Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.
Matt. 10:8


Jeesus opetti seuraajiaan: Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.  Esirukous ja kolehti tekevät todeksi pyrkimyksen lähimmäisenrakkauteen. 

Kirkkoneuvosto hyväksyy vuosittain kolehtisuunnitelman. Osa kolehtikohteista on kirkkohallituksen tiettyyn pyhäpäivään määräämiä, osan seurakunta päättää itse. Kolehtisuunnitelmassa huomioidaan oman seurakunnan lähetystyöntekijät ja -kohteet, kansainvälinen diakonia, Yhteisvastuukeräys sekä oman seurakunnan diakoniatyö.

 

2.7. 5. sunnuntai helluntaista   Armahtakaa! 
Kehittyvissä maissa toimivien kuurojenkoulujen tukemiseen Kuurojen Lähetys-De Dövas Mission ry:n kautta. Tavoitteena on parantaa kuurojen elinolosuhteita ja tarjota mahdollisuus koulutukseen sekä tukea heidän hengellistä elämäänsä.
Lahjoita MobilePaylla 42595 tai tilisiirrolla Kuurojen Lähetys ry FI15 5716 9020 0021 48                             
Rahankeräyslupa: RA/2021/88

9.7. Apostolien päivä   Herran palveluksessa 
Nuorten perus- ja ammattikoulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta teemalla "Koulutus on avain oman elämän hallintaan".                                                   
Lahjoita MobilePaylla 63500 tai tilisiirrolla Suomen Lähetysseura ry, FI25 8000 1600 0607 10, viesti: kolehti 9.7.
Rahankeräyslupa: RA/2020/1538 

16.7. 7. sunnuntai helluntaista   Rakkauden laki 
Nimikkolähetti Anna Makeevan työlle Virossa Evankelisen lähetysyhdistyksen kautta. Anna Makeeva toimii Sauen seurakunnassa ja laajemminkin Viron kirkossa lapsi-, nuoriso- ja musiikkityössä.    
Lahjoita MobilePaylla 12374, viesti: Anna Makeev, Salo, nettisivuilla tai tilisiirrolla Evankelinen lähetysyhdistys FI28 5114 0220 0343 69, viesti: Anna Makeev, Salo
Rahankeräyslupa: RA/2021/1097  

23.7. Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä)   Kirkastettu Kristus
Yhteisvastuukeräykselle, jolla kerätään varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn.
Lahjoita MobilePaylla 91757, nettisivuilla tai tekstiviestillä APU20 numeroon 16588 (20 €).
Rahankeräyslupa: RA/2020/639 

30.7. 9. sunnuntai helluntaista   Totuus ja harha 
Salon nimikkokohteelle Lukutaitoa naisille- hankkeelle Afrikassa Pipliaseuran kautta. Lukutaitotyö on käynnissä Etiopiassa, Malawissa, Namibiassa ja Tansaniassa. Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen omalla äidinkielellä on perustava ihmisoikeus ja elämän käännekohta.
Lahjoita MobilePaylla 92600, viesti: lukutaitotyö, Salo, tekstiviestillä PIPLIA SALO numeroon 16499 (10 €), nettisivuilla tai tilisiirrolla Suomen Pipliaseura FI58 8000 1800 0557 83, viite: 233 82210 25864.
Rahankeräyslupa: RA/2022/1161  

6.8. 10. sunnuntai helluntaista   Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa
Yhteisvastuukeräykselle, jolla kerätään varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn.
Lahjoita MobilePaylla 91757, nettisivuilla tai tekstiviestillä APU20 numeroon 16588 (20 €).
Rahankeräyslupa: RA/2020/639  

13.8. 11. sunnuntai helluntaista   Etsikkoaikoja 
Nuorten toimeentulon vahvistamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanavun tavoitteena on vähentää köyhyyttä edistämällä kestävää taloudellista kehitystä. KUA tukee nuorten työllistymistä ja yrittäjyyttä esimerkiksi toimeentuloon tähtäävän koulutuksen avulla. Toimeentuloa kehittävissä hankkeissa osallistujia koulutetaan yrittäjyyteen ja ammatinharjoittamiseen.  
Lahjoita lähettämällä tekstiviesti KUA10 (10 €) numeroon 16499 tai haluamasi summa MobilePayllä numeroon 88051. Voit myös tehdä tilisiirron KUA:n tilille FI33 1572 3000 5005 04, tekstiviite: Tuki srk.
Rahankeräyslupa: RA/2019/723              

