Salon seurakunnan hallinto

Seurakuntaan valitaan luottamushenkilöitä neljän vuoden välein seurakuntavaaleissa. Viimeksi vaalit järjestettiin vuonna 2018, seuraavan kerran ehdokkaaksi ja äänestämään pääsee vuonna 2022.

Seurakunnan luottamuselinhallinto on samantapainen kuin kunnan tai kaupungin. Ylin päättäjä on kirkkovaltuusto, valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa kirkkoneuvosto ja työalojen toimintaa ohjailevat johto- ja neuvottelukunnat. Jokaisella kymmenellä seurakunta-alueella toimii alueneuvosto.

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan ylin päättävä elin on seurakuntavaaleissa nelivuotiskaudeksi valittava kirkkovaltuusto. Salon seurakunnan kirkkovaltuustoon kuuluu 33 jäsentä. Valtuusto päättää mm. talousarviosta, toimintasuunnitelmasta ja rakentamisista sekä perustaa virat ja valitsee osan työntekijöistä, esimerkiksi kappalaiset ja kanttorit.

Kirkkovaltuuston kokoonpano

Kirkkovaltuuston esityslista ja pöytäkirjat

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on valtuuston valitsema elin, joka johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloudenhoitoa, hyväksyy sopimukset sekä valitsee useimmat työntekijät ja viranhaltijat. Neuvostossa on 12 jäsentä, puheenjohtajana on kirkkoherra.

Kirkkoneuvoston kokoonpano

Kirkkoneuvoston esityslista ja pöytäkirjat

Johto- ja neuvottelukunnat

Salon seurakunnassa on seuraavat johto- ja neuvottelukunnat: 

  • Julistuksen johtokunta
  • Kasvatuksen johtokunta
  • Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta
  • Kristillisen palvelun ja maahanmuuttajatyön johtokunta
  • Aluetyön neuvottelukunta
  • Erityistyöalojen neuvottelukunta

Johto- ja neuvottelukuntien kokoonpanot

Alueneuvostot

Jokaisella seurakunta-alueella toimii oma alueneuvosto. Siihen kuuluvat kirkkovaltuuston valitsemat 5–11 jäsentä sekä aluekappalainen virkansa puolesta. Aluekappalainen toimii esittelijänä ja sihteerinä. Alueneuvoston kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoherralla, kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla edustajalla sekä seurakunnan aluetyöstä vastaavalla kappalaisella.

Alueneuvostojen kokoonpanot

 

Seurakuntavaalit 2022

Kuvassa teksti uskottu, toivottu, rakastettu