Alueneuvostot

Jokaisella seurakunta-alueella toimii oma alueneuvosto. Siihen kuuluvat kirkkovaltuuston valitsemat 5–11 jäsentä sekä aluekappalainen virkansa puolesta. Aluekappalainen toimii esittelijänä ja sihteerinä. Alueneuvoston kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoherralla, kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla edustajalla sekä seurakunnan aluetyöstä vastaavalla kappalaisella.

Alueneuvoston tehtävänä kullakin alueella on

  • johtaa yhdessä aluekappalaisen kanssa alueen toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi
  • toimia yhteistyöelimenä aluetyön ja työalojen välillä
  • laatia kirkkoneuvostolle seuraavaa vuotta varten toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä edellisen vuoden toimintakertomus
  • seurata talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä alueelle asetettujen tavoitteiden toteutumista
  • tehdä kirkkoneuvostolle alueen seurakuntatyötä edistäviä aloitteita sekä antaa lausuntoja pyydettäessä
  • etsiä ja kouluttaa vapaaehtoisia alueen seurakuntavastuun kantamiseen
  • osallistua tarvittaessa alueella toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnan valmisteluun
  • nimetä edustajat seurakunnan hautausmaiden katselmuksiin ja kiinteistöjen tarkastuksiin
  • suorittaa muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät.

Halikon alueneuvosto

Kiikalan alueneuvosto

Kiskon alueneuvosto

Kuusjoen alueneuvosto

Muurlan alueneuvosto

Perniön alueneuvosto

Perttelin alueneuvosto

Salo-Uskelan alueneuvosto

Suomusjärven alueneuvosto

Särkisalon alueneuvosto