20.8. 12. sunnuntai helluntaista   Itsensä tutkiminen 
Salon nimikkokohteelle Thaimaan luterilaisen kirkon koulutuskeskuksen tukemiseen Bangkokissa Suomen Lähetysseuran kautta. Koulutuskeskus järjestää jatkokoulutusta kirkon työntekijöille. Seminaari kouluttaa myös maallikoita. Thaimaan luterilainen kirkko on nuori. Sen taloudelliset resurssit ovat vaatimattomat. Työntekijöiden koulutustaso on alhainen. Koulutus vahvistaa Thaimaan luterilaisen kirkon seurakuntatyötä. Lahjoita MobilePaylla 43051, nettisivuilla tai tilisiirrolla Suomen Lähetysseura ry FI25 8000 1600 0607 10, viite: 4074375002561563.
Rahankeräyslupa: RA/2020/1538 

27.8. 13. sunnuntai helluntaista   Jeesus, parantajamme 
Koulutustyöhön eteläsudanilaisten pakolaisten keskuudessa Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistyksen kautta. SLEY:n Etelä-Sudanin työ on laajentunut pakolaiskriisin vuoksi Ugandan pohjoisosiin. Lähetit työskentelevät Pohjois-Ugandan pakolaisleireillä eteläsudanilaisten parissa.
Lahjoita MobilePaylla 837000, nettisivuilla tai tilisiirrolla SLEY FI13 8000 1500 7791 95, viesti: Kolehti 27.8.
Rahankeräyslupa: RA/2021/1127 

3.9. 14. sunnuntai helluntaista   Lähimmäinen 
Kirkon ulkomaanavun Naisten Pankille hauraassa asemassa olevien naisten ammatillisen koulutuksen, yrittäjyyden ja tasa-arvon edistämiseen Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Toiminta perustuu yhteisössä elävien naisten itse määrittelemille tarpeille. Säästö- ja lainaryhmien sekä koulutuksen avulla naiset pääsevät kiinni toimeentuloon ja heidän asemansa yhteisössä paranee. Naisten tasa-arvoisemman aseman myötä lapset, perheet ja yhteisöt voivat paremmin.                                       
Lahjoita MobilePaylla 41109, nettisivuilla tai tilisiirrolla Kirkon Ulkomaanapu FI47 5789 5420 2046 76, viesti: Naisten Pankki               
Rahankeräyslupa: RA/2019/723 

10.9. 15. sunnuntai helluntaista   Kiitollisuus 
Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten toimintaan. 
Lahjoita Mobilepaylla 61433, nettisivuilla tai tilisiirrolla Kansan Raamattuseuran Säätiö ry FI73 2103 3800 0055 77.
Rahankeräyslupa: RA/2021/1327  

17.9. 16. sunnuntai helluntaista   Jumalan huolenpito 
Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa Suomen Merimieskirkon kautta.   Suomen merimieskirkon toiminnan tarkoituksena on kristillisen uskon ja diakonian pohjalta kokonaisvaltaisesti tukea ja edistää merenkulkijoiden ja ulkomailla olevien suomalaisten hyvinvointia. 
Lahjoita Mobilepaylla 32400, nettisivuilla tai tilisiirrolla Suomen Merimieskirkko ry FI69 1014 3000 2126 27.
Rahankeräyslupa: RA/2020/911                    

24.9. 17. sunnuntai helluntaista   Jeesus antaa elämän 
Rauhan ja vakauden edistämiseen kehittyvissä maissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Jokaisella ihmisellä on oikeus rauhaan, laadukkaaseen koulutukseen ja kestävään toimeentuloon. Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Kirkon Ulkomaanavun tavoitteena on maailma, jossa yhteiskunnat ovat sopeutumiskykyisiä ja oikeudenmukaisia. 
Lahjoita MobilePaylla 79555, nettisivuilla, tilisiirrolla Kirkon Ulkomaanapu FI08 5723 0210 0215 51, viite 138313660313 tai lähetä numeroon 16499 viesti APU10 (10€) tai APU20 (20€).
Rahankeräyslupa:  RA/2019/723  

