Käsi kädessä

Apua ja tukea sinun elämääsi

Lähimmäisen auttaminen eli kirkon diakoniatyö perustuu kristilliseen rakkauteen. Se on rinnalla kulkemista niin iloissa kuin suruissakin. Apu ja toiminta ovat maksuttomia eivätkä edellytä kirkkoon kuulumista. Lähetteitä ei tarvita. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Diakoniatyöntekijät ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. 

Tukea eri elämäntilanteissa

Jos jaksaminen huolettaa tai muuten asiat painavat mieltä, asioista puhuminen jonkun toisen kanssa useimmiten helpottaa. Diakoniatyö tarjoaa tukea erilaisissa elämäntilanteissa. 

Diakoniatyössä tapaat työntekijän, joka kuuntelee ja jonka kanssa voit etsiä suuntaa eteenpäin. 

Voit ottaa yhteyttä seurakunnan diakoniatyöntekijöihin:

- Kun haluat pohtia luottamuksellisesti mieltäsi painavia asioita, kuten ihmissuhteita, yksinäisyyttä, työttömyyttä, päihderiippuvuutta tai mielenterveyden asioita.

- Kun haluat keskustella hengellisistä asioista.

- Kun tarvitset tukea elämän kriisitilanteissa esimerkiksi läheisen menetyksen tai oman sairastumisen kanssa.

- Kun haluat selvitellä elämäntilannettasi. Diakoniatyöntekijä neuvoo ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin oikean palvelun piiriin.

- Diakoniatyöstä on mahdollista saada myös taloudellista apua tietyin edellytyksin. Diakonian antama taloudellinen apu on kriisiluontoista ja tilapäistä ja sitä varten tehdään aina talousselvitys.

Tule mukaan!

Diakonian piirissä on erityistä toimintaa tarjolla myös mm. ikääntyville, mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille. Näistä toiminnoista voit kysyä lisää työntekijöiltä.

 

Yhteydenotot 

Diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot

Hoivamuusikko

Walk in Talk

Lahjoitus Yhteisvastuulle

Nainen ja koira Yhteisvastuuliivi päällä