Seurakunnan strategia

HALLITUSTI HUOMISEEN
Suuntaviivat 2024–2026

Tähän perustamme:
Suvaitsevaisuus
Armollisuus
Lähimmäisyys
Oikeudenmukaisuus

Meillä on innostava missio!

 • Kutsumme ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen.
 • Rohkaisemme toivoon.
 • Tuemme lähimmäisistä ja luomakunnasta huolehtimisessa.

Kolmivuotiskauden tavoite

 • Toiminnan yhteisen suunnittelun edelleen tehostaminen.
 • Energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen edistäminen.
 • Kiinteistöstrategian mukainen kiinteistöistä luopuminen.

Kehittämisen painopisteet

 • Ympäristötietoisuuden vahvistaminen kaikilla toiminnan alueilla.
 • Vapaaehtoistyön ja osallisuuden tukeminen.
 • Toimintojen nivominen elämän kaareksi seurakunnan yhteydessä.
 • Laajenevan seurakunnan alueellisen toiminnan varmistaminen.

Keskeiset kehitystoimet

 • Seurakunta houkuttelevana työpaikkana.
 • Aktiivinen osallistuminen rovastikunnalliseen yhteistyöhön rakenteiden uudistamiseksi.
 • Ympäristödiplomin mukaisten toimien saattaminen koko seurakunnan tavoitteeksi.
 • Sisäisen ja ulkoisen viestinnän vahvistaminen.
Strategiateksti kuvana