1.10. Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)   Jumalan sanansaattajat  
Suomen Lähetyslentäjät ry:n kautta hengen pelastavien lentojen tukemiseen turvattomilla ja vaikeakulkuisilla alueilla kehittyvissä maissa. Avun, ilon ja terveyden viestiä perille vieviä MAF:n (Mission Aviation Fellowship) lentokoneita on sanottu peltienkeleiksi. MAF:n lentokoneiden avulla tämän päivän Jumalan sanansaattajat voivat kulkea turvattomilla ja vaikeakulkuisilla alueilla tai siellä missä tiet puuttuvat kokonaan. Salon seurakunnan nimikkolähetti Peter Griffin toimii lähetyslentäjän Tansaniassa.
Lahjoita MobilePaylla 12000, viesti; Griffinit, Salo, nettisivuilla tai tilisiirrolla MAF Suomi FI04 5724 1120 0933 25, viesti: Griffinit. 
Rahankeräyslupa: RA/2018/776                         

8.10. 19. sunnuntai helluntaista   Rakkauden kaksoiskäsky 
Salon nimikkokohteelle Lukutaitoa naisille- hankkeelle Afrikassa Pipliaseuran kautta. Lukutaitotyö on käynnissä Etiopiassa, Malawissa, Namibiassa ja Tansaniassa. Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen omalla äidinkielellä on perustava ihmisoikeus ja elämän käännekohta.
Lahjoita MobilePaylla 92600, viesti: lukutaitotyö, Salo, tekstiviestillä PIPLIA Salo numeroon 16499 (10 €), nettisivuilla tai tilisiirrolla Suomen Pipliaseura FI58 8000 1800 0557 83, viite: 233 82210 25864. 
Rahankeräyslupa: RA/2022/1161  

15.10. 20. sunnuntai helluntaista    Usko ja epäusko 
Ilmasto- ja ympäristötyön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla ”Pidetään huolta yhteisestä maapallosta”. Suomen lähetysseura tekee työtä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja tukee köyhimpiä ilmastokriisin keskellä.                       
Lahjoita MobilePaylla 63500, nettisivuilla tai tilisiirrolla Suomen Lähetysseura FI25 8000 1600 0607 10.
Rahankeräyslupa: RA/2020/1538 

22.10. 21. sunnuntai helluntaista   Jeesuksen lähettiläät
Yhteisvastuukeräykselle, jolla kerätään varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn.
Lahjoita MobilePaylla 91757, nettisivuilla tai tekstiviestillä APU20 numeroon 16588 (20 €).
Rahankeräyslupa: RA/2020/639  ​​​

29.10. Reformaation päivä   Uskon perustus 
Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Suomen Ekumeenisen Neuvoston Vastuuviikon kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto on maassamme toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteistyöjärjestö. 
Lahjoita Mobilepaylla 30233 tai tilisiirrolla Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry FI85 1018 3000 0744 03, viitenumero 3010. 
Rahankeräyslupa: RA/2021/1503 

4.11. Pyhäinpäivä   Pyhien yhteys 
Seurakuntatyöhön Ulan Udessa Itä-Siperiassa Lähetysyhdistys Kylväjän kautta. Siellä asuvat Burjaatit kuuluvat vähiten evankeliumilla saavutettujen kansojen joukkoon. Kiinnostus kristinuskoon on kasvussa. Lähetysyhdistys Kylväjän työntekijät ovat mukana evankeliointi-, diakonia- ja lapsityössä sekä tuottamassa burjaatinkielistä hengellistä kirjallisuutta. 
Lahjoita MobilePaylla 18437, viesti: postinumerosi, Ulan Ude, nettisivuilla tai tilisiirrolla Lähetysyhdistys Kylväjä FI57 4405 0010 0212 96, viite 5300 10010.      
Rahankeräyslupa: RA/2021/1495 

