Seurakuntaliitos

Kymmenen Salon seudun kuntaa yhdistyi vuoden 2009 alusta. Uuden kunnan nimeksi tuli Salo. Myös alueen seurakunnat liittyivät yhteen 1.1.2009, ja näin syntyi Salon seurakunta.

Muutoksen taustana lakipykälät

Kirkkolainsäädännön mukaan kunnan alueella voi olla vain yksi seurakuntatalous, käytännössä siis joko yksi seurakunta tai useamman muodostama seurakuntayhtymä. Muutos kuntarakenteessa johtaa siis automaattisesti myös alueen seurakuntarakenteen muuttamiseen.

Kirkkohallituksen päätös: yksi seurakunta

Rakennemuutoksesta keväällä 2007 tehdyn selvityksen ja seurakuntien siitä antamien lausuntojen nojalla Turun tuomiokapituli esitti kirkkohallitukselle yhden seurakunnan mallia. Kirkkohallitus päätti asiasta 26.2.2008. Päätöksen mukaan Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perttelin, Perniön, Salo-Uskelan, Suomusjärven ja Särkisalon seurakunnat lakkautettiin 1.1.2009 ja niiden tilalle muodostettiin Salon seurakunta. Uuden seurakunnan kirkkoherraksi tuli entisen Salo-Uskelan seurakunnan kirkkoherra Jouko Pukari.

Järjestelytoimikunta valmistelutyössä

Turun tuomiokapituli nimitti 28.5.2008 viisitoistajäsenisen järjestelytoimikunnan. Se huolehti uuden seurakunnan hallinnon järjestämisestä, kunnes uudet, yhteiset luottamuselimet oli valittu.

Järjestelytoimikunnan nimittämiseen saakka liitosvalmisteluja hoiti ryhmä, johon kuului kaksi luottamushenkilöä kustakin seurakunnasta sekä valmisteluvaiheen virkamiesjohto ja lääninrovasti.

Ylimääräiset seurakuntavaalit

Seurakuntaliitoksen vuoksi Salossa käytiin 5.–6.4.2009 ylimääräiset seurakuntavaalit, joissa valittiin 33 kirkkovaltuutettua. Äänestysprosentti oli 16,9 %. Vaaleissa saivat ensimmäistä kertaa äänestää myös 16-vuotiaat. 1991–93 syntyneistä 11 % käytti äänioikeuttaan.

Salon kartta