Uutisia Salon seurakunnasta

 

Uutislistaukseen

Martinkosken ja Salon seurakuntaa koskeva mahdollinen rakennemuutos

18.2.2022 11.12

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli päätti istunnossaan 13.1.2022 perustaa seurakuntajaon muutosaloitteen laadintaa varten ohjausryhmän. Ohjausryhmää varten tuomiokapituli pyysi Martinkosken ja Salon seurakuntia valitsemaan edustajansa tähän ohjausryhmään. Tuomiokapituli on katsonut rakennemuutoksen suunnan olevan luonteva maantieteen, seurakuntaliitoskokemusten sekä resurssien perusteella. 

Ohjausryhmä kokoontuu helmi-maaliskuun aikana neljästi. Ensimmäinen kokous pidettiin rakentavassa ja hyvässä hengessä 16.2.2022. Seuraava kokous on 23.2.2022. Kummankin seurakunnan kirkkovaltuustot antavat lausunnon mahdollisesta seurakuntia koskevasta rakennemuutoksesta tuomiokapitulille huhtikuun loppuun mennessä. Arkkihiippakunnan tuomiokapituli käsittelee rakennemuutosta 11.5.2022. Lopullisen päätöksen mahdollisesta seurakuntaliitoksesta tekee kirkkohallituksen täysistunto. 

Ohjausryhmän tehtävänä on käsitellä seuraavia asiakokonaisuuksia: toiminta, henkilöstö, veroprosentti, kiinteistöt, hautaustoimen järjestäminen sekä hallinto. Rakennemuutoksen päämääränä on varmistaa toiminnan jatkuminen kummankin seurakunnan alueella sekä henkilöstön asema. 

Prosessin aikana toimitetaan lakisääteiset henkilöstön kuulemiset sekä seurakuntalaisten informaatiotilaisuus. Seurakuntalaisille suunnatut avoimet informaatiotilaisuudet järjestettiin su 6.3. Marttilan kirkossa ja Salon kirkossa.

Mahdolliseen seurakuntaliitokseen liittyvä seurakuntalaisten kuuleminen Marttilan kirkossa 6.3.2022
Tallenne Martinkosken seurakunnan YouTube-kanavalla