5.11. 23. sunnuntai helluntaista   Antakaa toisillenne anteeksi 
Sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden eteen tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla ”Olemme kaikki tasa-arvoisia”. Naisten sosiaalisen aseman muutos on kehitysyhteistyön keskeisimpiä tavoitteita. Evankeliumin toteuttaminen vaatii myös sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tinkimätöntä puolustamista ja edistämistä.
Lahjoita MobilePaylla 63500, nettisivuilla tai tilisiirrolla Suomen Lähetysseura FI25 8000 1600 0607 10.
Rahankeräyslupa: RA/2020/1538 

12.11. 24. sunnuntai helluntaista   Kahden valtakunnan kansalaisena 
Lapsiperheiden vanhempien tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta. Lasten ja nuorten keskus toimii sen hyväksi, että kukaan lapsi tai nuori ei jäisi yksin, vanhemmat saisivat apua ja tukea ja lasten ja nuorten ääni kuuluisi paremmin päätöksenteossa. Tavoitteena on tuoda turvallisia aikuisia lasten ja nuorten arkeen.
Lahjoita MobilePaylla 75141, viesti: 3010, nettisivuilla tai tilisiirrolla Lasten ja nuorten keskus ry FI47 1574 3000 0014 77.
Rahankeräyslupa: RA/2020/665                

19.11. Valvomisen sunnuntai   Valvokaa! 
Salon nimikkokohteelle Suomen Lähetysseuran työhön Lähi-Idässä rauhan rakentamiseksi ja uskontojen vuoropuhelun lisäämiseksi.
Lahjoita MobilePaylla 43051, nettisivuilla tai tilisiirrolla Suomen Lähetysseura FI25 8000 1600 0607 10
Rahankeräyslupa: RA/2020/1538 

26.11. Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai)   Kristus, kaikkeuden Herra 
Yhteisvastuukeräykselle, jolla kerätään varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn.
Lahjoita MobilePaylla 91757, nettisivuilla tai tekstiviestillä APU20 numeroon 16588 (20 €).
Rahankeräyslupa: RA/2020/639    

3.12. 1. adventtisunnuntai   Kuninkaasi tulee nöyränä 
Lasten hyväksi tehtävään työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta teemalla ”Hyvän elämän edellytykset”.  Jos jokaiselta lapselta maailmassa kysyisi, mitä he tarvitsisivat saavuttaakseen hyvän elämän, niin vastaukset olisivat luultavasti samankaltaisia. Lapset tahtovat leikkiä, oppia uutta ja kokeilla erilaisia asioita. He haluavat reilua ja oikeudenmukaista elämää. Lasten hyvinvoinnin, onnellisuuden ja hyvän elämän edellytykset ovat aikuisten käsissä. Suomen Lähetysseura tekee työtä parantaakseen heikoimmassa asemassa olevien lasten elinolosuhteita ja taatakseen heille ihmisarvoisen ja turvallisen elämän. 
Lahjoita MobilePaylla 63500, nettisivuilla tai tilisiirrolla Suomen Lähetysseura ry FI25 8000 1600 0607 10, viesti: kolehti 3.12..
Rahankeräyslupa: RA/2020/1538 

6.12. Itsenäisyyspäivä   Kiitos isänmaasta 
Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Kaatuneitten Omaisten Liiton hengelliseen työhön Veteraanivastuu ry:n kautta. 
Lahjoita MobilePaylla 45027  tai tilisiirrolla Veteraanivastuu ry FI83 1555 3000 1109 82.  
Rahankeräyslupa: RA/2021/1384 

10.12. 2. adventtisunnuntai   Kuninkaasi tulee kunniassa 
Salon nimikkokohteelle Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan Suomen Pipliaseuran kautta.  Arkielämä helpottuu lukutaidon myötä. Naiset voivat lähettää tekstiviestejä, lukea ohjekirjoja, virallinen asiointi helpottuu ja naisilla on mahdollisuus hakea työpaikkaa. Lukutaito lisää naisten itsenäisyyttä, mikä tarkoittaa, että jatkuva toisten avun varassa eläminen vaihtuu kykyyn pärjätä omin avuin.  
Lahjoita MobilePaylla 92600, viesti: lukutaitotyö, Salo, nettisivuilla tai tilisiirrolla Suomen Pipliaseura ry FI58 8000 1800 0557 83, viesti: lukutaitotyö Salo                                                                       
Rahankeräyslupa:  RA/2022/1161 

