja työyhteisön kehittämiskeskus, joka vastaa keskitetysti työelämätyöstä Salon kaikilla alueilla.

Palvelut ovat kädenojennus seurakunnan jäsenille ja paikallisille työyhteisöille, jotta he saavat tarvittavan tuen myös työelämän asioissa. Salon seurakunnan työelämän ja työyhteisöjen kehittämiskeskus antaa työyhteisöille ja työntekijöille osaltaan eväitä selvitä työn vaatimusten ristiaallokossa. Eri keinoin tuetaan jaksamista työpaikoilla, työpaikan ihmissuhdeverkostossa ja työpaikan kriiseissä. Kaikki seurakunnan tarjoama apu on ammatillista ja ehdottoman luottamuksellista.

Ne ovat osa sekä henkistä työsuojelua että kristillistä elämänkatsomusta, jonka mukaan tuetaan ihmisten hyvinvointia siellä, missä he tekevät työtä arjen keskellä. Näin voidaan ennaltaehkäisevästi sekä ylläpitää työkykyä että tukea niitä, joiden työelämässä on vaikeuksia tai kehittämistarpeita. Palvelut ovat maksuttomia Salon alueella toimiville työyhteisöille ja alueen asukkaille.