Tukea ja apua sairauden keskelle

Tervetuloa sivuille. Me sairaalapapit olemme potilaita, omaisia ja henkilökuntaa varten. 

Sairaaloissa ihmisiä hoidetaan kokonaisvaltaisesti fyysisenä, psyykkisenä, henkisenä ja hengellisenä kokonaisuutena. Sairaalapappien toiminta liittyy kolmeen viimeksi mainittuun.

Sairaalasielunhoitotyö on hyvin moniulotteista. Se on mm. keskusteluapua sairauden ja/tai elämäntilanteen kanssa kamppailevalle. Sen arvoihin ja ytimeen kuuluvat toivon näkökulmat. Erityisesti kun sairaus pysäyttää ihmisen, normaali arkielämä muuttuu.

Henkisen ja hengellisen tuen antamisella on niin sairauden kuin elämäntilanteiden kohtaamisessa merkittävä rooli. Sitä tukemalla tuetaan jaksamista ihmiselämän monissa muuttuvissa tilanteissa, niistä selviytymisessä ja uuden tilanteen kanssa elämisessä. Keskustelu ja asioiden ääneen pohdiskelu toisen ihmisen kanssa voi auttaa eteenpäin.

Ota rohkeasti yhteyttä, kun

  • tarvitset kuuntelijaa ja haluat keskustella jonkun kanssa
  • haluat työstää ja purkaa asioita
  • olet vaikeiden kysymysten äärellä
  • toivot puolestasi rukoiltavan tai haluat viettää ehtoollista
  • läheisen elämäntilanne tai suru koskettaa
  • haluat viettää saattohartauden läheisen kuoltua.

Työhömme kuuluu myös suuronnettomuuksien jälkihoitoon kuuluva kriisi- ja sielunhoitotyö, yhteistyö poliisi- ja pelastusviranomaisten kanssa sekä hoidon eettisten kysymysten pohdinta.

Yhteydenotto ei edellytä kirkon jäsenyyttä tai mihinkään uskontokuntaan kuulumista. Jokaisen vakaumusta kunnioitetaan.

Osalla sairaalapapeilla on sairaalasielunhoitotyön erikoistumiskoulutuksen lisäksi myös työnohjaajan, työyhteisöjen kehittämistehtävien ja psykoterapeutin koulutukset. 

Sairaalapapit ovat myös vaativaa työtä tekevää sairaalan henkilökuntaa varten. Esim. työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä luottamuksellisessa ilmapiirissä, joko yksin tai ryhmässä. Lisätietoja löytyy Tukea työelämään -sivuilla.

Sairaalapapit ovat tavattavissa TYKS Salon sairaalassa, Salon terveyskeskussairaalan osastoilla ja Halikon sairaalassa. Heitä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus niin viran kuin terveydenhuollon ammattihenkilöstön työntekijöinä. 

Heidät tavoittaa henkilökunnan välityksellä, puhelimitse tai sähköpostitse arkisin. Kiireellisissä tapauksissa viikonloppuisin (pe klo 15 - ma klo 9) saat yhteyden päivystävään pappiin sairaaloiden henkilökunnan kautta.

Ota yhteyttä

Johtava työyhteisökehittäjä, sairaalapappi
Salon seurakunta