17.12. 3. adventtisunnuntai   Tehkää tie Kuninkaalle 
Kristillisen kasvatuksen vahvistamiseksi kodeissa ja seurakunnissa kartoittamalla ja kehittämällä uudenlaisten messuyhteisöjen piirissä löydettyjä toimintamalleja laajempaan käyttöön Hengen uudistus kirkossamme ry:n kautta. 
Lahjoita MobilePaylla 68234 tai tilisiirrolla Hengen uudistus kirkossamme ry FI21 2047 1800 1225 24.
Rahankeräyslupa: RA/2020/962

24.12. 4. adventtisunnuntai   Herran syntymä on lähellä 
Salon nimikkokohteelle, työhön Armokodissa Thaimaan Bangkokissa Suomen Lähetysseuran kautta. Armokoti tarjoaa tilapäisen turvapaikan raskaana oleville naisille odotusaikana ja lapsen syntymän jälkeen. Naiset saavat tukea tulevaisuuden suunnittelussa, yhteyden rakentamisessa omaan perheeseen sekä lapsen- ja kodinhoidossa. Armollinen ilmapiiri, tieto, keskustelut ja vertaistuki antavat toivoa.
Lahjoita MobilePaylla 43051, nettisivuilla tai tilisiirrolla Suomen Lähetysseura FI38 8000 1400 1611 30, viite: 4074375002561563.
Rahankeräyslupa: RA/2020/1538                              

24.12. Jouluaatto   Lupaukset täyttyvät 
Nimikkolähetti Sari-Johanna Kuittilon työhön diakonian ja psykososiaalisen työn asiantuntijana Israelissa ja Palestiinalaisalueella yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Hänen vastuualueenaan on diakoniatyö, johon sisältyy työnohjausta sekä kriisi- ja sielunhoitotyötä. Sari-Johanna luo yhteyksiä yli uskontorajojen hälventääkseen eri ryhmien välisiä ennakkoluuloja. 
Lahjoita MobilePaylla 43051, nettisivuilla tai tilisiirrolla Suomen Lähetysseura FI38 8000 1400 1611 30, viite: 4074375002561563. 
Rahankeräyslupa: RA/2020/1538            

24.12. Jouluyö   Teille on syntynyt Vapahtaja!  
Kirkon ulkomaanavun katastrofirahastolle valmiuden ylläpitämiseen hätäavun antamiseksi ihmisten ja luonnon aiheuttamien kriisien uhreille. Kirkon ulkomaanapu toteuttaa kirkon kansainvälisen diakonian tehtävää. Se on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö. Pysyvä muutos syntyy pitkäjänteisellä yhteistyöllä paikallisten yhteisöjen ja ihmisten kanssa.
Lahjoita MobilePaylla 10224, nettisivuilla, tilisiirrolla Kirkon Ulkomaanapu FI08 5723 0210 0215 51, viite 138613669917 tai lähettämällä numeroon 16499 viesti APU10 (10€) tai APU20 (20€).
Rahankeräyslupa: RA/2019/723      

25.12. Jouluaamu    Nyt Betlehemiin
Kirkon ulkomaanavun katastrofirahastolle valmiuden ylläpitämiseen hätäavun antamiseksi ihmisten ja luonnon aiheuttamien kriisien uhreille. Kirkon ulkomaanapu toteuttaa kirkon kansainvälisen diakonian tehtävää. Se on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö. Pysyvä muutos syntyy pitkäjänteisellä yhteistyöllä paikallisten yhteisöjen ja ihmisten kanssa.
Lahjoita MobilePaylla 10224, nettisivuilla, tilisiirrolla Kirkon Ulkomaanapu FI08 5723 0210 0215 51, viite 138613669917 tai lähettämällä numeroon 16499 viesti APU10 (10€) tai APU20 (20€).
Rahankeräyslupa: RA/2019/723   

