Seurakunnan strategia

Kirkkovaltuusto hyväksyi joulukuussa 2019 seurakunnan päivitetyn strategian eli suuntaviivat vuosiksi 2020–2022.

Hallitusti huomiseen

Suuntaviivat 2020–2022

Meillä on innostava missio!

 • Kutsumme ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen.
 • Tuomme elämään kestävän perustan.
 • Rohkaisemme välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Kolmivuotiskauden tavoite

 • Toiminnan yhteisen suunnittelun tehostaminen uudistetun luottamuselinorganisaation mukaisesti.
 • Uuden henkilöstöorganisaation luominen ja käyttöönotto.
 • Energiatehokkuuteen pyrkiminen ja ympäristöystävällisyys.

Kehittämisen painopisteet

 • Työntekijöiden toimenkuvien joustavuus ja uusiin, tarkoituksenmukaisiin tehtäviin siirtyminen.
 • Vapaaehtoistyön ja seurakuntalaisvastuun lisääminen.
 • Seurakunnan strategian, toimintasuunnitelmien ja toimintakertomusten yhteensovittaminen sekä tavoitteiden selkeyttäminen.
 • Toimintojen nivominen kasvamisen poluksi seurakunnan yhteydessä.

Keskeiset kehitystoimet

 • Työntekijöiden kouluttaminen monialaisiin tehtäviin.
 • Vapaaehtoistyön yhteisten periaatteiden luominen ja käytäntöön saattaminen.
 • Ympäristö- ja ilmastostrategian laatiminen vuoden 2020 aikana.
 • Viestintäsuunnitelman laatiminen vuoden 2020 aikana.