Salon seurakunnan hallinto

Seurakuntaan valitaan luottamushenkilöitä neljän vuoden välein seurakuntavaaleissa. Vaalit käytiin marraskuussa 2022. 

Seurakunnan luottamuselinhallinto on samantapainen kuin kunnan tai kaupungin. Ylin päättäjä on kirkkovaltuusto, valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa kirkkoneuvosto ja työalojen toimintaa ohjailevat johto- ja neuvottelukunnat. Jokaisella kymmenellä seurakunta-alueella toimii alueneuvosto.

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan ylin päättävä elin on seurakuntavaaleissa nelivuotiskaudeksi valittava kirkkovaltuusto. Salon seurakunnan kirkkovaltuustoon kuuluu 33 jäsentä. Valtuusto päättää mm. talousarviosta, toimintasuunnitelmasta ja rakentamisista sekä perustaa virat ja valitsee osan työntekijöistä, esimerkiksi kappalaiset ja kanttorit.

Kirkkovaltuuston jäsenet

Kirkkovaltuuston esityslista ja pöytäkirjat

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on valtuuston valitsema elin, joka johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloudenhoitoa, hyväksyy sopimukset sekä valitsee useimmat työntekijät ja viranhaltijat. Neuvostossa on 12 jäsentä, puheenjohtajana on kirkkoherra.

Kirkkoneuvoston jäsenet

Kirkkoneuvoston esityslista ja pöytäkirjat

Johto- ja neuvottelukunnat

Salon seurakunnassa on seuraavat johto- ja neuvottelukunnat

  • Julistuksen johtokunta
  • Kasvatuksen johtokunta
  • Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta
  • Kristillisen palvelun ja maahanmuuttajatyön johtokunta
  • Aluetyön neuvottelukunta
  • Erityistyöalojen neuvottelukunta

Alueneuvostot

Jokaisella seurakunta-alueella toimii oma alueneuvosto

Salon seurakunnan strategia 2024–2026

Salon seurakunnan strategia 

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Salon seurakunnan TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023–2025

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Salon seurakunnan tilinpäätös

Martinkosken seurakunnan tilinpäätös