25.12. Joulupäivä   Sana tuli lihaksi! 
Kirkon ulkomaanavun katastrofirahastolle valmiuden ylläpitämiseen hätäavun antamiseksi ihmisten ja luonnon aiheuttamien kriisien uhreille. Kirkon ulkomaanapu toteuttaa kirkon kansainvälisen diakonian tehtävää. Se on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö. Pysyvä muutos syntyy pitkäjänteisellä yhteistyöllä paikallisten yhteisöjen ja ihmisten kanssa.
Lahjoita MobilePaylla 10224, nettisivuilla, tilisiirrolla Kirkon Ulkomaanapu FI08 5723 0210 0215 51, viite 138613669917 tai lähettämällä numeroon 16499 viesti APU10 (10€) tai APU20 (20€).
Rahankeräyslupa: RA/2019/723  

26.12. Tapaninpäivä (2. joulupäivä)    Kristuksen todistajat 
Nigeriassa tehtävään traumaterapian ja koulutuksen tukemiseen Open Doors Finland ry:n kautta.  Open Doors tukee kristittyjä alueilla, joilla kristinusko on kielletty tai siihen suhtaudutaan vihamielisesti. Vakavan vainon uhreja on yli 70 maassa. 
Lahjoita MobilePaylla 17282, nettisivuilla tai tilisiirrolla Open Doors Finland ry FI92 5720 2320 2102 75.
Rahankeräyslupa: RA/2021/1249               

27.12. Apostoli Johanneksen päivä (3. joulupäivä)   Jumala on rakkaus 
Nimikkolähetti Jembere Behanun työlle alueellisen hankehallinnon asiantuntijana itäisessä ja eteläisessä Afrikassa Suomen Lähetysseuran kautta. Jembere sanoo: ”Pyrin työssäni parantamaan syrjittyjen ihmisten asemaa, vahvistamaan ihmisoikeuksia ja samalla levittämään Jumalan sanaa ja rakkautta.”
Lahjoita MobilePaylla 43051, nettisivuilla tai tilisiirrolla Suomen Lähetysseura: FI38 8000 1400 1611 30, viite: 4074375002561563. 
Rahankeräyslupa: RA/2020/1538                             

28.12. Viattomien lasten päivä (4. joulupäivä)    Jeesus pakolaisena 
Suomen Lähetysseuran Lasten Pankille, joka poistaa esteitä lasten koulunkäynnin tieltä ja tuo turvaa lasten arkeen. Tuen saajina ovat kaikkein heikoimmassa asemassa elävät, esimerkiksi orvot ja vammaiset tai syrjittyihin vähemmistöihin kuuluvat lapset.
Lahjoita MobilePaylla 12242, nettisivuilla tai tilisiirrolla Suomen Lähetysseura: FI38 8000 1400 1611 30, viesti: Lasten Pankki
Rahankeräyslupa: RA/2020/1538                                                 

31.12. Uudenvuodenaatto   Jeesuksen nimessä 
Salon nimikkokohteelle diakoniatyöhön Pushkinin seurakunnassa Pietarissa Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kautta. Työtä tekee pastori Pasi Hujanen.
Lahjoita MobilePaylla 83700, nettisivuilla tai tilisiirrolla Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry FI13 8000 1500 7791 95, viesti: Puskin, Salo.
Rahankeräyslupa RA/2021/11                                            

31.12. 1. sunnuntai joulusta   Pyhä perhe
Nimikkolähetti Jembere Behanun työlle alueellisen hankehallinnon asiantuntijana itäisessä ja eteläisessä Afrikassa Suomen Lähetysseuran kautta. Jembere sanoo: ”Pyrin työssäni parantamaan syrjittyjen ihmisten asemaa, vahvistamaan ihmisoikeuksia ja samalla levittämään Jumalan sanaa ja rakkautta.”
Lahjoita MobilePaylla 43051, nettisivuilla tai tilisiirrolla Suomen Lähetysseura: FI38 8000 1400 1611 30, viite: 4074375002561563. 
Rahankeräyslupa: RA/2020/1538                                                   

Mies kantaa säkkiä. Teksti: Ukarainan sota: auta toimittamaan hätäapua. Lähetä viesti APU20 numeroon 16499 (20
Nainen kantaa sylissää lasta. Ukrainan sota: auta kodeistaan paenneita perheitä. Lahjoita MobilePaylla 36263